Meklēšana

Instagram
Facebook
Youtube
Twitter
Flickr
A A A
VISPĀRĒJS APRAKSTS  
STRUKTŪRA  
IESTĀDES UN KAPITĀLSABIEDRĪBAS  
MINISTRS  
RUNAS UN PREZENTĀCIJAS  
VALSTS SEKRETĀRS  
KONTAKTI  
IESTĀDES ADRESE  
APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA  
SM NORĒĶINU REKVIZĪTI  
BUDŽETS  
INFORMĀCIJA PAR DARBA SAMAKSU  
INFORMĀCIJA PAR 2019.GADA VALSTS BUDŽETU  
INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA VALSTS BUDŽETU  
INFORMĀCIJA PAR 2017.GADA VALSTS BUDŽETU  
INFORMĀCIJA PAR 2016. GADA VALSTS BUDŽETU  
INFORMĀCIJA PAR 2015.GADA VALSTS BUDŽETU  
DOKUMENTI  
SM DARBĪBU REGLAMENTĒJOŠIE NORMATĪVIE AKTI  
POLITIKAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI  
SM DARBĪBAS STRATĒĢIJA 2017.-2019.GADAM  
VALDĪBAS PRIORITĀTES TRANSPORTA JOMĀ  
SM DARBA PLĀNS  
SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA  
IZSTRĀDĒ ESOŠIE ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI UN TIESĪBU AKTI  
STARPINSTITŪCIJU DARBA GRUPAS UN KONSULTATĪVĀS PADOMES  
SABIEDRISKĀS APSPRIEDES UN PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS  
SADARBĪBA AR NVO  
SADARBĪBA AR ĀRVALSTĪM  
PUBLISKIE IEPIRKUMI  
ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM  
PUBLISKIE PĀRSKATI  
PADOMES  
CEĻU SATIKSMES DROŠĪBAS PADOME  
AUTOCEĻU PADOME  
VAKANCES
VALŽU UN PADOMJU LOCEKĻU AMATU KONKURSI
PAKALPOJUMI  
VEIDLAPAS  
SAITES  
ATTĒLU GALERIJA  
Flickr FLICKR.COM  
VIDEO  

Notikumu kalendārs

P O T C P S Sv
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
Sākumlapa Par ministriju Vakances Valžu un padomju locekļu amatu konkursi

Valžu un padomju locekļu amatu konkursi


Saskaņā ar Satiksmes ministrijas 2019.gada 9.janvāra rīkojumu Nr.01-03/6 “Par valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta Rīga”” neatkarīgā padomes locekļa kandidātu atlasi” tiek izsludināts konkurss uz valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta Rīga” neatkarīgā padomes locekļa amatu.

Prasības:

Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu unkapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām.

Atbilstība Likumam par valsts noslēpumu 9.panta prasībām.

Atbilstība likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām.

Valsts valodas prasmes C līmeņa 1.pakāpē.

Angļu valodas prasmes (vēlama krievu valodas prasme).

Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība finansēs, ekonomikā, vadībzinībās, tiesību zinātnē, inženierzinātnē vai citā pielīdzināmā jomā.

Vismaz triju gadu profesionālā darba pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā vēlams biržā kotētā vai starptautiskā uzņēmumā, vai vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā institūcijā, kas atbildīga par politikas veidošanu, vai vismaz 10 gadu starptautiski atzīta pētniecības vai konsultāciju pieredze ar uzņēmuma darbību saistītā jomā vadošā akadēmiskā personāla amatā (asociētais profesors, profesors, vadošais pētnieks).

Izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību un to regulējošajiem normatīviem aktiem. Izpratne par kapitālsabiedrību finanšu vadības un iekšējā audita jautājumiem. Izpratne par jautājumiem, kas saistīti ar gaisa kuģu apkalpošanu, aviācijas pasažieru un kravu pārvadājumiem, kā arī nekustamo īpašumu pārvaldīšanā.

Stratēģiskās plānošanas prasme, spēja veidot pozitīvas attiecības, vadīt un strādāt komandā, lai sekmētu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu, spēja pārraudzīt kapitālsabiedrības darbību, formulēt viedokli, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.

Nevainojama reputācija.

Pildot citus amatus, nav pakļauts VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” kapitāla daļu turētāja norādījumiem.

Pēdējo triju gadu laikā nav bijis valdes loceklis vai sabiedrības kontrolieris VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””.

Ieņemot VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” padomes locekļa amatu, gūs ienākumus no VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” tikai par padomes locekļa amata pienākumu izpildi (citus amatus var savienot, ievērojot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas prasības)”.

Pēdējo triju gadu laikā nav bijis ārējais revidents, kā arī dalībnieks, valdes loceklis vai darbinieks kapitālsabiedrībā, kas veic ārējā revidenta funkcijas VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””.

Kandidāti iesniedz šādus dokumentus:

· Pieteikuma vēstuli un apliecinājumu, ka

1) nav bijis sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

2) nav atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību;

3) nav atzīts par maksātnespējīgu parādnieku;

4) ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts padomes locekļa amatā.

5) pildot citus amatus, nav pakļauts VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” kapitāla daļu turētāja norādījumiem;

5) pēdējo triju gadu laikā nav bijis valdes loceklis vai sabiedrības kontrolieris VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” vai tās atkarīgajās sabiedrībās;

6) ieņemot VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” padomes locekļa amatu, gūs ienākumus no VAS“Starptautiskā lidosta “Rīga”” tikai par padomes locekļa amata pienākumu izpildi;

7) pēdējo triju gadu laikā nav bijis ārējais revidents, kā arī dalībnieks, valdes loceklis vai darbinieks kapitālsabiedrībā, kas veic ārējā revidenta funkcijas VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””;

8) pretendenta kontaktinformācija (pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs).

· Dzīvesgaitas un darba pieredzes aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;

· Izglītības apliecinošu dokumentu kopijas (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā) un ja ir svešvalodu prasmes apliecinošu dokumentu kopijas;

· Valsts valodas prasmes apliecinošu dokumentu kopiju (iesniedz pretendenti, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda);

· Citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

Kandidātiem, kas tiks virzīti otrajai vērtēšanas kārtai, nominācijas komisija lūgs septiņu kalendāro dienu laikā iesniegt redzējumu (prezentācijas formā, līdz 10 minūtēm) par valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta “Rīga”” darbību un attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu sabiedrības svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

Pieteikuma dokumentus iesniegt līdz 2019.gada 7.februārim Satiksmes ministrijā personīgi (216.kabinets) vai sūtot elektroniski pa e-pastu satiksmes.ministrija@sam.gov.lv vai pa pastu Gogoļa iela 3, Rīga LV-1743 (pasta zīmogs 07.02.2019.). Tālr. uzziņām: 67028233

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25.panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu:
1. pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
2. personas datu apstrādes pārzinis ir Satiksmes ministrija, kontaktinformācija: Gogoļa iela 3, Rīga LV-1743.

 
Autovadītāju ievērībai: dodoties brīvdienu izbraukumos jārēķinās, ka vietējās nozīmes autoceļi var būt slideni
Vidējā satiksmes intensitāte uz valsts galvenajiem ceļiem turpina pieaugt
Autovadītāju ievērībai: ceļi daudzviet apledo, strādā 131 ziemas tehnikas vienība
Ēnu diena Eiropas Dzelzceļa līniju birojā
airBaltic sadarbībā ar Mouzenidis Travel uzsāk čarterlidojumus uz Korfu