Meklēšana

Instagram
Facebook
Youtube
Twitter
Flickr
A A A
VISPĀRĒJS APRAKSTS  
STRUKTŪRA  
IESTĀDES UN KAPITĀLSABIEDRĪBAS  
MINISTRS  
RUNAS UN PREZENTĀCIJAS  
VALSTS SEKRETĀRS
KONTAKTI  
IESTĀDES ADRESE  
APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA  
SM NORĒĶINU REKVIZĪTI  
BUDŽETS  
INFORMĀCIJA PAR DARBA SAMAKSU  
INFORMĀCIJA PAR 2019.GADA VALSTS BUDŽETU  
INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA VALSTS BUDŽETU  
INFORMĀCIJA PAR 2017.GADA VALSTS BUDŽETU  
INFORMĀCIJA PAR 2016. GADA VALSTS BUDŽETU  
INFORMĀCIJA PAR 2015.GADA VALSTS BUDŽETU  
DOKUMENTI  
SM DARBĪBU REGLAMENTĒJOŠIE NORMATĪVIE AKTI  
POLITIKAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI  
SM DARBĪBAS STRATĒĢIJA 2017.-2019.GADAM  
VALDĪBAS PRIORITĀTES TRANSPORTA JOMĀ  
SM DARBA PLĀNS  
SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA  
IZSTRĀDĒ ESOŠIE ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI UN TIESĪBU AKTI  
STARPINSTITŪCIJU DARBA GRUPAS UN KONSULTATĪVĀS PADOMES  
SABIEDRISKĀS APSPRIEDES UN PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS  
SADARBĪBA AR NVO  
SADARBĪBA AR ĀRVALSTĪM  
PUBLISKIE IEPIRKUMI  
ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM  
PUBLISKIE PĀRSKATI  
PADOMES  
CEĻU SATIKSMES DROŠĪBAS PADOME  
AUTOCEĻU PADOME  
VAKANCES  
VALŽU UN PADOMJU LOCEKĻU AMATU KONKURSI  
PAKALPOJUMI  
VEIDLAPAS  
SAITES  
ATTĒLU GALERIJA  
Flickr FLICKR.COM  
VIDEO  

Notikumu kalendārs

P O T C P S Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Sākumlapa Par ministriju Valsts sekretārs

Valsts sekretārs

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs Kaspars Ozoliņš

DZIMŠANAS DATI

1977.gada 25.jūlijs


IZGLĪTĪBA

2004 – 2006 Biznesa augstskola “Turība”

Juridiskā fakultāte, Maģistrantūras studijas

Maģistra grāda diploms

1995 – 2001 Latvijas Universitāte

Juridiskā fakultāte, Profesionālās studijas

Maģistra grāda diploms

1992 – 1995 Valmieras Viestura vidusskola

Vidējās izglītības diploms


PROFESIONĀLĀ PIEREDZE

no 06.2013 Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

- nozaru politikas un stratēģiju izstrādes, un nozaru politikas īstenošanas organizēšana

- iestādes administratīvā darba vadīšana un ministrijas funkciju izpildes nodrošināšana

- ministrijas darbības nepārtrauktības nodrošināšana, ja notikusi ministrijas politiskās vadības maiņa, u.c

no 03.2016 Ventspils brīvostas valdes loceklis

- atbilstoši tiesību aktos noteiktai kārtībai lēmumu par brīvostas noteikumu projektiem izskatīšana un pieņemšana

- atbilstoši tiesību aktos noteiktai kārtībai brīvostas pārvaldes finanšu līdzekļu izlietojuma tāmes projektu nākamajam kalendāra gadam un turpmākajiem pieciem gadiem apstiprināšana, kā arī grozījumu tajā izdarīšanas vērtēšana, u.c.

12.2014-03.2016 Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētāja vietnieks

- atbilstoši tiesību aktos noteiktai kārtībai lēmumu par brīvostas noteikumu projektiem izskatīšana un pieņemšana

- atbilstoši tiesību aktos noteiktai kārtībai brīvostas pārvaldes finanšu līdzekļu izlietojuma tāmes projektu nākamajam kalendāra gadam un turpmākajiem pieciem gadiem apstiprināšana, kā arī grozījumu tajā izdarīšanas vērtēšana, u.c.

02.2014 - 03.2014 SIA "Latvijas Mobilais Telefons" padomes loceklis

- ievēlēt un atsaukt valdes locekļus, pastāvīgi uzraudzīt valdes darbību

- apstiprināt darījumu slēgšanu vai dot piekrišanu darījumu slēgšanai starp sabiedrību un valdes vai padomes locekli vai saistīto personu, vai revidentu

- izskatīt sabiedrības gada pārskatu un valdes priekšlikumu par peļņas izlietošanu un sastādīt ziņojumu, u.c.

no 03.2013 - 12.2014 Ventspils brīvostas valdes loceklis

- atbilstoši tiesību aktos noteiktai kārtībai lēmumu par brīvostas noteikumu projektiem izskatīšana un pieņemšana

- atbilstoši tiesību aktos noteiktai kārtībai brīvostas pārvaldes finanšu līdzekļu izlietojuma tāmes projektu nākamajam kalendāra gadam un turpmākajiem pieciem gadiem apstiprināšana, kā arī grozījumu tajā izdarīšanas vērtēšana, u.c.

01.2013 – 06.2013 VAS “Latvijas dzelzceļš” viceprezidents iepirkumu un projektu vadības jautājumos

- Sabiedrības projektu vadības un materiāltehniskās apgādes jautājumi, kā arī iepirkumu procedūru uzraudzība atbilstoši normatīvo aktu un koncerna prasībām

- Sabiedrības kā valdošā uzņēmuma interešu nodrošināšana minētajās jomās

- Ģenerāldirekcijas struktūru: Iepirkumu birojs un Projektu vadības daļa – vadība

03.2012 – 03.2013 VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” valdes loceklis

- sekmēt sadarbību ar Satiksmes ministriju

- sagatavot priekšlikumus par kapitālsabiedrības pārstāvētās nozares politikas plānošanas jautājumiem

- nodrošināt kapitālsabiedrības juridiskās darības efektivitāti

12.2011 – 06.2013 LR Satiksmes Ministrija, ministra padomnieks

- pastāvīgi iegūt un analizēt informāciju par notikumiem un procesiem, kas saistīti ar nozares attīstību, un sniegt ministram priekšlikumus par nepieciešamo rīcību

- patstāvīgi vai ministra uzdevumā iesaistīties dažādu nozares politikas dokumentu un tiesību aktu projektu, kā arī atbilžu uz amatpersonu un iedzīvotāju iesniegumiem sagatavošanā, veikt politikas dokumentu un tiesību aktu projektu izvērtēšanu un sniegt atzinumus ministram

04.2010 – 12.2011 SIA “VTU Valmiera” valdes loceklis

- organizēt un nodrošināt komercsabiedrības dalībnieku lēmumu pienācīgu izpildi

- attīstīt komercsabiedrības saimniecisko, tehnisko, ekonomisko, juridisko un sociālo darbību

09.2007 – 05.2008 Grāmatvedības un finanšu koledžas vieslektors

- lekciju pasniegšana par tēmām: valsts un pašvaldību tiesības, to sasaiste ar administratīvajām tiesībām; administratīvais process; saistību tiesības, Eiropas tiesības

01.2005 – 03.2012 SIA “Valmieras siltums” valdes priekšsēdētāja vietnieks

- siltumenerģijas nodrošināšana fiziskajām un juridiskajām personām Valmieras pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā

- kustamā un nekustamā īpašuma apsaimniekošana un attīstīšana, ar to saistīto projektu izstrāde un realizācija, kā arī ES finansējuma piesaistīšana

10.2003 – 12.2012 Valmieras pilsētas pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītājs

- Valmieras pilsētas domes lēmuma projektu un līgumu izstrāde un rediģēšana, kā arī personāla lietu vešana

- Valmieras pilsētas pašvaldības dokumentu tiesiskuma kontrole

- Valmieras pilsētas pašvaldības tiesisko interešu pārstāvība tiesā

- kvalitātes vadības sistēmas (ISO 9001) ieviešana

02.2003 – 09.2003 Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Starptautisko attiecību departamenta direktors

- starptautiskās sadarbības koordinēšana tieslietu jomā

- vizīšu, konferenču un citu starptautiska rakstura pasākumu organizēšana

- starptautiskās sadarbības līgumu izstrāde un parakstīšanas organizēšana

07.2002 – 02.2003 Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Eiropas lietu departamenta direktors

- LR iestāšanās ES sarunu gaitā uzņemto saistību izpildes uzraudzība tieslietu jomā

- Dalības ES tiesību aktu pieņemšanas procesā

- Eiropas integrācijas stratēģisko dokumentu (Nacionālā programma integrācijai ES, Latvijas progresa ziņojums u.c.) sagatavošana un pilnveidošana

- starptautisko palīdzības programmu (PHARE, MATRA u.c.) projektu virzības koordinēšana un uzraudzība

06.2000 – 07.2002 Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Eiropas integrācijas nodaļas vadītājs

- ES stratēģisko dokumentu sagatavošana

- piedalīšanās Eiropas integrācijas stratēģisko dokumentu (Nacionālā programma integrācijai ES, Latvijas progresa ziņojums u.c.) sagatavošanas procesā

- juridisko atzinumu izstrāde par starptautisko līgumu un nacionālo tiesību aktu projektiem ES integrācijas kontekstā

09.1999 – 06.2000 Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Normatīvo aktu stratēģijas un metodoloģijas nodaļas juriskonsults

- nacionālo tiesību aktu un to projektu savstarpēja salīdzināšana, izpēte un analīze, ieteikumu un atzinumu gatavošana

- ES tiesību sistēmas izpēte un analīze.


KURSI UN PAPILDUS IZGLĪTĪBA

2011 (23.05-03.06) Kvalitātes vadības sistēma. ISO 9001:2008 standarta prasību skaidrojums, procesu pieeja un to veidošana, iekšējais audits (Bureau Veritas Latvia sertifikāts)

2000 (100 stundas) University of Oxford, University of Birmingham,

Centre for Political and Diplomatic studies

Prepearing for Membership of the European Union: Justice and Home Affairs (17.10.2000 sertifikāts)

1998 (7 stundas) RZNT

personāldaļu uzdevumi, juridiski korekti nodibinātas darba tiesiskās attiecības, pārvaldes dokumentu sistēma, darbs ar personālsastāva dokumentiem (01.10.1998 sertifikāts)


PUBLIKĀCIJAS/ AKTIVITĀTES

11.07.2000 LR oficiālais laikraksts “Latvijas Vēstnesis”

“Par elektroniskajiem dokumentiem, par to juridisko statusu”

no 01.2007 Aktīva darība biedrības “Latvijas Lielo pilsētu asociācija” rīkotajās Republikas nozīmes pašvaldību speciālistu (juristu) sanāksmēs – līdzdarbība tiesību aktu projektu izstrādē un problēmjautājumu iniciēšanā, apspriešanā, kā arī vienotas darbības prakses pašvaldībās ieviešanā.

no 04.2012 Aktīva darbība Latvijas Valsts prezidenta izveidotās neatkarīgās konsultatīvās institūcijas – Stratēģiskās attīstības komisija - ietvaros izveidotās darba grupas - policentriskas attīstības veicināšana - sastāvā ar mērķi sniegt priekšlikumus par izmaiņām politikas plānošanas dokumentos un tiesību aktos.


VALODU ZINĀŠANAS

latviešu – dzimtā

angļu, krievu – brīvi

vācu – pamatzināšanas


DATORPROGRAMMU ZINĀŠANAS

MS Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer

 
Rīgas Motormuzejs aicina kopā svinēt 30. dzimšanas dienu!
airBaltic iecienītākie Lieldienu galamērķi – Štutgarte, Odesa un Bordo
Lielākā daļa dronu lidojumu notiek nesaskaņoti
Piedalies "Jauno satiksmes dalībnieku forumā – 2019"
No Carnikavas līdz Ādažiem ceļa remonts un samazināts braukšanas ātrums