Meklēšana

Instagram
Facebook
Youtube
Twitter
Flickr
A A A
AVIĀCIJA  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
LICENCĒTĀS AVIOKOMPĀNIJAS  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
STATISTIKA  
STARPTAUTISKĀS LIDOSTAS "RĪGA" TROKŠŅU STRATĒĢISKĀ KARTE  
STARPTAUTISKĀS LIDOSTAS "RĪGA" TROKŠŅU SAMAZINĀŠANAS RĪCĪBAS PLĀNS  
INFORMĀCIJA SAISTĪBĀ AR PĀREJU UZ EIRO  
AUTOSATIKSME  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
STATISTIKA  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
MELNO PUNKTU UN CSNG KARTES  
TROKŠŅU STRATĒĢISKĀ KARTE AUTOCEĻIEM  
RĪCĪBAS PLĀNS TROKŠŅA SAMAZINĀŠANAI AUTOCEĻIEM  
AUTOCEĻU LIETOŠANAS NODEVA  
PĒTĪJUMI  
DZELZCEĻŠ  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
DZELZCEĻA DEPARTAMENTS  
NOZARES LIKUMDOŠANA  
SKAITĻI UN FAKTI  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
RAIL BALTICA  
STATISTIKA  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
TROKŠŅU STRATĒĢISKĀ KARTE DZELZCEĻA LĪNIJAI  
DZELZCEĻA LĪNIJAS TROKŠŅU SAMAZINĀŠANAS RĪCĪBAS PLĀNS  
JŪRNIECĪBA  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
NOZARES LIKUMDOŠANA  
STARPTAUTISKĀS AKTIVITĀTES  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
STATISTIKA  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
PASTS  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
STATISTIKA  
INFORMATĪVIE MATERIĀLI  
ELEKTRONISKIE SAKARI
JOMAS RAKSTUROJUMS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
STATISTIKA  
INFORMATĪVIE MATERIĀLI
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
TRANZĪTS  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
TRANZĪTA POLITIKAS DEPARTAMENTS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
STATISTIKA  
PASAULES BANKAS PĒTĪJUMS PAR LATVIJAS OSTĀM  
LATVIJAS OSTU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2014. - 2020. GADAM  
BĪSTAMĀS KRAVAS  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
SAISTĪTĀS ORGANIZĀCIJAS  
SABIEDRISKAIS TRANSPORTS  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
SAISTĪTĀS ORGANIZĀCIJAS  
PASAŽIERU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  
KONCEPCIJAS NOZARĒ  
IZVĒLIES VALSTS DOTĒTU SABIEDRISKO TRANSPORTU!  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
STATISTIKA  
PASAŽIERU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  
ATTĒLU GALERIJA  
Flickr FLICKR.COM  
VIDEO  

Notikumu kalendārs

P O T C P S Sv
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
Sākumlapa Nozares Elektroniskie sakari Informatīvie materiāli

Informatīvie materiāli

Informatīvie materiāli

Latvijas politikas plānošanas dokumenti
Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības koncepcija 2013.-2020. gadam

Koncepcija “Par zemes ciparu televīzijas programmu izplatīšanu no 2014.gada”

Elektronisko sakaru nozares politikas plāns 2018.–2020. gadam (vietne: https://www.vestnesis.lv/op/2018/52.2)

Starptautiskie tiesību akti

Starptautiskās telesakaru savienības konvencija

Starptautiskās telesakaru savienības konstitūcija

Eiropas Savienības tiesību akti

Eiropas Savienības tiesību akti (regulas, direktīvas, lēmumi, vadlīnijas)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta direktīva 2002/19/EK par piekļuvi elektronisko komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju savienojumu (piekļuves direktīva)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta direktīva 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu (atļauju izsniegšanas direktīva)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta direktīva 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (pamatdirektīva)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta direktīva 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem (universālā pakalpojuma direktīva)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 12. jūlija direktīva 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija direktīva 2014/61/ES par pasākumiem ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu izvēršanas izmaksu samazināšanai

Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra regula (ES) 2015/2120, ar ko nosaka pasākumus sakarā ar piekļuvi atvērtam internetam un groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem un Regulu (ES) Nr. 531/2012 par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 13. jūnija regula (ES) 531/2012 par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 14. marta lēmums Nr.243/2012/ES, ar ko izveido radiofrekvenču spektra daudzgadu politikas programmu

Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 17. maija regula (ES) 2017/920, ar ko groza regulas (ES) Nr. 531/2012 noteikumus par viesabonēšanas vairumtirgiem

Cita informācija

Eiropas Savienības portāls (informācija par ES, darba grupas)

Eiropas Savienības iestādes

BEREC (The Body of European Regulators for Electronic Communications) - Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestāde

CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) - Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference

ECC (Electronic Communications Committee) – Elektronisko sakaru komiteja

COM-ITU (Committee for ITU Policy) – ITU politikas komiteja

CERP (European Committee for Postal Regulation) - Eiropas pasta regulēšanas komitēja

ECO (European Communications Office) - Eiropas Sakaru birojs

ITU (International Telecommunication Union) - Starptautiskās Telesakaru savienība

GSA (European Global Navigation Satellite Agency) - Eiropas GNSS programmu komiteja

RSPG (Radio Spectrum Policy Group) – Radiofrekvenču spektra politikas grupa

COCOM (European Commision Communications Committee ) –Eiropas Komisijas sakaru komiteja

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) - Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija

DG CONNECT (Directorate General for Communications Networks, Content & Technology) - Eiropas Komisijas Sakaru tīklu, satura un tehnoloģijas ģenerāldirektorāts

Eiropas satelītu radionavigācijas programmas

Galileo (European global satellite-based navigation system)

EGNOS (The European Geostationary Navigation Overlay Service)

Informācija par Galileo programmu latviešu valodā ir pieejama tīmekļa vietnē:

http://www.usegalileo.eu/LV/

Citi

Eiropas Komisijas aktuālā informācija par elektronisko sakaru nozares regulējumu angļu valodā:

Right environment for digital networks and services

Connectivity for a European Gigabit Society

Eiropas Savienības dalībvalstu digitālā progresa ziņojumi

Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos ir pieejama tīmekļa vietnē:

http://www.lvrtc.lv/2-k257rta.html?lang=lv

Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas, telesakaru un elektronikas apakškomisijas apstiprinātie termini http://termini.lza.lv/akadterm

„Atbalstāmo teritoriju saraksta aktualizācija un ar to saistītie pasākumi darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2014.-2020.gada plānošanas periodam specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās – (Pētījums, pielikums Nr.1, pielikums Nr.2, karte)*

*- Pētījums „Atbalstāmo teritoriju saraksta aktualizācija un ar to saistītie pasākumi darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2014.-2020. gada plānošanas periodam specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās” sasniegšanai” veikts , lai aktualizētu ar Eiropas Komisijas 2011. gada 9.novembra lēmumu Nr.C(2011)7699 apstiprinātajā Valsts atbalsta programmā (VAP) Nr.SA.33324 (2011/N) „Nākamās paaudzes tīkli lauku teritorijās” (VAP) paredzētās atbalstāmās teritorijas.

Pētījuma laikā ir arī iegūti dati par platjoslas pakalpojumu pieejamību ciemu līmenī, kuri tiks izmantoti kā papildu informācija, plānojot optimālu optiskā tīkla un piekļuves punktu izvietojumu VAP 2.kārtas ietvaros.

Izstrādājot atbalstāmo teritoriju galīgo prioritāro sarakstu, atbilstoši spēkā esošajai VAP ņemts vērā arī katram reģionam paredzētais finansējums - Latgales plānošanas reģionam ir vismaz 20%; Rīgas plānošanas reģionam ir vismaz 5%; Kurzemes plānošanas reģionam ir vismaz 15%; Vidzemes plānošanas reģionā ir vismaz 15% un Zemgales plānošanas reģionam ir vismaz 15%”.

Plānotais projekta Nr. 2.1.1.0/16/I/001 “Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās” ietvaros izbūvējamo piekļuves punktu saraksts ir apstiprināts Optiskā tīkla uzraudzības komitejas 2018.gada 23.februāra sēdē.

Ar projekta ietvaros atbalstāmo teritoriju sarakstu iespējams iepazīties šeit.
Kopējais izbūvēto piekļuves punktu skaits atkarīgs no būvniecības procesa izmaksām.

 

Publiskā apspriešana par projekta Nr. 2.1.1.0/16/I/001 “Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās” (VAP 2.kārtas) ietvaros plānotajiem papildu optiskā tīkla piekļuves punktiem (elektronisko sakaru komersantu mezglos) “baltajās” teritorijās

2017.gada 15.decembra Optiskā tīkla uzraudzības komitejas sēdē tika akceptēta projekta Nr. 2.1.1.0/16/I/001 “Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās” (VAP 2.kārtas) (turpmāk – projekts) ar Eiropas Komisijas 2011.gada 9.novembra lēmumu Nr.C(2011)7699 apstiprinātāS valsts atbalsta programmaS Nr.SA.33324 “Nākamās paaudzes tīkli lauku teritorijās” (turpmāk – VAP) ietvaros optiskā tīkla piekļuves punktu izveide elektronisko sakaru komersantu (turpmāk – ESK) tīklu sakaru mezglos, kas atrodas “baltajās” teritorijās, ja ir pierādāma interese no ESK , par ko ir saņemts arī Eiropas Komisijas pozitīvs viedoklis. Optiskā tīkla uzraudzības komitejas 2018.gada 23.februāra sēdē ir apstiprināts plānotais projekta Nr. 2.1.1.0/16/I/001 “Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās” (VAP 2.kārtas) ietvaros izbūvējamo optiskā tīkla piekļuves punktu saraksts ESK tīklu mezglos.

VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk – LVRTC) sarunās ar ESK ir apzinājis papildu ESK tīklu mezglus (galvenokārt mobilo sakaru bāzes stacijas), un sagatavojis sarakstu ar “baltajām” teritorijām, kurās ESK tīklu mezglos potenciāli varētu izbūvēt optiskā tīkla piekļuves punktus.

LVRTC ir jānodrošina vismaz pieciem elektronisko sakaru komersantiem piekļuve šim piekļuves punktam atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr.664 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība” 2.1.1 specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” (turpmāk — MK noteikumi Nr.664) noteiktajam. Tādēļ arī elektronisko sakaru komersantam, kura tīkla mezgla punktā tiks ierīkots optiskā tīkla piekļuves punkts ir jānoslēdz līgums ar LVRTC par optiskā tīkla piekļuves punkta izveidi, kur atrunāti nediskriminējoši piekļuves nosacījumi citiem ESK, kā arī šāda piekļuve jānodrošina visu ESK tīkla mezgla punkta pastāvēšanas laiku, bet ne mazāk kā 3 gadus no piekļuves punkta izveidošanas brīža. Ja ESK mezgla punkts pēc 3 gadiem beigs pastāvēt, LVRTC piekļuves punktu pārcels uz tuvāko kabeļu aku, kur joprojām tiks nodrošināti nediskriminējoši piekļuves nosacījumi ikvienam elektronisko sakaru komersantam.

Ar sarakstu var iepazīties šeit: ESK mezglu saraksts

Vēršam uzmanību, ka saraksts nav veidots prioritārā secībā, līdz ar to piekļuves punktu izbūves punktu secība var mainīties atkarībā no ESK pieprasījuma.

Ievērojot MK noteikumu Nr.664 20.7.apakšpunktā noteikto, lūdzam izvērtēt potenciālo piekļuves punktu sarakstu ESK sakaru mezglos “baltajās” territorijās un sniegt iebildumus un priekšlikumus līdz 2019.gada 8.martam, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: otuk_sekretars@sam.gov.lv

 

Informācija atjaunota 05.02.2019

 
Autovadītāju ievērībai: dodoties brīvdienu izbraukumos jārēķinās, ka vietējās nozīmes autoceļi var būt slideni
Vidējā satiksmes intensitāte uz valsts galvenajiem ceļiem turpina pieaugt
Autovadītāju ievērībai: ceļi daudzviet apledo, strādā 131 ziemas tehnikas vienība
Ēnu diena Eiropas Dzelzceļa līniju birojā
airBaltic sadarbībā ar Mouzenidis Travel uzsāk čarterlidojumus uz Korfu