Meklēšana

Instagram
Facebook
Youtube
Twitter
Flickr
A A A
AVIĀCIJA
JOMAS RAKSTUROJUMS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
LICENCĒTĀS AVIOKOMPĀNIJAS  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI
STATISTIKA  
STARPTAUTISKĀS LIDOSTAS "RĪGA" TROKŠŅU STRATĒĢISKĀ KARTE  
STARPTAUTISKĀS LIDOSTAS "RĪGA" TROKŠŅU SAMAZINĀŠANAS RĪCĪBAS PLĀNS  
INFORMĀCIJA SAISTĪBĀ AR PĀREJU UZ EIRO  
AUTOSATIKSME  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
STATISTIKA  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
MELNO PUNKTU UN CSNG KARTES  
TROKŠŅU STRATĒĢISKĀ KARTE AUTOCEĻIEM  
RĪCĪBAS PLĀNS TROKŠŅA SAMAZINĀŠANAI AUTOCEĻIEM  
AUTOCEĻU LIETOŠANAS NODEVA  
PĒTĪJUMI  
DZELZCEĻŠ  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
DZELZCEĻA DEPARTAMENTS  
SKAITĻI UN FAKTI  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
RAIL BALTICA  
STATISTIKA  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
TROKŠŅU STRATĒĢISKĀ KARTE DZELZCEĻA LĪNIJAI  
DZELZCEĻA LĪNIJAS TROKŠŅU SAMAZINĀŠANAS RĪCĪBAS PLĀNS  
JŪRNIECĪBA  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
STATISTIKA  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
PASTS  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
STATISTIKA  
INFORMATĪVIE MATERIĀLI  
ELEKTRONISKIE SAKARI  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
STATISTIKA  
INFORMATĪVIE MATERIĀLI  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
TRANZĪTS  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
TRANZĪTA POLITIKAS DEPARTAMENTS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
STATISTIKA  
PASAULES BANKAS PĒTĪJUMS PAR LATVIJAS OSTĀM  
LATVIJAS OSTU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2014. - 2020. GADAM  
OSTU REGULA LATVIJĀ  
VENTAS OSTA  
BĪSTAMĀS KRAVAS  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
SAISTĪTĀS ORGANIZĀCIJAS  
SABIEDRISKAIS TRANSPORTS  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
SAISTĪTĀS ORGANIZĀCIJAS  
PASAŽIERU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  
KONCEPCIJAS NOZARĒ  
IZVĒLIES VALSTS DOTĒTU SABIEDRISKO TRANSPORTU!  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
STATISTIKA  
ATTĒLU GALERIJA  
Flickr FLICKR.COM  
VIDEO  

Notikumu kalendārs

P O T C P S Sv
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Sākumlapa Nozares Aviācija Būtiskākie normatīvie akti

Būtiskākie normatīvie akti

AVIĀCIJA

Likumi

05.10.1994.

Likums

Par aviāciju

01.11.2012 Likums Par Līgumu par Ziemeļeiropas funkcionālā gaisa telpas bloka izveidošanu starp Igaunijas Republiku, Somijas Republiku, Latvijas Republiku un Norvēģijas Karalisti

MK noteikumi

28.02.2017 MK Nr.111 Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidlaukā sniegto pakalpojumu maksu
22.11.2016 MK Nr.737 Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi
16.11.2016 MK Nr.730 Gaisa satiksmes vadības dienesta dispečeru, gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatoru un to apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība
01.11.2016 MK Nr.698 Civilās aviācijas personāla veselības pārbaudes veikšanas, veselības apliecības izsniegšanas, aviācijas medicīnas ekspertu un aviācijas medicīnas centru sertificēšanas kārtība
31.05.2016 MK Nr.331 Noteikumi par pasākumiem, kas saistīti ar civilās aviācijas nelaimes gadījumiem
12.01.2016 MK Nr.26 Gaisa telpas pārvaldības kārtība, gaisa telpas struktūra un tās mainīšanas kārtība
01.12.2015 MK.Nr.682 Nacionālās civilās aviācijas drošības komisijas nolikums
03.11.2015 MK Nr.634 Ziņošanas kārtība par atgadījumiem civilajā aviācijā
10.03.2015 MK.Nr.120 Kārtība, kādā pieprasa un saņem Civilās aviācijas aģentūras atļauju būvēt, ierīkot un izvietot gaisa kuģu lidojumu drošumam potenciāli bīstamus objektus un veic gaisa kuģu lidojumiem bīstamu objektu uzskaiti
27.01.2015 MK Nr.47 Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas atļaujas piešķiršanas kārtība starptautisko publisko tiesību subjektiem
23.12.2014 MK Nr.822 Civilās aviācijas gaisa kuģa ekspluatanta apliecības izsniegšanas kārtība
21.10.2014 MK Nr.650 Ārvalstu gaisa kuģu pirmslidojuma (pēclidojuma) pārbaudes kārtība
10.12.2013 MK Nr.1447 Noteikumi par valsts nodevu par gaisa pārvadājumu licences vai speciālo aviācijas darbu licences izsniegšanu
15.10.2013 MK Nr.1111 Noteikumi par ārvalstu civilās aviācijas lidojuma apkalpes personāla apliecību atzīšanu
24.09.2013 MK Nr.999 Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" publisko maksas pakalpojumu cenrādis
03.01.2012 MK Nr.30 Aeronavigācijas pakalpojumu maksas sadales kārtība
31.05.2011 MK Nr.423 Noteikumi par civilās aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu
17.05.2011 MK Nr.377 Speciālo aviācijas darbu licencēšanas kārtība

21.09.2010

MK Nr.877

Kārtība, kādā starptautisko publisko tiesību subjektiem piešķir atļauju izmantot Latvijas gaisa telpu publisko funkciju veikšanai paredzēto ārvalstu gaisa kuģu lidojumiem 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 3.panta izpratnē

27.04.2010 MK Nr.397 Noteikumi par Valsts civilās aviācijas drošības programmu
23.03.2010 MK Nr.280 Noteikumi par pasažieru, bagāžas un kravas gaisa pārvadājumiem
28.12.2009 MK Nr.1662 Aeronavigācijas pakalpojumu un valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukā sniegto pakalpojumu maksas noteikšanas kārtība
28.12.2009 MK Nr.1661 Aeronavigācijas pakalpojumu maksas sadales kārtība
06.10.2009 MK Nr.1151 Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)

14.10.2008

MK Nr.856

Kārtība, kādā tiek veikta ārvalstu gaisa kuģu pirmslidojuma (pēclidojuma) pārbaude, noteikts ierobežojums vai aizliegums izlidot no Latvijas Republikas lidlauka

02.01.2008

MK Nr.2

Kārtība, kādā pieprasa un saņem Civilās aviācijas aģentūras atļauju būvēt, ierīkot un izvietot gaisa kuģu lidojumu drošībai potenciāli bīstamus objektus

04.12.2007 MK. Nr.819 Noteikumi par atļaujas izsniegšanu aviācijas skates organizēšanai un norisei un aviācijas skates organizēšanas un norises kārtību
17.07.2007 MK Nr.493 Noteikumi par izpletņlēcēju desantēšanu un izpletņlēcēju desantēšanas atļaujas izsniegšanas kārtību
10.07.2007 MK Nr.481 Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas kārtība attiecībā uz atsevišķām darbībām
08.05.2007 MK Nr.309 Speciālo aviācijas darbu gaisa kuģa ekspluatanta apliecības izsniegšanas kārtība
15.08.2006

MK Nr.661

Kārtība, kādā veicama civilās aviācijas gaisa kuģu būvēšana un pārbūvēšana, atsevišķu gaisa kuģa daļu, ierīču un palīgierīču izgatavošana un gaisa kuģu tehniskā apkope (remonts)

15.08.2006

MK Nr.660

Noteikumi par ārvalstu civilās aviācijas lidojuma apkalpes personāla apliecību atzīšanu

15.08.2006 MK Nr.657

Gaisa kuģu lidojumiem nepieciešamās meteoroloģiskās informācijas sniegšanas kārtība

01.08.2006

MK Nr.635

Noteikumi par civilās aviācijas lidlauku izveidošanu, sertifikāciju un ekspluatāciju

18.07.2006

MK Nr.587

Noteikumi par kārtību, kādā civilās aviācijas lidlaukus izmanto Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģi, un kārtību, kādā Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlaukus izmanto civilās aviācijas gaisa kuģi

11.07.2006

MK Nr.573

Noteikumi par gaisa kuģa atzīšanu par derīgu lidojumiem

11.07.2006 MK Nr.572

Noteikumi par valsts nodevu par gaisa pārvadājumu licences vai speciālo aviācijas darbu licences izsniegšanu

04.07.2006

MK Nr.557

Speciālo aviācijas darbu veikšanas kārtība

20.06.2006

MK Nr.487 Noteikumi par civilo zemskaņas reaktīvo gaisa kuģu ekspluatācijas ierobežojumiem lidlaukos

18.04.2006

MK Nr.290

Kārtība, kādā sabiedriskās kārtības un drošības interesēs var pieprasīt gaisa kuģa piespiedu nosēdināšanu un kādā tiek pieņemts lēmums par kaujas darbību veikšanu pret gaisa kuģi Latvijas Republikas teritorijā

21.03.2006

MK Nr.213

Noteikumi par Latvijas Republikas gaisa telpas struktūru un tās mainīšanas kārtību

14.03.2006

MK Nr.200

Noteikumi par civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrācijas kārtību un nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes izvietošanas kārtību uz Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrētajiem gaisa kuģiem

14.03.2006

MK Nr.194

Aviācijas meteoroloģiskā minimuma piemērošanas kārtība

07.02.2006

MK Nr.106

Nacionālās civilās aviācijas drošības komisijas nolikums

24.01.2006

MK Nr.74

Latvijas civilo ekspertu dalības starptautisko organizāciju vadītajās starptautiskajās civilajās misijās konsultatīvās padomes nolikums

27.12.2005

MKNr.1041

Noteikumi par gaisa kuģu ekspluatācijas ierobežojumiem lidlaukos atbilstoši vides aizsardzības prasībām

27.12.2005

MKNr.1033

Ziņošanas kārtība par atgadījumiem civilajā aviācijā

20.12.2005

MKNr.973

Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja nolikums

02.12.2003.

MK Nr.674

Noteikumi par cilvēku meklēšanu un glābšanu aviācijas un jūras avārijas gadījumā

.
Eiropas Savienības tiesību akti                                                                                          
24.09.2008 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1008/2008 ( 2008. gada 24. septembris) par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā (pārstrādāta versija)
29.04.2004 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 847/2004 (2004. gada 29. aprīlis) attiecībā uz sarunām par gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm un šo nolīgumu īstenošanu
21.04.2004 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 868/2004 (2004. gada 21. aprīlis) par aizsardzību pret subsidēšanu un negodīgas cenu noteikšanas praksi, kas rada zaudējumus Kopienas gaisa pārvadātājiem gaisa satiksmes pakalpojumu sniegšanā no valstīm, kuras nav Eiropas Kopienas dalībvalstis
11.02.2004

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91Dokuments attiecas uz EEZ.

     

Starptautiskās konvencijas un daudzpusējie līgumi, kuriem Latvija ir pievienojusies

11.11.2004

Likums

„1999.gada 28.maijā Monreālā parakstītā Konvencija par dažu starptautiskā gaisa transporta noteikumu unifikāciju”

28.01.1999

Likums

„1990.gada 26.oktobrī Monreālā parakstītais Protokols par grozījumiem Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 50.panta „a” punktā”

28.01.1999

Likums

„1989.gada 6.oktobrī Monreālā parakstītais Protokols par grozījumiem Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 56.pantā”

28.01.1999

Likums

„1984.gada 10.maijā Monreālā parakstītais Protokols par grozījumiem Konvencijā par starptautisko civilo aviāciju”

28.01.1999

Likums

„1980.gada 6.oktobrī Monreālā parakstītais Protokols par grozījumiem Konvencijā par starptautisko civilo aviāciju”

28.01.1999

Likums

„1977.gada 30.septembrī Monreālā parakstītais Protokols par grozījumiem Konvencijā par starptautisko civilo aviāciju”

28.01.1999

Likums

„1977.gada 30.septembrī Monreālā parakstītais Protokols par Čikāgas 1944.gada Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju četrvalodīgā teksta autentiskumu”

29.04.1998

MK rīk. Nr. 198

„1991.gada 1.marta Monreālas Konvencija par plastikas sprāgstvielu marķēšanu, lai veicinātu to atklāšanu”

24.03.1997

Likums

„1988.gada 24.februāra Monreālas Protokols par cīņu pret nelikumīgu vardarbību lidostās, kas apkalpo starptautisko civilo aviāciju, kas papildina Konvenciju par cīņu pret nelikumīgām darbībām, kas apdraud civilās aviācijas drošību”

24.03.1997

Likums

„1971.gada 23.septebra Monreālas Konvencija par cīņu pret nelikumīgām darbībām, kas apdraud civilās aviācijas drošību”

24.03.1997

Likums

„1970.gada 16.decembra Hāgas Konvencija par cīņu pret nelikumīgu gaisa kuģu sagrābšanu”

24.03.1997

Likums

„1963.gada 14.septembra Tokijas Konvencija par noziegumiem un dažām citām nelikumīgām darbībām, kas izdarītas gaisa kuģos”

26.03.1996

MK rīk. Nr. 95

1944.gada 7.decembra Čikāgas Nolīgums par tranzītu starptautiskajā gaisa satiksmē”

06.01.1993

Lēmums

„1955.gada 28.septembra Hāgas Protokols par grozījumiem 1929.gada 12.oktobra Varšavas Konvencijā par dažu starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu unifikāciju”

12.08.1992

Lēmums

„1944.gada 7.decembra Čikāgas Konvencija par starptautisko civilo aviāciju”

14.06.1932

Likums

„1929.gada 12.oktobra Varšavas Konvencija attiecībā uz dažu starptautiskā gaisa transporta noteikumu unifikāciju”

Divpusējie starptautiskie līgumi

21.05.2015 Likums "Latvijas Republikas valdības un Apvienoto Arābu Emirātu valdības nolīgums par gaisa satiksmi"
29.05.2014 Likums "Latvijas Republikas valdības un Kuveitas Valsts valdības nolīgums par gaisa satiksmi"
20.05.2010 Likums "Latvijas Republikas valdības un Armēnijas Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi"
16.07.2009 Likums "Latvijas Republikas valdības un Tadžikistānas Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi"
07.05.2009 Likums "Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi"
15.02.2007 Likums "Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi"

14.09.1995.

Likums

„Latvijas Republikas valdības un Izraēlas Valsts valdības līgums par gaisa satiksmi”

21.12.1995.

Likums

„Latvijas Republikas valdības un Ukrainas valdības līgums par gaisa satiksmi”

11.01.1996.

Likums

„Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības līgums par gaisa satiksmi”

25.04.1996.

Likums

„Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgums par gaisa satiksmi”

25.04.1996.

Likums

„Latvijas Republikas valdības un Turcijas Republikas valdības līgums par gaisa satiksmi”

17.02.1997.

Likums

„Latvijas Republikas valdības un Taizemes Karalistes valdības nolīgums par gaisa satikmi”

11.09.1997.

Likums

„Latvijas Republikas un Ēģiptes Arābu Republikas nolīgums par regulāru gaisa satiksmi”

04.12.1997.

Likums

„Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi”

21.10.1998.

Likums

„Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi”

03.06.1999.

Likums

„Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības nolīgums par civilo gaisa satiksmi”

16.12.1999.

Likums

„Latvijas Republikas valdības un Singapūras Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi”

16.12.1999.

Likums

„Latvijas Republikas valdības un Horvātijas Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi”

17.02.2000.

Likums

„Latvijas Republikas valdības un Bulgārijas Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi starp to valstu teritorijām un aiz to robežām”

17.02.2000.

Likums

„Latvijas Republikas valdības un Marokas Karalistes valdības divpusējs nolīgums par gaisa transportu”

Informācija atjaunota 14.09.2017

 
Projektēšanas darbi sākas visā Rail Baltica pamata trasē Latvijā
Latvijas teritoriju šonedēļ plāno šķērsot kilometru garš kravas vilciena sastāvs no Ķīnas
Ropažu novadā sāk atjaunot tiltu pār Tumšupi
airBaltic turpina samazināt reisu skaitu gaidāmajos mēnešos
Lietuvas Apelācijas tiesa noraida FlyLAL prasību pret airBaltic