Meklēšana

Instagram
Facebook
Youtube
Twitter
Flickr
A A A
AVIĀCIJA  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
LICENCĒTĀS AVIOKOMPĀNIJAS  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
STATISTIKA  
STARPTAUTISKĀS LIDOSTAS "RĪGA" TROKŠŅU STRATĒĢISKĀ KARTE  
STARPTAUTISKĀS LIDOSTAS "RĪGA" TROKŠŅU SAMAZINĀŠANAS RĪCĪBAS PLĀNS  
INFORMĀCIJA SAISTĪBĀ AR PĀREJU UZ EIRO  
AUTOSATIKSME  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
STATISTIKA  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
MELNO PUNKTU UN CSNG KARTES  
TROKŠŅU STRATĒĢISKĀ KARTE AUTOCEĻIEM  
RĪCĪBAS PLĀNS TROKŠŅA SAMAZINĀŠANAI AUTOCEĻIEM  
AUTOCEĻU LIETOŠANAS NODEVA  
PĒTĪJUMI  
DZELZCEĻŠ  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
DZELZCEĻA DEPARTAMENTS  
NOZARES LIKUMDOŠANA  
SKAITĻI UN FAKTI  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
RAIL BALTICA  
STATISTIKA  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
TROKŠŅU STRATĒĢISKĀ KARTE DZELZCEĻA LĪNIJAI  
DZELZCEĻA LĪNIJAS TROKŠŅU SAMAZINĀŠANAS RĪCĪBAS PLĀNS  
JŪRNIECĪBA  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
NOZARES LIKUMDOŠANA  
STARPTAUTISKĀS AKTIVITĀTES  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
STATISTIKA  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
PASTS
JOMAS RAKSTUROJUMS
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
STATISTIKA  
INFORMATĪVIE MATERIĀLI  
ELEKTRONISKIE SAKARI  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
STATISTIKA  
INFORMATĪVIE MATERIĀLI  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
TRANZĪTS  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
TRANZĪTA POLITIKAS DEPARTAMENTS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
STATISTIKA  
PASAULES BANKAS PĒTĪJUMS PAR LATVIJAS OSTĀM  
LATVIJAS OSTU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2014. - 2020. GADAM  
BĪSTAMĀS KRAVAS  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
SAISTĪTĀS ORGANIZĀCIJAS  
SABIEDRISKAIS TRANSPORTS  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
SAISTĪTĀS ORGANIZĀCIJAS  
PASAŽIERU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  
KONCEPCIJAS NOZARĒ  
IZVĒLIES VALSTS DOTĒTU SABIEDRISKO TRANSPORTU!  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
STATISTIKA  
PASAŽIERU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  
ATTĒLU GALERIJA  
Flickr FLICKR.COM  
VIDEO  

Notikumu kalendārs

P O T C P S Sv
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
Sākumlapa Nozares Pasts Jomas raksturojums

Jomas raksturojums

Pasta jomas raksturojums

Pasta pakalpojumiem ir liela nozīme citu ekonomikas sektoru efektīva darba nodrošināšanā, jo neskatoties uz tehnoloģisko progresu, pasta tīkls joprojām ir lielākais un blīvākais pasaulē. Ļoti svarīga ir pasta pakalpojumu loma komunikāciju attīstībā, ne tikai informācijas apmaiņas jomā, bet arī sociālās vienotības saglabāšanā un nodrošināšanā.

Pasta nozarē valsts politiku izstrādā un valsts pārvaldes funkcijas pilda Satiksmes ministrija.

Pasta pakalpojumu uzraudzību veic Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK).

Pasta nozari Latvijā regulē Pasta likums un no tā izrietošie sekundārie tiesību akti. Latvijas Republikai kā Eiropas Savienības dalībvalstij ir saistošas Eiropas Savienības tiesību normas.

Eiropas Savienības tiesiskais regulējums attiecībā uz pasta pakalpojumiem ir noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 15. decembra direktīva 97/67/EK par kopīgiem noteikumiem Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus attīstībai un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra direktīva 2008/EK, ar ko Direktīvu 97/67/EK groza attiecībā uz Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīgu izveidi.

Minēto direktīvu prasības ir iestrādātas Pasta likumā.

Pasta nozares politikas plānošanas pamatdokuments ir Pasta politikas pamatnostādnes 2011.–2017. gadam (turpmāk –Pasta pamatnostādnes).

Pasta nozares politikas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un ērtu pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas Republikas teritorijā.

Pasta pamatnostādnēs ir formulēti šādi galvenie rīcības virzieni politikas mērķu un rezultātu sasniegšanai:

1. Sekmēt noteikta līmeņa pasta pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un pasta tīkla darbības efektivitāti.

2. Veikt adekvātu un efektīvu tirgus regulēšanu, radot uzņēmējdarbībai un investīciju piesaistei labvēlīgus apstākļus.

3. Veicināt uz jaunajām tehnoloģijām balstītu un uz klientu vajadzībām orientētu pasta pakalpojumu sniegšanu un jaunu pasta pakalpojumu veidu attīstību.

Pasta pakalpojumi ir regulējamie sabiedriskie pakalpojumi, kurus iedala tradicionālajos pasta pakalpojumos, eksprespasta pakalpojumos, kurjerpasta pakalpojumos un abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumos. Lai sniegtu pasta pakalpojumus, pasta komersantiem jāreģistrējas SPRK uzturētajā pasta komersantu reģistrā. SPRK datu bāzē 2017. gada 12. septembrī ir reģistrēti 85 pasta komersanti.

Lai nodrošinātu pieejamību pasta pakalpojumiem neatkarīgi no lietotāju ģeogrāfiskās atrašanās vietas, ir noteikts universālais pasta pakalpojums — minimālais noteiktas kvalitātes pasta pakalpojumu kopums, kas pieejams visiem lietotājiem visā Latvijas Republikas teritorijā par vienotiem tarifiem.

Līdz 2019. gada 31. decembrim universālā pasta pakalpojuma saistības, ir noteiktas valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Pasts”. Galvenie priekšnoteikumi universālā pasta pakalpojuma saistību izpildē ir universālā pasta pakalpojuma sarakstā ietilpstošo pasta pakalpojumu nodrošināšana par vienotu tarifu visā Latvijas Republikas teritorijā.

Universālais pasta pakalpojums ietver:

- iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumu, kuru svars nepārsniedz divus kilogramus (tajā skaitā ierakstītu un apdrošinātu sūtījumu), savākšana, šķirošana, pārvadāšana un piegāde,

- pasta paku sūtījumu (tajā skaitā apdrošinātu sūtījumu), kuru svars nepārsniedz desmit kilogramus, savākšana, šķirošana, pārvadāšana un piegāde;

, - pārrobežu pasta paku (tajā skaitā apdrošināto), kuras saņem no citām Eiropas Savienības valstīm un kuru svars nepārsniedz 20 kilogramus, piegāde;

- abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumi.

Izpildot universālā pasta pakalpojuma saistības, universālā pasta pakalpojuma sniedzējam jānodrošina pakalpojumu kvalitātes atbilstība noteiktajām prasībām attiecībā uz pasta sūtījumu savākšanas, pārsūtīšanas un piegādes biežumu, ātrumu un regularitāti, kā arī kvalitātes prasības attiecībā uz pasta tīkla piekļuves punktu blīvumu un skaitu,.

Saskaņā ar SPRK veiktajām kvalitātes pārbaudēm universālā pasta pakalpojuma sniegšanas kvalitāte pārsniedz noteiktās prasības, proti trešajā darbadienā bija piegādāti 99,5% vēstuļu no visām kontroles vēstulēm, kas liecina par teicamu kvalitāti (norma ir 98%).

Saskaņā ar SPRK datiem[1] pasta komersantu sniegto pakalpojumu neto apgrozījums 2016. gadā palielinājās par 11,6%,salīdzinot ar 2015. gadu.

2016. gadā nosūtīto vēstuļu korespondences sūtījumu skaits sasniedza 32.2 miljonus, nosūtīto pasta paku skaits sasniedza 1.1 miljonus. Savukārt nosūtīto eksprespasta un kurjerpasta sūtījumu skaits sasniedza 5.4 miljonus.

Aktualitātes:

No 2016. gada 20. septembra līdz 7. oktobrim Stambulā, Turcijā notika Pasaules Pasta savienības (Universal Postal Union) 26.kongress. Pasaules Pasta savienības kongress ir nozīmīgākais pasākumus pasta nozarē, tas notiek reizi četros gados, un ir galvenais forums sadarbībai starp valstīm pasta pakalpojumu jomā, palīdz nodrošināt vienotu pasta telpu, mūsdienīgus produktus un pakalpojumus, lai veicinātu kvalitatīvu un pieejamu universālo pasta pakalpojumu, efektīvu un stabilu attīstību. 26. kongresā tika pieņemta stratēģiskā programma, kas ir ceļa karte periodam no 2017.gada līdz 2020. gadam, tika izdarīti grozījumi obligāti piemērojamos Pasaules Pasta savienībaspamatdokumentos, kas jāratificē nacionālā līmenī (t.i. Pasaules Pasta savienības konstitūcijā, Vispārīgajā reglamentā, Pasaules pasta Konvencijā un Nolīgumā par pasta maksājumu pakalpojumiem), tika pieņemtas rezolūcijas ar uzdevumiem Pasaules Pasta savienības institūcijām un dalībvalstīm turpmākai rīcībai.

Šobrīd Satiksmes ministrija strādā pie tiesību aktu izstrādes, lai Latvijā apstiprinātu grozījumus Pasaules Pasta savienības dokumentos. Pēc minēto dokumentu pārtulkošanas latviešu valodā, attiecīgos likumprojektus plānots virzīt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē un izskatīšanai Ministru kabinetā līdz 2017. gada beigām.

Ņemot vērā, ka 26. kongresā netika panākta vienošanās par svarīgiem priekšlikumiem attiecībā uz Pasaules Pasta savienības reformas pabeigšanu (esošo struktūru darbības optimizēšana, nodrošinot efektīvas lēmumu pieņemšanas procedūras), integrēto produktu plāna ieviešanu (ņemot vērā tendences pasta tirgū un e-komercijas attīstību), kā arī savienības budžeta izdevumu plānošanas un dalībvalstu iemaksu mehānisma pārskatīšanas jautājumiem, tika pieņemta rezolūcija 2018.gadā rīkot ārpuskārtas kongresu, kā arī pieņemtas vairākas rezolūcijas ar uzdevumiem izveidot darba grupas un sagatavot attiecīgos priekšlikumus iesniegšanai kongresam. Lēmumu pieņemšana par minētajiem jautājumiem ir ārkārtīgi svarīga 2018. gadā, lai nodrošinātu Pasaules Pasta savienības nākamā darbības cikla stratēģijas un budžeta plānošanu 2020.-2024. gadiem, kā arī visu nepieciešamo procedūru izstrādi un apstiprināšanu jaunu struktūru vēlēšanas un lēmumu pieņemšanas mehānismam, lai to sāktu piemērot Pasaules Pasta savienības 27. kongresā, kas notiks 2020. gada rudenī.

Gatavojoties ārpuskārtas kongresam, kas notiks Adisabebā, Etiopijā, 2018. gada septembra pirmajā nedēļā (5 dienas), Satiksmes ministrijas pārstāvji piedalās arī Eiropas reģiona valstu pozīciju un priekšlikumu izstrādē Eiropas pasta regulēšanas komitejas ietvaros.

2016. gada 25. maijā tika publicēts Eiropas Komisijas priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pārrobežu paku piegādes pakalpojumiem, kas ir tapis, secīgi īstenojot pasākumu kopu, kas noteikti Ceļvedī vienota tirgus pilnveidei paku piegādes jomā – sekmēt uzticēšanos piegādes pakalpojumiem un veicināt tirdzniecību internetā projekta realizācijā un ieviešanā un Digitālā vienotā tirgus stratēģijā Eiropai. Regulas projekts ir daļa no e-komercijas veicināšanas Eiropas Komisijas priekšlikumu paketes, kas ļautu patērētājiem un uzņēmumiem vieglāk un drošāk pirkt un pārdot preces tiešsaistē Eiropas Savienības ietvaros. Priekšlikuma specifiskie mērķi paredz uzlabot regulatoru uzraudzību par pārrobežu paku tirgiem un uzlabot tarifu pārredzamību. 2016. un 2017. gadā Satiksmes ministrijas pārstāvji aktīvi piedalījās vairākās Eiropas Savienības Padomes darba grupās regulas projekta saskaņošanas un virzības procesā. Kompromisa vārdā attiecībā uz regulas tvērumu Eiropas Savienības Padomē tika atbalstīta vispārējā pieeja Maltas Prezidentūras sagatavotajai regulas projekta kompromisa redakcijai. Darbs ar regulas projektu notiek paralēli Eiropas Parlamenta atbildīgajā Transporta komitejā. Igaunijas Prezidentūra plāno atsākt diskusijas 2017. gada oktobrī un līdz 2017.gada beigām panākt zināmu progresu projekta redakcijas saskaņošanas procesā.

Satiksmes ministrija ir uzsākusi darbu pie Pasta nozares politikas plāna 2018.-2020. gadam projekta izstrādes, ievērojot, ka Pasta pamatnostādņu darbības termiņš beigsies 2017. gadā. Tomēr tas nenozīmē, ka pasta jomā nav paredzēti nekādi pasākumi, jo 2018. gadā vēl turpināsies uzsāktais darbs pie Pasta pamatnostādnēs noteikto uzdevumu izpildes:

1) Šobrīd Satiksmes ministrija virza grozījumus Pasta likumā, lai precizētu tā normas, pamatojoties uz Pasta pamatnostādnēs noteikto uzdevumu nodrošināt pasta tirgus attīstības tendencēm atbilstošu regulējumu. Pēdējā laikā iepirkšanās interneta veikalos kļūst aizvien izplatītāka un pasta sektorā ir liels attīstības potenciāls ar preču piegādi saistītiem pakalpojumiem. Arvien svarīgāks lietotājiem kļūst jautājums par ērtiem pasta sūtījumu savākšanas un piegādes risinājumiem. Lai sniegtu mūsdienīgus un klientu vēlmēm atbilstošus pasta pakalpojumus, pasta komersanti ievieš inovatīvus pakalpojumus, kuru izpilde atšķiras no tradicionālo pasta pakalpojumu vēsturiskās izpratnes. Likumprojekts “Grozījumi Pasta likumā” ir izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2017.gada 15. jūnijā (VSS-632) un pašlaik notiek tā saskaņošana ar citām institūcijām. Pēc likumprojekta atbalstīšanas Ministru kabinetā tas tiks nodots Saeimai galīgai pieņemšanai.

2) Vienlaicīgi Satiksmes ministrijā notiek darbs pie grozījumu izstrādes Ministru kabineta 2013. gada 13. augusta noteikumos Nr.537 „Noteikumi par prasībām ierakstīto un apdrošināto pasta sūtījumu izsniegšanai”. Attīstoties tehnoloģijām, pasta komersanti ievieš iespēju saņemt informatīvo paziņojumu par sūtījumu saņemšanu elektroniskā veidā, kā arī nodrošina dažādus risinājumus personas paraksta iegūšanai, izmantojot elektroniskās iekārtas, tādējādi optimizējot pakalpojumu sniegšanu un atvieglojot datu apstrādes procesus. Grozījumi tiek izstrādāti, lai nodrošinātu tiesisku pamatu efektīvu pasta sūtījumu piegādes risinājumu īstenošanai. Noteikumu projektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2017. gada 21. septembrī.


[1] https://www.sprk.gov.lv/uploads/doc/Gadaparskats2016FINAL.pdf

Informācija atjaunota 18.09.2017

 
Autovadītāju ievērībai: dodoties brīvdienu izbraukumos jārēķinās, ka vietējās nozīmes autoceļi var būt slideni
Vidējā satiksmes intensitāte uz valsts galvenajiem ceļiem turpina pieaugt
Autovadītāju ievērībai: ceļi daudzviet apledo, strādā 131 ziemas tehnikas vienība
Ēnu diena Eiropas Dzelzceļa līniju birojā
airBaltic sadarbībā ar Mouzenidis Travel uzsāk čarterlidojumus uz Korfu