Meklēšana

Instagram
Facebook
Youtube
Twitter
Flickr
A A A
VISPĀRĒJS APRAKSTS  
STRUKTŪRA  
IESTĀDES UN KAPITĀLSABIEDRĪBAS  
MINISTRS  
RUNAS UN PREZENTĀCIJAS  
VALSTS SEKRETĀRS  
KONTAKTI  
IESTĀDES ADRESE  
APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA  
SM NORĒĶINU REKVIZĪTI  
BUDŽETS  
INFORMĀCIJA PAR DARBA SAMAKSU  
INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA VALSTS BUDŽETU  
INFORMĀCIJA PAR 2017.GADA VALSTS BUDŽETU  
INFORMĀCIJA PAR 2016. GADA VALSTS BUDŽETU  
INFORMĀCIJA PAR 2015.GADA VALSTS BUDŽETU  
DOKUMENTI  
SM DARBĪBU REGLAMENTĒJOŠIE NORMATĪVIE AKTI  
POLITIKAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI  
SM DARBĪBAS STRATĒĢIJA 2017.-2019.GADAM  
VALDĪBAS RĪCĪBAS PLĀNA SM SADAĻA  
SM DARBA PLĀNS  
SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA  
IZSTRĀDĒ ESOŠIE ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI UN TIESĪBU AKTI  
STARPINSTITŪCIJU DARBA GRUPAS UN KONSULTATĪVĀS PADOMES  
SABIEDRISKĀS APSPRIEDES UN PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS  
SADARBĪBA AR NVO  
SADARBĪBA AR ĀRVALSTĪM  
PUBLISKIE IEPIRKUMI  
ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM  
PUBLISKIE PĀRSKATI  
PADOMES  
CEĻU SATIKSMES DROŠĪBAS PADOME  
AUTOCEĻU PADOME  
VAKANCES
VALŽU UN PADOMJU LOCEKĻU AMATU KONKURSI
PAKALPOJUMI  
VEIDLAPAS  
GALERIJA  
VIDEO  
SAITES  
ATTĒLU GALERIJA  
Flickr FLICKR.COM  
FOTO ARHĪVS  

Notikumu kalendārs

P O T C P S Sv
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Sākumlapa Par ministriju Vakances Valžu un padomju locekļu amatu konkursi

Valžu un padomju locekļu amatu konkursi

Valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija” izsludina konkursu uz

VALDES LOCEKĻA/-ES amatu

transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates un sertifikācijas, juridiskajos un infrastruktūras objektu darbības pārraudzības jautājumos

Darba vieta: Rīga

Valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” valdes locekļa/-es amata pretendentam/-ei izvirzāmās prasības:

- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātnēs autotransporta jomā;

- papildu akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadībzinībās un/vai tiesību zinātnēs tiks uzskatīta par priekšrocību;

- vismaz trīs gadu profesionālā darba pieredze vairāku struktūrvienību vadībā lielā uz pakalpojumu sniegšanu orientētā uzņēmumā, vadot ne mazāk kā 50 darbiniekus;

- vadības pieredze kapitālsabiedrībā autotransporta jomā un/vai vadības pieredze lielu investīciju projektu realizācijā tiks uzskatīta par priekšrocību;

- izpratne par VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” darbības veidiem, jomām un mērķiem;

- izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi;

- plānošanas prasme, spēja noteikt mērķus un formulēt viedokli, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;

- biznesa ētikas pārzināšana, spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties vadītāja lomu, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu;

- valsts valodas zināšanas C līmeņa 1.pakāpē;

- svešvalodu zināšanas (vēlams – angļu un krievu valoda);

- nevainojama reputācija.

Ja vēlaties piedalīties konkursā, lūdzam līdz 2018.gada 26.februārim (ieskaitot) iesniegt personīgi (slēgtā aploksnē) vai pa pastu (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, lūdzam ievērot, ka pasta zīmogs ir 26.02.2018.), VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079) ar norādi “VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” nominācijas komisijai” vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi komisija@csdd.gov.lv šādus dokumentus:

1. motivētu pieteikumu (iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās pieredzes un prasmju esamību, kā arī atbilstību valdes locekļa/-es amatam);

2. valsts valodas prasmes apliecību par valsts valodas prasmi augstākajā līmenī (iesniedz kandidāti/-es, kuriem/-ām latviešu valoda nav dzimtā valoda);

3. Curriculum Vitae (CV), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva struktūrvienību un darbinieku skaits, kā arī darba vietas darbības joma un pieredze lielu investīciju projektu realizācijā;

4. augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

5. profesionālo kvalifikāciju un citas prasmes apliecinošu dokumentu (sertifikātu) kopijas;

6. apliecinājumu par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām, t.i., kandidāts iesniedz apliecinājumu un apliecina, ka: ir augstākā izglītība; nav bijis sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas; pamatojoties uz kriminālprocesa ietvaros pieņemtu nolēmumu, nav atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību; tiesa nav atzinusi par maksātnespējīgu parādnieku;

7. kandidāts/-e, kurš/-a augstāko izglītību ir ieguvis/-usi ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Kandidātiem, kuri tiks virzīti otrajai vērtēšanas kārtai, nominācijas komisija lūgs:

Ø septiņu kalendāro dienu laikā iesniegt redzējumu (prezentācijas formā, līdz 10 minūtēm) par CSDD darbības un attīstības mērķiem kopumā, kā arī padziļinātu redzējumu par valdes locekļa pārraugāmo CSDD darbības jomu mērķiem un prioritātēm, kā arī to sasniegšanas veidiem vidējā un garā laika periodā;

Ø iesniegt komisijai izziņu no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistra par to, vai kandidāts ir bijis sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, kā arī, vai kandidātam, pamatojoties uz kriminālprocesa ietvaros pieņemtu nolēmumu, ir atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību.

 

Saskaņā ar Satiksmes ministrijas 2018.gada 10.janvāra rīkojumu

Nr.01-03/11 “Par valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta Rīga”” padomes locekļa kandidātu atlasi” tiek izsludināts konkurss uz valsts akciju

sabiedrības “Starptautiskā lidosta Rīga” “padomes locekļa amatu.

Prasības:

Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām.

Atbilstība Likumam par valsts noslēpumu 9. panta prasībām.

Atbilstība likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām.

Valsts valodas prasmes C līmeņa 1.pakāpē.

Angļu valodas prasmes (vēlama krievu valodas prasme).

Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība finansēs, ekonomikā, vadībzinībās, tiesību zinātnē, inženierzinātnē vai citā pielīdzināmā jomā.

Vismaz triju gadu profesionālā darba pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā vēlams biržā kotētā vai starptautiskā uzņēmumā, vai vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā institūcijā, kas atbildīga par politikas veidošanu, vai vismaz 10 gadu starptautiski atzīta pētniecības vai konsultāciju pieredze ar uzņēmuma darbību saistītā jomā vadošā akadēmiskā personāla amatā (asociētais profesors, profesors, vadošais pētnieks).

Izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību un to regulējošajiem normatīviem aktiem. Izpratne par kapitālsabiedrību finanšu vadības un iekšējā audita jautājumiem. Izpratne par jautājumiem, kas saistīti ar gaisa kuģu apkalpošanu, aviācijas pasažieru un kravu pārvadājumiem, kā arī nekustamo īpašumu pārvaldīšanā.

Stratēģiskās plānošanas prasme, spēja veidot pozitīvas attiecības, vadīt un strādāt komandā, lai sekmētu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu, spēja pārraudzīt kapitālsabiedrības darbību, formulēt viedokli, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.

Nevainojama reputācija.

Kandidāti iesniedz šādus dokumentus:

· Pieteikuma vēstuli un apliecinājumu, ka

1) nav bijis sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

2) nav atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību;

3) nav atzīts par maksātnespējīgu parādnieku;

4) ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta 52.daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts padomes locekļa amatā.

5) pretendenta kontaktinformācija (pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs);

· Dzīvesgaitas un darba pieredzes aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;

· Izglītības apliecinošu dokumentu kopijas un ja ir svešvalodu prasmes apliecinošu dokumentu kopijas;

· Valsts valodas prasmes apliecinošu dokumentu kopiju (iesniedz pretendenti, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda);

· Ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā;

· Citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

Kandidātiem, kas tiks virzīti otrajai vērtēšanas kārtai, nominācijas komisija lūgs septiņu kalendāro dienu laikā iesniegt redzējumu (prezentācijas formā, līdz 10 minūtēm) par valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta “Rīga”” darbību un attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu par sabiedrības svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

Pieteikuma dokumentus iesniegt līdz 2018.gada 9.februārim Satiksmes ministrijā personīgi (216.kabinets) vai sūtot elektroniski pa e-pastusatiksmes.ministrija@sam.gov.lv vai pa pastu Gogoļa iela 3, Rīga LV-1743 (pasta zīmogs 09.02.2018.). Tālr. uzziņām: 67028233

Informācija atjaunota 25.01.2018

 
Naktī no 18.aprīļā uz 19.aprīli no dzelzceļa stacijas Šestokai Lietuvā caur Latviju uz Igaunijas Paldiski termināli devies pirmais intermodālais kravas vilciens “Amber Train”.
Sākas būvdarbi uz autoceļa Venstpils–Grobiņa
Liepājas osta joprojām interesanta kā neaizsalstoša osta, kas var nodrošināt kravu plūsmas nepārtrauktību
Ceļā no Preiļiem līdz Aglonai un līdz Atašienei jārēķinās ar būtiskiem satiksmes ierobežojumiem; ir apbraukšanas iespējas
Valsts svētku laikā gaidāmas izmaiņas ap 500 reģionālo autobusu maršrutu