Meklēšana

Instagram
Facebook
Youtube
Twitter
Flickr
A A A
VISPĀRĒJS APRAKSTS  
STRUKTŪRA  
IESTĀDES UN KAPITĀLSABIEDRĪBAS  
MINISTRS  
RUNAS UN PREZENTĀCIJAS  
VALSTS SEKRETĀRS  
KONTAKTI  
IESTĀDES ADRESE  
APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA  
SM NORĒĶINU REKVIZĪTI  
BUDŽETS  
INFORMĀCIJA PAR DARBA SAMAKSU  
INFORMĀCIJA PAR 2017.GADA VALSTS BUDŽETU  
INFORMĀCIJA PAR 2016. GADA VALSTS BUDŽETU  
INFORMĀCIJA PAR 2015.GADA VALSTS BUDŽETU  
DOKUMENTI  
SM DARBĪBU REGLAMENTĒJOŠIE NORMATĪVIE AKTI  
POLITIKAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI  
SM DARBĪBAS STRATĒĢIJA 2017.-2019.GADAM  
VALDĪBAS RĪCĪBAS PLĀNA SM SADAĻA  
SM DARBA PLĀNS  
SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA  
IZSTRĀDĒ ESOŠIE ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI UN TIESĪBU AKTI  
STARPINSTITŪCIJU DARBA GRUPAS UN KONSULTATĪVĀS PADOMES  
SABIEDRISKĀS APSPRIEDES UN PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS  
SADARBĪBA AR NVO  
SADARBĪBA AR ĀRVALSTĪM  
PUBLISKIE IEPIRKUMI  
ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM  
PUBLISKIE PĀRSKATI  
PADOMES  
CEĻU SATIKSMES DROŠĪBAS PADOME  
AUTOCEĻU PADOME  
VAKANCES
VALŽU UN PADOMJU LOCEKĻU AMATU KONKURSI  
PAKALPOJUMI  
VEIDLAPAS  
GALERIJA  
VIDEO  
SAITES  
ATTĒLU GALERIJA  
Flickr FLICKR.COM  
FOTO ARHĪVS  

Notikumu kalendārs

P O T C P S Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Sākumlapa Par ministriju Vakances

Vakances

Satiksmes ministrija izsludina konkursu uz vakantu ierēdņa amatu:

Sakaru departamenta Sakaru nozares attīstības nodaļas

vecākais referents uz noteiktu laiku

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība Eiropas studijās, tiesību zinātnē, ekonomikā vai vadības zinātnē, vai darbības sfērai atbilstoša augstākā tehniskā izglītība;

- vēlama pieredze valsts pārvaldē;

- vēlama pieredze starptautiskās sadarbības jautājumos vai elektronisko sakaru un/vai pasta nozarē;

- vēlama pieredze tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektu izstrādē;

- elektronisko sakaru nozares un pasta nozares tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu pārzināšana;

- zināšanas par Eiropas Savienības jautājumiem (ES institūcijas, dokumentu izstrādes un lēmumu pieņemšanas kārtība);

- ļoti labas angļu valodas zināšanas;

- krievu valodas zināšanas

- datorprasmes labā lietotāja līmenī;

- spēja patstāvīgi organizēt ikdienas darbu un patstāvīgi risināt saņemtos uzdevumus;

- labas komunikācijas prasmes.

Amats klasificēts 36.saimes II līmenī, (mēnešalga no 835 līdz 1000 EUR).

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas nosūtīt pa pastu vai elektroniski, vai iesniegt Satiksmes ministrijas Administratīvā departamenta Cilvēkresursu un darbības nodrošināšanas nodaļā līdz 2018.gada 17.janvārim.

E-pasta adrese: satiksmes.ministrija@sam.gov.lv

Adrese: Rīga, Gogoļa iela 3, 378.kabinets.

Tālr. uzziņām: 67028218.

Satiksmes ministrija izsludina konkursu uz vakantu ierēdņa amatu:

Satiksmes ministrijas Investīciju departamenta

Valsts autosatiksmes un pašvaldību infrastruktūras attīstības projektu nodaļas

vecākais eksperts, programmu koordinators (uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs vai inženiertehniskajās zinātnēs;

- vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē 2 gadu periodā pēdējo 5 gadu laikā;

- vēlama pieredze Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu vai citu ārvalstu finanšu avotu, t.sk. finanšu instrumentu ieviešanā un vadībā;

- izpratne par normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādi un ieviešanu;

- darba organizēšanas un koordinācijas prasmes;

- prezentācijas prasmes, pārliecināšanas un argumentācijas prasmes;

- prasme identificēt un klasificēt riskus;

- labas angļu valodas zināšanas;

- prasme strādāt ar datoru;

- izpratne par valsts pārvaldes principiem;

- analītiskā domāšana, iniciatīva un orientāciju uz rezultātu;

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;

Būtiskākie amata pienākumi:

- uzraudzīt un analizēt ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda 6.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti”, 6.1.5.specifiskā atbalsta mērķa „Valsts galveno autoceļu rekonstrukcija, nestspējas palielināšana” un 2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot elektronisko sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās” īstenošanas procesu un rezultātu sasniegšanu;

- nodrošināt plānošanas dokumentu izstrādi un aktualizēšanu;

- apkopot, analizēt un izvērtēt informāciju par projektu īstenošanu elektronisko sakaru un satiksmes infrastruktūras attīstības jomā;

- nodrošināt dalību sanāksmes, kas notiek angļu valodā;

- atbilstoši specifisko atbalstu mērķu specifikai apkopot un analizēt nozares attīstības tendences;

- izvērtēt TEN-T tīkla, Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (turpmāk - EISI), kā arī citu Latvijā pieejamo ārvalstu un starpvaldību finanšu instrumentu iespējas transporta nozares projektu sagatavošanai un ieviešanai elektronisko sakaru un valsts autoceļu infrastruktūras attīstības jomā un informēt potenciālos atbalsta saņēmējus par iespējamā atbalsta saņemšanu un tā nosacījumiem.

Amats klasificēts44.saimes IIIB līmenī (12.mēnešalgu grupa)

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1.kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas nosūtīt pa pastu vai elektroniski vai iesniegt Satiksmes ministrijas Administratīvā departamenta Cilvēkresursu un darbības nodrošināšanas nodaļā 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Adrese: Rīga, Gogoļa iela 3, 378.kabinetā;

e-pasta adrese: satiksmes.ministrija@sam.gov.lv ;Tālr.uzziņām 67028218

Satiksmes ministrija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņu amatu:

Investīciju departamenta Investīciju programmu vadības sistēmas nodaļas vecākā

eksperta, ES fondu plānotāja ierēdņa amatu (uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;

- augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība sociālajās zinātnēs vai inženiertehniskajās zinātnēs;

- vēlama pieredze Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu vai citu ārvalstu finanšu avotu, t.sk. finanšu instrumentu, ieviešanā un vadībā;

- vēlama 2 gadu pieredze darbā valsts pārvaldē pēdējo 5 gadu laikā;

- vēlama pieredze attīstības plānošanas dokumentu izstrādē;

- zināšanas un izpratne par ES institūcijām, darbības principiem, lēmumu pieņemšanas procesu;

- labas angļu valodas zināšanas;

- prasme identificēt un klasificēt riskus;

- darba organizēšanas un koordinācijas prasmes;

- prezentācijas prasmes, pārliecināšanas un argumentācijas prasmes;

- analītiskā domāšana un orientācija uz rezultātu;

- prasme strādāt ar datoru.

Būtiskākie darba pienākumi:

- piedalīties Eiropas Savienības daudzgadu budžeta un investīciju plānošanas perioda pēc 2020. gada plānošanā

- apzināt un analizēt Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu atbalsta pasākumu atbilstību nozares attīstības mērķu īstenošanai, kā arī informēt un konsultēt potenciālos nozares finansējuma saņēmējus par pieejamo un plānoto atbalsta pasākumu nosacījumiem;

- piedalīties citu finansējuma avotu (finanšu instrumentu utml.) piesaistē nozares attīstības mērķu īstenošanai;

- strādāt ar dokumentiem angļu valodā un līdzdarboties sanāksmēs, kas notiek angļu valodā.

Amats klasificēts 44.saimes IIIB līmenī (12.mēnešalgu grupa).

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1.kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai.

Motivēta pieteikuma vēstule un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām jāiesniedz 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūtot pa pastu Satiksmes ministrijas Administratīvā departamenta Cilvēkresursu un darbības nodrošināšanas nodaļai vai elektroniski:

Adrese: Rīga, Gogoļa iela 3, 378.kabinets;

e-pasta adrese: satiksmes.ministrija@sam.gov.lv. Tālr. uzziņām: 67028218.

Satiksmes ministrija izsludina konkursu uz vakanto:

Investīciju departamenta TEN-T tīkla infrastruktūras attīstības projektu nodaļas

vecākā eksperta, programmu koordinatora ierēdņa amatu (uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;

- augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība sociālajās zinātnēs vai inženiertehniskajās zinātnēs;

- vēlama pieredze Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu vai citu ārvalstu avotu, t.sk. finanšu instrumentu, ieviešanā un vadībā;

- vēlama 2 gadu pieredze darbā valsts pārvaldē pēdējo 5 gadu laikā;

- vēlamas zināšanas par ES institūcijām, darbības principiem, lēmumu pieņemšanas procesu;

- labas angļu valodas zināšanas;

- prasme identificēt un klasificēt riskus;

- darba organizēšanas un koordinācijas prasmes;

- prezentācijas prasmes, pārliecināšanas un argumentācijas prasmes;

- analītiskā domāšana un orientācija uz rezultātu;

- prasme strādāt ar datoru.

Būtiskākie darba pienākumi:

Uzraudzīt un analizēt ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” un 6.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt drošu, efektīvu, augošam pārvadājumu apjomam atbilstošu starptautiskās lidostas „Rīga” infrastruktūras attīstību” īstenošanas procesu un rezultātu sasniegšanu, t.sk.:

- izstrādāt un aktualizēt plānošanas dokumentus un tiesību aktus;

- piedalīties projektu iesniegumu atlasēs;

- uzraudzīt specifisko atbalstu mērķu ieviešanu;

- apkopot, analizēt un izvērtēt informāciju par projektu īstenošanu.

Amats klasificēts 44.saimes IIIB līmenī (12.mēnešalgu grupa).

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1.kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai.

Motivēta pieteikuma vēstule un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām jāiesniedz 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūtot pa pastu Satiksmes ministrijas Administratīvā departamenta Cilvēkresursu un darbības nodrošināšanas nodaļai vai elektroniski:

Adrese: Rīga, Gogoļa iela 3, 378.kabinets; e-pasta adrese: satiksmes.ministrija@sam.gov.lv. Tālr. uzziņām: 67028218.

Informācija atjaunota 28.12.2017

 
Testē ar 3D printeri izgatavotas lokomotīvju detaļas
Autovadītāju ievērībai: sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu
airBaltic punktualitāti novērtē starptautiskie mediji
Janvārī LAU veicis grants ceļu greiderēšanu teju 4000 km apjomā
Autovadītāju ievērībai: sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu