Meklēšana

Instagram
Facebook
Youtube
Twitter
Flickr
A A A
2014.-2020.GADA PLĀNOŠANAS PERIODS  
ATBALSTA JOMAS  
SAM IEVIEŠANAS PROCESS 2014-2020  
IESAISTĪTĀS IESTĀDES  
SAISTOŠIE DOKUMENTI  
TEHNISKĀ PALĪDZĪBA  
INFORMATĪVIE ZIŅOJUMI  
2007.-2013.GADA PLĀNOŠANAS PERIODS  
REALIZĀCIJA  
LĪGUMU UN PIELIKUMU PARAUGI  
METODISKIE NORĀDĪJUMI FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJIEM  
PĒTĪJUMI  
JAUTĀJUMI UN ATBILDES  
2004.-2006.GADA PLĀNOŠANAS PERIODS  
KOHĒZIJAS FONDS  
ERAF  
TEN-T  
NORMATĪVIE DOKUMENTI  
METODISKIE DOKUMENTI  
LATVIJAS APSTIPRINĀTIE PROJEKTI 2004 - 2006  
LATVIJAS APSTIPRINĀTIE PROJEKTI 2007 - 2013  
FINANŠU PALĪDZĪBAS MĒRĶI UN NOSACĪJUMI  
EISI/(CEF)
NORMATĪVIE DOKUMENTI  
EISI/CEF PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSI 2017
EISI/(CEF) PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSI 2016  
EISI/(CEF) PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSI 2015  
EISI/(CEF) APSTIPRINĀTIE PROJEKTI 2015  
EISI/(CEF) PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSI 2014  
PRAKTISKA DISKUSIJA PAR FINANSĒJUMA PIESAISTI 21.10.2016  
SKLOIS PROJEKTS  
SKLOIS TEHNISKĀ INFORMĀCIJA  
SKLOIS E-PAKALPOJUMI  
KONFERENCES UN SEMINĀRI  
MARCO POLO  
ATTĒLU GALERIJA  
Flickr FLICKR.COM  
FOTO ARHĪVS  

Notikumu kalendārs

P O T C P S Sv
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Sākumlapa Investīcijas EISI/(CEF) EISI/CEF Projektu iesniegumu konkursi 2017

EISI/CEF Projektu iesniegumu konkursi 2017

EISI Kombinētais uzsaukums (CEF Blending Call)

2017.gada 8.februārī Eiropas Komisija izsludināja projektu iesniegumu konkursu par finansiālā atbalsta piešķiršanu transporta nozares projektiem, atbilstoši prioritātēm un mērķiem, kas noteikti Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (turpmāk — CEF) daudzgadu darba programmas ietvaros, lai ilgtermiņā nodrošinātu ilgtspējīgu un efektīvu transporta sistēmu.

Informatīvā diena par EISI Kombinēto pasākumu 2017.gada 27.februārī

Projektu pieteikumu konkursam “CEF Blending Call” ir noteikti divi projektu iesniegšanas termiņi: 2017.gada 14.jūlijs un 2017.gada 30.novembris.

Projektu konkursa publikācija

2017.gada 8.februāris

Termiņš projektu pieteikumu saskaņošanai Satiksmes ministrijā  2017.gada 30.jūnijs

Projektu pieteikumu pirmais iesniegšanas termiņš – 2017.gada 14.jūlijs (17:00, Briseles laiks)

Pieteikuma izvērtēšana Eiropas Komisijā

2017.gada jūlijs – novembris

Konsultācijas CEF Komitejā, Eiropas parlamenta informācija

2017.gada decembris

Lēmuma par finansējuma piešķiršanu apstiprināšana

2018.gada janvāris

Finansēšanas līgumu sagatavošana un parakstīšana

Sākot ar 2018.gada janvāri

Projektu konkursa publikācija

2017.gada 8.februāris

Termiņš projektu pieteikumu saskaņošanai Satiksmes ministrijā  2017.gada 11.novembris

Projektu pieteikumu pirmais iesniegšanas termiņš – 2017.gada 30.novembris (17:00, Briseles laiks)

Pieteikuma izvērtēšana Eiropas Komisijā

2017.gada decembris – 2018.gada marts

Konsultācijas CEF Komitejā, Eiropas parlamenta informācija

2018.gada aprīlis

Lēmuma par finansējuma piešķiršanu apstiprināšana

2018.gada maijs

Finansēšanas līgumu sagatavošana un parakstīšana

Sākot ar 2018.gada maiju

Kopējais dalībvalstīm pieejamais budžets projektu īstenošanai transporta nozarē ir 1 mljrd. EUR. Projektu konkursa ietvaros tiks atbalstīti tikai īstenošanas projekti (izpētes projekti netiks atbalstīti).

Projektu īstenošanas termiņš – 2023.gada 31.decembris.

Atbalstāmās prioritātes:

- Iepriekš definētie projekti TEN-T pamattīklā (dzelzceļš, iekšzemes ūdensceļi, ceļi, jūras un iekšzemes ostas) – 450 milj. EUR

- Iepriekš definētie projekti citos TEN-T pamattīkla posmos – 100 milj. EUR

- Dzelzceļa savietojamība – 50 milj. EUR

- Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmas (ERTMS) – 100 milj. EUR

- Inovācijas un jaunās tehnoloģijas – 140 milj. EUR

- Droša infrastruktūra, drošie stāvlaukumi – 10 milj. EUR

- Vienotā Eiropas gaisa telpa (SESAR) – 40 milj. EUR

- Inteliģentie transporta risinājumi ceļos (ITS) – 40 milj. EUR

- Jūras maģistrāles (MoS) – 40 milj. EUR

- TEN-T pamattīkla pilsētu mezgli – 10 milj. EUR

- Multimodālās loģistikas platformas – 20 milj. EUR

Projekta īstenošanai obligāti jāparedz privātā investora līdzekļu ieguldījums.

Par attiecināmiem tiks uzskatīti tikai projekti un horizontālās prioritātes atbilstoši Regulas (ES) Nr.1316/2013 I pielikuma I daļai

Projekta kopējās minimālās attiecināmās izmaksas ir 10 milj. EUR, savukārt, projektiem, kuriem plānots piesaistīt EIB / ESIF investīcijas , minimālais kopējo attiecināmo izmaksu slieksnis ir 25 milj. EUR.

Līdzfinansējuma likmes pieejamajai CEF grantu daļai no projekta attiecināmajām izmaksām:

- dzelzceļa tīkla izveide – 20%, līdzfinansējuma likme var tikt palielināta līdz 30%, ja projekta mērķis ir novērst problemātiskos posmus.Likme var tikt palielināta līdz 40%, ja projekta mērķis ir pārrobežu posmu uzlabošana;

- multimodālo loģistikas platformu izveide, ietverot savienojumus ar ostu un lidostu; ostu attīstība – 20%;

- autoceļu pārrobežu posmi – 10%;

- uz sauszemes (land-based) izvietotās ERTMS un SESAR sistēmas – 50%

- uz sauszemes (land-based) izvietotās ITS sistēmas autoceļu jomā – 20%

- transportlīdzeklī (on-board) izvietotās ERTMS sistēmas – 50%

- transportlīdzeklī (on-board) izvietotās SESAR sistēmas un ITS sistēmas autoceļu jomā – 20%

- jūras maģistrāļu (MoS) aktivitātēm – 30%.

Ņemot vērā, ka projektu pieteikumu sagatavošanas dokumentācija vēl ir izstrādes procesā, aicinām aktīvi sekot līdzi jaunumiem INEA mājas lapā: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-blending-map-call.

Iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus INEA ekspertiem par CEF Blending Call, nosūtot pieprasījumus uz e-pasta adresi: INEA-CEF-TRANSPORT-BLENDING@ec.europa.eu

https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2017-cef-transport-blending-call

 

Informatīvā diena par EISI Kombinēto uzsaukumu (CEF Blending call)

2017.gada 27.februārī Eiropas Komisija sadarbībā ar Inovāciju un tīklu izpildaģentūru (INEA) organizēja Informatīvo dienu pasākumu par jauno Eiropas Komisijas iniciatīvu – Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) un citu finanšu instrumentu apvienoto projektu pieteikumu konkursu – EISI Kombinēto uzsaukumu (CEF Blending Call).

Informācija par Informatīvajā dienā pārrunāto un prezentācijas atrodamas šeit:

https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2017-cef-transport-blending-call

 

EISI Kombinētais uzsaukums (CEF Blending Call) ir jauna Eiropas Komisijas iniciatīva, kas paredz privātā sektora finanšu kapitāla mobilizāciju transporta infrastruktūras projektu attīstībā un ES mērķu sasniegšanā atbilstoši CEF un TEN-T vadlīnijās noteiktajām prioritātēm.

Plānots, ka daļu no CEF pieejamā budžeta varētu investēt transporta infrastruktūras projektos grantu veidā, kombinējot to ar Eiropas Stratēģiskā Investīciju Fonda (ESIF / Junkera plāns) piedāvāto atbalstu un, kur iespējams, piesaistīt arī privātās investīcijas. Grantu pieejamība garantētu projektiem ekonomisko un finansiālo dzīvotspēju.

Lai nostiprinātu jaunās Eiropas Komisijas iniciatīvas tiesiskumu, tika veikti attiecīgi grozījumi Komisijas Īstenošanas Lēmumā, ar kuru izveido daudzgadu darba programmu 2014.-2020.gadam finansiālās palīdzības piešķiršanai transporta infrastruktūras projektiem no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta budžeta līdzekļiem, veicot pārdali šai iniciatīvai 1 miljarda EUR apmērā.

 

Informācija atjaunota: 11.04.2017

 
Atjaunota satiksme uz autoceļiem Ogres un Pļaviņu novadā
LDz prezidents ar Ķīnas dzelzceļa viceprezidentu pārrunā sadarbību
CSDD konkurss „Gribu būt mobils” sāk jauno sezonu!
Lidostā “Rīga” atjaunos liftu atlidošanas zālē
Satiksmei atvērts vēl viens vietējais autoceļš Latgalē