Meklēšana

Instagram
Facebook
Youtube
Twitter
Flickr
A A A
2021.-2027.GADA PLĀNOŠANAS PERIODS  
2021.-2027.GADA PLĀNOŠANAS PERIODS  
2014.-2020.GADA PLĀNOŠANAS PERIODS  
INFORMATĪVIE MATERIĀLI  
ATBALSTA JOMAS  
IESAISTĪTĀS IESTĀDES  
SAISTOŠIE DOKUMENTI  
TEHNISKĀ PALĪDZĪBA  
INFORMATĪVIE ZIŅOJUMI  
2007.-2013.GADA PLĀNOŠANAS PERIODS  
REALIZĀCIJA  
LĪGUMU UN PIELIKUMU PARAUGI  
METODISKIE NORĀDĪJUMI FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJIEM  
PĒTĪJUMI  
JAUTĀJUMI UN ATBILDES  
2004.-2006.GADA PLĀNOŠANAS PERIODS  
KOHĒZIJAS FONDS  
ERAF  
TEN-T  
NORMATĪVIE DOKUMENTI  
METODISKIE DOKUMENTI  
LATVIJAS APSTIPRINĀTIE PROJEKTI 2004 - 2006  
LATVIJAS APSTIPRINĀTIE PROJEKTI 2007 - 2013  
FINANŠU PALĪDZĪBAS MĒRĶI UN NOSACĪJUMI  
EISI/(CEF)  
NORMATĪVIE DOKUMENTI  
EISI/(CEF) PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSI 2019  
EISI/(CEF) APSTIPRINĀTIE PROJEKTI 2018  
EISI/(CEF) PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSI 2018  
EISI/(CEF) APSTIPRINĀTIE PROJEKTI 2017  
EISI/CEF PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSI 2017  
EISI/(CEF) APSTIPRINĀTIE PROJEKTI 2016  
EISI/(CEF) PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSI 2016  
EISI/(CEF) APSTIPRINĀTIE PROJEKTI 2015  
EISI/(CEF) PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSI 2015  
EISI/(CEF) PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSI 2014  
PRAKTISKA DISKUSIJA PAR FINANSĒJUMA PIESAISTI 21.10.2016  
KONFERENCES UN SEMINĀRI  
MARCO POLO  
SKLOIS PROJEKTS
2007.-2013.GADA PLĀNOŠANAS PERIODS  
2014.-2020.GADA PLĀNOŠANAS PERIODS
ATTĒLU GALERIJA  
Flickr FLICKR.COM  
VIDEO  

Notikumu kalendārs

P O T C P S Sv
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Sākumlapa Investīcijas SKLOIS projekts 2014.-2020.gada plānošanas periods

2014.-2020.gada plānošanas periods


Sekmīgi uzsākta Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas (SKLOIS) attīstības projekta ieviešana.

SKLOIS projekta mērķis ir sakārtot un pilnveidot uzņēmējdarbības vidi un palielināt Latvijas tranzīta un kravu loģistikas sektorā strādājošo konkurētspēju. Attīstot Starptautisko kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmu tiks nodrošināta turpmāka “vienas pieturas aģentūras” attīstība starptautisko jūras kravu loģistikas jomā, kā arī uzsākta vairāku jaunu procesu elektronizācija kuģošanas drošības un ostu kontroles jomā.

Kopumā projekts tiks ieviests līdz 2020.gadam, un tas ir sadalīts 4 posmos. Katrā posmā tiek izstrādāta sava funkcionalitāte.

Pirmais jeb uzsākšanas posms tika realizēts 2019.gada pēdējā ceturksnī. Tā laikā ir izstrādāta mobilā aplikācija ziņošanai saskaņā ar 2012.gada 15.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.339 “Noteikumi par ostu formalitātēm” prasībām. Šī mobilā aplikācija ir paredzēta cilvēku meklēšanas un glābšanas vajadzībām.

Aplikācija ir paredzēta ērtākai un vieglākai ziņošanai par braucieniem ar jahtām, zvejas kuģiem un citiem peldlīdzekļiem.

Aplikācija automātiski nosūta ziņotāja mobilās ierīces koordinātes, lai, nepieciešamības gadījumā, Krasta apsardzes dienests varētu rīkoties atbilstoši savai kompetencei. Vienlaicīgi – sistēmā ir paredzēta arī SOS poga ārkārtas situācijām.

Aplikāciju var bezmaksas lejupielādēt mobilajā ierīcē. Reģistrējoties vienu reizi, lietotāja dati saglabājas, kas ļauj viegli reģistrēt ceļotāja faktisko izbraukšanas un ierašanās laiku ostā. Uzsākot 2019.gada vasaras kuģošanas sezonu, Satiksmes ministrija sniegs plašāku informāciju par aplikācijas pieejamību un lietošanu visām ostām, kā arī kuģotāju pārstāvniecībām.

Vienlaicīgi pirmajā posmā ir uzsākts darbs divu informācijas sistēmu apvienošanai. Projekta laikā tiks pilnībā apvienota Nacionālās SSN un SKLOIS sistēmas funkcionalitāte, kas nodrošinās vienotu pieeju gan ziņošanai par ostu formalitātēm, gan centralizētai jūras kravu pārvadājumu loģistikas datu elektroniskai apmaiņai, kā arī datu apmaiņai ar Eiropas SSN sistēmu. Jāuzsver, ka abu sistēmu integrācijas procesa laikā SKLOIS lietotājiem nemainīsies darba atbalsts sistēmā, lietotāji “nesajutīs” izmaiņas, kas varētu ietekmēt darbu. Vienlaicīgi – sistēmu integrācijas process neparedz vienas vai otras sistēmas darbības pārtraukumus.

Viena no pirmā posma sarežģītākajām aktivitātēm ir sistēmu fiziska pārcelšana no Krasta apsardzes dienesta telpām un VAS “Latvijas Jūras administrācija” datu centru, ko patstāvīgi veica VAS “Latvijas Jūras administrācija” un Krasta apsardzes dienesta darbinieki.

Sākot no 2019. gada 1. janvāra, SKLOIS sistēmas turētāja funkcijas pildīs VAS “Latvijas Jūras administrācija”. Jūras administrācijas darbinieki nodrošinās piekļuvi SKLOIS un sniegs atbalstu lietotājiem.

2019.gadā, turpinot SKLOIS attīstības projekta ieviešanu, tiek plānots izstrādāt SKLOIS un Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (turpmāk - EMDAS) integrācijas papildinājumus, īstenojot SKLOIS dokumentu iesniegšanas formu un informācijas apstrādes darbplūsmas izmaiņas. Tiks ieviesta automātiska ziņu sniegšana EMDAS par kuģu iziešanu no ostas, kas uzlabos Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes darbinieku dienesta funkciju izpildi, ļaujot automātiski noslēgt eksporta deklarācijas un novērst nepieciešamību veikt manuālas darbības deklarāciju noslēgšanai.

Vienlaicīgi nākamajos projekta posmos tiks paplašināta Valsts robežsardzei un Pārtikas un veterinārajam dienestam domātā SKLOIS funkcionalitāte.

2019.gadā SKLOIS sistēmā tiks izveidotas jaunas lietotāju darba vietas, kuras tiks pielāgotas konkrētajam lietotājam un tā pienākumu atbalstam sistēmā. Piemēram – tiks izveidotas komersantu darba vietas atkarībā no kravas tipa, kas tiek pārvadāta. Tas būtiski atvieglos ziņu sniegšanu un citas formalitātes sistēmā.

Paralēli jaunajai SKLOIS funkcionalitātei, vienlaicīgi tiks strādāts pie turpmākās nacionālās SSN sistēmas un SKLOIS apvienošanas.

Lai nodrošinātu likumdošanas bāzi projekta realizācijai un sistēmu apvienošanai 2018.gadā ir stājies spēkā likums "Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā", kā arī sagatavoti un izskatīti Ministru kabinetā:

1) Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.339 “Noteikumi par ostu formalitātēm””

2) Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1164 “Ostas valsts kontroles kārtība””

3) Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.746 “Noteikumi par kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju sadalījumu, izpildi un uzraudzību””

4) Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 8.oktobra noteikumos Nr.455 “Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība””

2019.gada pirmajā pusē tiks sagatavota un iesniegta Ministru kabinetā jauna Ministru kabineta noteikumu redakcija, kas, atbilstoši “Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā” dotajam deleģējumam, noteiks prasības SKLOIS sistēmas darbībai un izmantošanai.

ProjektsStarptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas attīstība (SKLOIS 2)”

Projekta pamats: Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākums „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība”

Projekta realizētājs: Satiksmes ministrija (SM).

Projekta partneri: VAS “Latvijas jūras administrācija” (JA), Aizsardzības ministrija (AM).


Satiksmes ministrija uzsākusi projekta “Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas attīstība (SKLOIS 2)” ieviešanu.

Projekta pamats: Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākums „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība”

Projekta realizētājs: Satiksmes ministrija (SM).

Projekta partneri:. VAS “Latvijas jūras administrācija” (JA), Aizsardzības ministrija (AM).

Projekta virsmērķis ir sakārtot un pilnveidot uzņēmējdarbības vidi un palielināt Latvijas tranzīta un kravu loģistikas sektorā strādājošo konkurētspēju. Attīstot Starptautisko kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmu (SKLOIS) tiks nodrošināta turpmāka “vienas pieturas aģentūras” attīstība starptautisko jūras kravu loģistikas jomā, kā arī uzsākta vairāku jaunu procesu elektronizācija kuģošanas drošības un ostu kontroles jomā..

Projekta mērķi:

M1. Eiropas Savienības saistošo normatīvo prasību izpildes nodrošināšana.

M2. Publisko kontroles institūciju darba produktivitātes un savstarpējās sadarbības starptautisko jūras kravu pārvadājumu kontroles procesā efektivitātes paaugstināšana.

M3. Administratīvā sloga samazināšana komersantiem kravu loģistikas un transporta jomā:

Galvenās darbības projekta mērķu sasniegšanai:

Kā galvenā projekta darbība plānota “SKLOIS pilnveidošana”.

Darbības ietvaros tiks apvienota SKLOIS un nacionālās Safe Sea Net (SSN) sistēmas funkcionalitāte vienā informācijas sistēmā SKLOIS/SSN un veikti tās papildinājumi un pilnveidojumi, kuru rezultātā tiks attīstīti 15 publiskās pārvaldes procesi, izstrādāti 3 e-pakalpojumi un nodrošināta 5 atvērto datu kopu pieejamība publiskai izmantošanai.

Projekta ietvaros tiks realizētas šādas darbības:

  1. SKLOIS un SSN sistēmas integrācija vienotā informācijas sistēmā.

Projekts paredz, ka fiziski un loģiski tiks apvienotas esošā SKLOIS un SSN sistēma vienotā valsts informācijas sistēmā, nodrošinot abu sistēmu funkciju izpildi, kā arī optimizējot nefunkcionālo prasību realizāciju apvienotajā SKLOIS/SSN sistēmā.

  1. SKLOIS/SSN programmatūras pilnveidošana.

Projekts paredz liela apjoma papildinājumu un lietojamības uzlabojumu izstrādi SKLOIS un SSN sistēmā līdz šim realizētajos procesos, atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos un apkopotajām lietotāju vajadzībām.

  1. Esošo SKLOIS/SSN pakalpju pilnveidojumi un jaunu pakalpju izstrāde.

Projekts paredz starpsistēmu saskarņu funkcionalitātes paplašināšanu, kā arī jaunu saskarņu izstrādi, lai nodrošinātu datu apmaiņu starp publiskās pārvaldes informācijas sistēmām ieviešot “vienas pieturas aģentūras” principu kuģošanas un kravu loģistikas jomā. Vienlaicīgi ir paredzēta atvērto datu pieejamība un publicēšana publiskai izmantošanai citās informācijas sistēmās.

  1. Darbības procesu elektronizācija SKLOIS/SSN.

Paredzēts izstrādāt un iekļaut SKLOIS/SSN sistēmā jaunu biznesa procesa atbalstu, jo to izpilde ir balstīta uz sistēmā jau apkopoto datu pamata. Jaunie procesi atbalsta VAS “Latvijas jūras administrācija” un ostu pārvaldes uzdevumus kuģošanas drošības un ostu valsts kontroles jomās.

  1. E-pakalpojumu izveide.

Komersantu un publiskās pārvaldes administratīvā sloga atvieglošanai paredzēts izstrādāt e-pakalpojumus “Kuģu inspekcijas rezultāti”, “Kuģa tehniskās apskates pieteikšana” un “Informācija par kuģa tehnisko apskati un sertifikātiem”, kas novērsīs vairākkārtīgu vienādu dokumentu iesniegšanu dažādās iestādēs un paaugstinās to pieejamību kontroles nodrošināšanai.

  1. Loģistikas nozares (t.sk.jūras pārvadājumu) datu uzkrāšana un publicēšana.

Projekts paredz izveidot loģistikas nozares datu, kas saistīti ar starptautisko kravu pārvadājumiem ar jūras transportu, saglabāšanu un pieejamību, vienlaicīgi nodrošinot to atkalizmantošanu.

  1. Mobilās aplikācijas izstrāde ostu formalitāšu kārtošanai mazajiem kuģiem un laivām.

Ievērojot mazo kuģu un laivu ziņošanas specifiku (mazs datu apjoms, īss laika sprīdis ziņošanai, mobilitāte), projekts paredz izstrādāt mobilo aplikāciju, lai nodrošinātu ziņošanas formalitāšu kārtošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  1. Lietotāju vajadzību analīze.
  2. Informācijas sistēmas pilnveidojumu ieviešanas dokumentācijas izstrāde.
  3. Informācijas sistēmas pilnveidojumu ieviešana.

Citas projektā plānotās darbības:

· Projekta vadība un projekta īstenošanas nodrošināšana,

· SKLOIS pilnveidošanas sagatavošana, tajā skaitā projekta apraksta sagatavošana iekļaušanai informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūrā un tehniskās specifikācijas izstrāde SKLOIS programmatūras pilnveidošanai,

· Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas aparatūras un iekārtu iegāde (SKLOIS/SSN darbības nodrošināšanai JA telpās),

· SKLOIS/SSN pilnveidojumu izstrādes kvalitātes kontrole, tajā skaitā informācijas izstrādes un ieviešanas kvalitātes kontrole, informācijas sistēmas testēšana un izstrādātās programmatūras drošības un veiktspējas audits,

· Publicitātes nodrošināšana atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu publicitāti, saziņu un vizuālās identitātes prasībām.

Projekta rezultāta rādītāji:

1. Nodrošināta Direktīvas 2010/65/ES izpilde pilnā apmērā (ņemot vērā plānotās izmaiņas).

2. Nodrošināta Eiropas Savienības muitas kodeksa izmaiņu prasību izpilde.

3. Nodrošināta Šengenas robežu kodeksa grozījumu izpilde .

4. Paaugstināts ar jūras drošību saistīto elektronisko dokumentu aprites īpatsvars, 2023.g. sasniedzot 50% no kopapjoma.

5. Paaugstināts ar ostas formalitātēm saistīto elektronisko dokumentu aprites īpatsvars, 2023.g. sasniedzot 70% no kopapjoma.

6. Uzlaboti 15 elektronizēto kontroles procesi.

7. Samazināts ostas formalitāšu kārtošanai patērētais laiks, 2023.g. sasniedzot 20% samazinājumu kopumā.

Projekta kopējās izmaksas: 2 miljoni EUR (t.sk. ERAF finansējums 1,7 miljoni EUR, Valsts budžeta finansējums – 300000 EUR).

Projekta īstenošanas laiks : 2017.gada 4.ceturksnis – 2020.gada 3.ceturksnis. 36 mēneši.

Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība un ieguldījums SAM rezultāta rādītājos:

Iepriekšējā plānošanas periodā (2007. -2013.) Satiksmes ministrija atbilstoši izvirzītajām prioritātēm un Eiropas Reģionālā attīstības fonda darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" ietvaros ir realizējusi projektu “Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas izstrāde, integrācija un e-pakalpojumu izstrāde”. Pamatojoties uz izvēlēto un Ministru kabinetā apstiprināto sistēmas izstrādes pieeju, SKLOIS ir realizēta kā sistēmu integrators ar paplašinātu funkcionalitāti, kas nodrošina būtiskākās informācijas elektronisku apriti starp pārvadājumu procesā iesaistītajiem dalībniekiem. Esošais risinājums nodrošina būtisku progresu starptautisko pārvadājumu procesā iesaistītās informācijas un dokumentācijas aprites elektronizācijā, taču, mainoties ES un nacionālajiem normatīvajiem aktiem transporta un loģistikas jomā un attīstoties pārvadājumu loģistikas biznesa procesiem, ir nepieciešams pilnveidot/ papildināt jau ieviestos risinājumus, kā arī SKLOIS izstrādāt jaunas funkcionalitātes.

Šī projekta ietvaros tiks īstenotas darbības, kuru izpildes rezultātā tiks sniegts ieguldījums SAM rezultātu rādītāju sasniegšanā. Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas attīstības projekts ir vērsts uz starptautiskās kuģniecības, kuģniecības drošības un loģistikas nozares procesu efektivitātes uzlabošanu, sniedzot iespēju efektīvāk veikt ikdienas pienākumus loģistikas nozares komersantu, valsts akciju sabiedrības “Latvijas Jūras administrācijas” (JA) un citu iestāžu darbiniekiem. Realizējot projektu, palielināsies komersantu īpatsvars, kuri varēs kārtot kuģošanas un loģistikas formalitātes, t.sk. ostas formalitātes elektroniski, visu nepieciešamo informāciju iesniedzot vienu reizi SKLOIS sistēmā. Projekta ietvaros tiks pilnveidots valsts kontroles dienestu sadarbības process, kā rezultātā mazināsies administratīvais slogs gan komersantiem, gan kontroles dienestu darbiniekiem.

Projekta aktivitātes sniegs šādu ieguldījumu SAM rezultātos:

· tiks pilnveidoti 15 darbības procesi.

Papildus tiks sasniegti šādi rādītāji:

· tiks izveidoti 3 e- pakalpojumi;

· tiks publicētas 5 atvērto datu kopas.

Projekta ekonomiskā neto pašreizējā vērtība ir 3 461 790, ekonomiskā ienesīguma norma ir 38,69%, un ieguvumu, izmaksu attiecība ir 2,51.


Informācija:
Olita Magone
Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta projekta vadītāja
tālrunis 67028042; e-pasts: olita.magone@sam.gov.lv

Informācija sagatavota 27.12.2018.

 
“Transavia” uzsāks lidojumus no Rīgas uz Parīzi
Autoceļu Rīga–Ērgļi un Juglas papīrfabrikas ciemats–Ulbroka krustojumā līdz pavasarim saglabāsies ātruma ierobežojums 70 km/h
Atzīmējot 50.Pasaules pasta dienu, Latvijas Pasts organizē pastkaršu sūtīšanas entuziastu tikšanos
Sākas tradicionālā abonēšanas kampaņa – Latvijas Pastā 2020.gadam var abonēt 755 preses izdevumus
Pasažieru komercpārvadājumi ar vieglo automobili: taksometru un “balto numuru” atšķirības