Meklēšana

Instagram
Facebook
Youtube
Twitter
Flickr
A A A
AVIĀCIJA  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
LICENCĒTĀS AVIOKOMPĀNIJAS  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
STATISTIKA  
STARPTAUTISKĀS LIDOSTAS "RĪGA" TROKŠŅU STRATĒĢISKĀ KARTE  
STARPTAUTISKĀS LIDOSTAS "RĪGA" TROKŠŅU SAMAZINĀŠANAS RĪCĪBAS PLĀNS  
AUTOSATIKSME  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
STATISTIKA  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
MELNO PUNKTU UN CSNG KARTES  
TROKŠŅU STRATĒĢISKĀ KARTE AUTOCEĻIEM  
RĪCĪBAS PLĀNS TROKŠŅA SAMAZINĀŠANAI AUTOCEĻIEM  
AUTOCEĻU LIETOŠANAS NODEVA  
PĒTĪJUMI  
DZELZCEĻŠ  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
DZELZCEĻA DEPARTAMENTS  
SKAITĻI UN FAKTI  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
RAIL BALTICA  
STATISTIKA  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
TROKŠŅU STRATĒĢISKĀ KARTE DZELZCEĻA LĪNIJAI  
DZELZCEĻA LĪNIJAS TROKŠŅU SAMAZINĀŠANAS RĪCĪBAS PLĀNS  
JŪRNIECĪBA  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
STATISTIKA  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
PASTS  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
STATISTIKA  
INFORMATĪVIE MATERIĀLI  
ELEKTRONISKIE SAKARI
JOMAS RAKSTUROJUMS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
STATISTIKA  
INFORMATĪVIE MATERIĀLI  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI
TRANZĪTS  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
TRANZĪTA POLITIKAS DEPARTAMENTS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
STATISTIKA  
PASAULES BANKAS PĒTĪJUMS PAR LATVIJAS OSTĀM  
LATVIJAS OSTU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2014. - 2020. GADAM  
OSTU REGULA LATVIJĀ  
VENTAS OSTA  
BĪSTAMĀS KRAVAS  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
SAISTĪTĀS ORGANIZĀCIJAS  
SABIEDRISKAIS TRANSPORTS  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
SAISTĪTĀS ORGANIZĀCIJAS  
PASAŽIERU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  
KONCEPCIJAS NOZARĒ  
IZVĒLIES VALSTS DOTĒTU SABIEDRISKO TRANSPORTU!  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
STATISTIKA  
ATTĒLU GALERIJA  
Flickr FLICKR.COM  
VIDEO  

Notikumu kalendārs

P O T C P S Sv
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Sākumlapa Nozares Elektroniskie sakari Būtiskākie normatīvie akti

Būtiskākie normatīvie akti

ELEKTRONISKIE SAKARI

Būtiskākie normatīvie akti elektronisko sakaru nozarē

Likumi

28.10.2004.

Likums

Elektronisko sakaru likums

12.07.2010 .

Likums

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums

19.10.2000.

Likums

Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem

18.03.1999 .

Likums

Patērētāju tiesību aizsardzības likums

07.04.2004.

Likums

Preču un pakalpojumu drošuma likums

05.02.1997.

Likums

Aizsargjoslu likums

08.08.1996.

Likums

Par atbilstības novērtēšanu

14.10.1998.

Likums

Standartizācijas likums

09.07.2013.

Likums

Būvniecības likums

04.11.2004.

Likums

Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums

27.10.2005.

Likums

Aizsargāta pakalpojuma likums

07.12.1984.

Likums

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss

23.03.2017.

Likums

Ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla likums

MK noteikumi

24.01.2012.

MK Nr.79

Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti "Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)

09.08.2005.

MK Nr.591

Kārtība, kādā elektronisko sakaru komersants aprīko elektronisko sakaru tīklu ar iekārtām, kas likumā noteiktajos gadījumos nodrošina operatīvās informācijas iegūšanu no tehniskajiem līdzekļiem un sarunu operatīvu noklausīšanos

30.06.2015.

MK Nr.328

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli"

11.08.2009.

MK Nr.892

Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu

06.06.2006.

MK Nr.453

Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām

01.02.2011.

MK Nr.93

Noteikumi par speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtību un tehniskajām prasībām to darbībai

11.09.2007.

MK Nr.619

Noteikumi par zudušu identificējamu elektronisko sakaru galiekārtu centralizētas datubāzes veidošanu, uzturēšanu un izmantošanu, kā arī šādu galiekārtu izmantošanas iespējas pārtraukšanu un atjaunošanu

04.12.2007.

MK Nr.820

Kārtība, kādā pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības subjekti, valsts drošības iestādes, prokuratūra un tiesa pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod saglabājamos datus, kā arī kārtība, kādā apkopo statistisko informāciju par saglabājamo datu pieprasījumiem un to izsniegšanu

01.07.2014.

MK Nr.366

Augstākā līmeņa domēna ".lv" reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas uzturētājam izvirzāmās prasības un tā atzīšanas kārtība

09.08.2011.

MK Nr.627

Obligātās prasības, kas jāievēro, izstrādājot personas datu aizsardzības pārkāpumu izmeklēšanas un novēršanas iekšējo kārtību

21.01.2014.

MK Nr.45

Numerācijas pārvaldīšanas kārtība, izveidojot un uzturot numerācijas datubāzi

09.06.2014.

MK Nr.291

Kārtība, kādā Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija sagatavo un nosūta lēmumu par piekļuves ierobežošanu Latvijā nelicencētu interaktīvo azartspēļu organizētāju interneta mājaslapām

17.06.2014.

MK Nr.306

Kārtība, kādā Finanšu un kapitāla tirgus komisija un Datu valsts inspekcija pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod noslodzes datus

19.08.2014.

MK Nr.501

Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība

28.12.2010.

MK Nr.1238

Noteikumi par valsts nodevu par apraides atļaujas izsniegšanu, retranslācijas atļaujas izsniegšanu un tāda pakalpojumu sniedzēja reģistrāciju, kas sniedz elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumus pēc pieprasījuma

01.02.2011.

MK Nr.91

Noteikumi par Latvijas sabiedrībai īpaši svarīgiem notikumiem, kas atspoguļojami audiovizuālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos

02.04.2013.

MK Nr.178

Tarifu aprēķināšanas metodika elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmu izplatīšanai ar zemes raidītājiem

16.02.2010.

MK Nr.143

Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē

06.10.2009.

MK Nr. 1151

Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)

30.11.2009.

MK Nr.1361

Elektronisko sakaru tīklu, elektrisko tīklu, siltumtīklu, ūdensvadu un kanalizācijas tīklu, gāzes vadu, gāzapgādes iekārtu un būvju, gāzes noliktavu un krātuvju būvniecības saskaņošanas kārtība, ja šo objektu aizsargjosla aizņems zemi, kas ir daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopīpašums

28.06. 2005.

MK Nr.480

Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas

26.05. 2014.

MK Nr.271

Noteikumi par izsaucēja ‒ izsaucošās elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāja galiekārtas ‒ atrašanās vietas datu noteikšanu, apstrādi, uzturēšanu un nodošanu

24.11.2015.

MK Nr.664

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

12.04.2016.

MK Nr.208

Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi

12.04.2016.

MK Nr.209

Iekārtu elektrodrošības noteikumi

30.06.2015.

MK Nr.367

Nacionālais numerācijas plāns

26. 04. 2016.

MK Nr.255

Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis

07.06.2016.

MK Nr.360

Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas, piedāvāšanas tirgū, uzstādīšanas un lietošanas noteikumi

09.08.2016.

MK Nr.529

Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība

Informācija atjaunota 18.09.2017

 
Uzsāks tilta pār Svētes upi pārbūvi
LVC: papildu 75 miljonu eiro finansējuma ietvaros jau uzsākti būvdarbi 9 objektos
Sākas būvdarbi uz autoceļa Valka–Rūjiena
Sākusies reģionālā ceļa seguma atjaunošana pie Aizputes
Uz autoceļa Līksna–Kalupe sākušies seguma atjaunošanas būvdarbi