Meklēšana

Instagram
Facebook
Youtube
Twitter
Flickr
A A A
JAUNUMI  
JAUNUMI  
ZIŅU ARHĪVS  
KONTAKTI  
NOZARES ZIŅAS  
PERSONU DATU APSTRĀDE  
PAR MINISTRIJU  
VISPĀRĒJS APRAKSTS  
MINISTRS  
VALSTS SEKRETĀRS  
KONTAKTI  
BUDŽETS  
DOKUMENTI  
SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA  
PUBLISKIE IEPIRKUMI  
PUBLISKIE PĀRSKATI  
PADOMES  
VAKANCES  
IZSOLES  
PAKALPOJUMI  
TRAUKSMES CĒLĒJI  
NOZARES  
AVIĀCIJA  
AUTOSATIKSME  
DZELZCEĻŠ  
JŪRNIECĪBA  
PASTS  
ELEKTRONISKIE SAKARI  
TRANZĪTS  
BĪSTAMĀS KRAVAS  
SABIEDRISKAIS TRANSPORTS  
DOKUMENTI  
IESTĀDES DARBĪBU REGULĒJOŠIE NORMATĪVIE AKTI  
TIESĪBU AKTI  
ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI TRANSPORTA UN SAKARU NOZARĒ  
GADA PĀRSKATI  
BŪTISKĀKIE STARPTAUTISKIE DOKUMENTI TRANSPORTA UN SAKARU NOZARĒ  
CITI DOKUMENTI  
INVESTĪCIJAS  
2021.-2027.GADA PLĀNOŠANAS PERIODS  
2014.-2020.GADA PLĀNOŠANAS PERIODS  
2007.-2013.GADA PLĀNOŠANAS PERIODS  
2004.-2006.GADA PLĀNOŠANAS PERIODS  
TEN-T  
EISI/(CEF)  
KONFERENCES UN SEMINĀRI  
MARCO POLO  
SKLOIS PROJEKTS  
ATTĒLU GALERIJA  
Flickr FLICKR.COM  
VIDEO  

Notikumu kalendārs

P O T C P S Sv
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Sākumlapa

Līdz 2008. gada sākumam Latvija ir ratificējusi 57 starptautiskās konvencijas un to protokolus jūras drošības, atbildības un kompensācijas, jūras vides aizsardzības jomās; t.s. “citas konvencijas” (SJO konvenciju iedalījums grupās), kā arī jūras tiesību konvencijas (ANO), darba aizsardzības konvencijas (ILO) un citas konvencijas.

Aktīvi notiek Eiropas Savienības normatīvo aktu (acquis) ieviešanas process nacionālajā likumdošanā. Kā Latvijas prioritāte jūrlietu jomā ir noteikta kuģošanas drošības un jūras vides aizsardzības kontroles efektivitātes uzlabošana Latvijā, ieskaitot administratīvās kapacitātes palielināšanu jūrlietu pārvaldē atbilstoši Eiropas Savienības rekomendācijām.

Konvencijas jūrniecības jomā, kurām Latvija ir pievienojusies līdz 2008.gada janvārim

Apvienoto nāciju Organizācijai (ANO)

1. 1958. gada 29. aprīļa ANO Konvencija par teritoriālo jūru un tai piegulošo zonu / Convention on Territorial Sea and Contiguous Zone.
Pievienošanās datums 10.09.1991.[*]
Nav tulkota.

2. 1958. gada 29. aprīļa ANO Konvencija par atklāto jūru / Convention on the High Seas.
Pievienošanās datums 10.09.1991.
Nav tulkota.

3. 1958. gada 29. aprīļa ANO Konvencija par kontinentālo šelfu / Convention on Continental Shelf.
Pievienošanās datums 10.09.1991
.
Nav tulkota.

4. 1964. gada 12. septembra ANO Konvencija par Starptautisko Jūras izpētes padomi / ICES.
Pievienošanās datums 10.09.1991.
Nav tulkota.

5. Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvencija un Līgums par Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvencijas XI daļas piemērošanu.
Likums pieņemts Saeimā 28.10.2004.
Iztulkota.

6. Par Nolīgumu par 1982.gada 10.decembra Apvienoto Nāciju Jūras tiesību konvencijasīstenošanu attiecībā uz transzonālo zivju krājumu un tālu migrējošo zivjukrājumu saglabāšanu un pārvaldību.
Likums pieņemts 19.10.2006.
Iztulkota.

Staptautiskā Jūrniecības organizācija (IMO)

Jūras vides aizsardzība

1. Starptautiskā konvencija par kaitīgās pretapaugšanas sistēmas uz kuģiem kontroli, 2001/International Convention on the Control of Harmhul Anti-fouling sistems on Ships (ATF), 2001.
Likums pieņemts Saeimā 09.10. 2003. Spēkā no 22.10.2003.
Iztulkota.

2. 1990. gada Starptautiskā konvencija par gatavību reaģēšanu un sadarbību naftas piesārņojuma gadījumā / International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation (OPRC), 1990.
Pievienošanās datums 15.06.2000.
Iztulkota.

3. 2000.gada protokols par gatavību reaģēšanu un sadarbību piesārņojuma gadījumos ar bīstamām un kaitīgām vielām / PROTOCOL ON PREPAREDNESS,RESPONSE AND CO-OPERATION TO POLLUTION INCIDENTS BY HAZARDOUS AND NOXIOUS SUBSTANCES, 2000
25.01.2008. likumprojekts iesniegts Valsts kancelejā

4. 1973. gada 2. novembra IMO Konvencija par piesārņošanas novēršanu no kuģiem / International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL), 73/78
Pievienošanās datums 10.09.1991.
Nav tulkota.

5. 1973.gada Starptautiskās konvencijas par piesārņojuma novēršanu no kuģiem, kas grozīta ar 1978.gada Protokolu, 1997.gada Protokols (VI Pielikums)/Protocol of 1997 to amend the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto
Likuma pieņemts 11.05.2006.
Iztulkota.

6. 1969. gada Starptautiskā konvencija par iejaukšanās tiesībām atklātā jūrā naftas piesārņojuma gadījumā un tās Pielikumu un 1973. gada Protokols par iejaukšanās tiesībām atklātā jūrā citu vielu, kas nav nafta, izraisīta piesārņojuma gadījumā / International Convention Relating To Intervention On The High Seas In Cases Of Oil Pollution Casualities (INTERVENTION), 1969 /Protocol Relating To Intervention On The High Seas In Cases Of Marine Pollution By Substances Other Than Oil, 1973.
Likums pieņemts Saeimā 17.05.2001. Spēkā no 30.05.2001
Izulkota.

Jūras drošība

1. 1978. gada 7. decembra IMO Starptautiskā konvencija par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu/ International Convention on Standarts of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978.
Pievienošanās datums 10.09.1991.
Izulkota (30.08.2002)

2. 1995.gada starptautiskā konvencija par zvejas kuģu personāla sagatavošanas un diplomēšanas, kā arī sardzes pildīšanas standartiem/ International Convention on Standarts of Training, Certification and watchkeeping for fishing vessel personel, 1995.
Likums pieņemts. 02.11.2006.
Iztulkota

3. 1979. gada Starptautiskā konvencija par meklēšanu un glābšanu uz jūras / International Convention on Maritime Search And Rescue (SAR), 1979
Pievienošanās datums 29.09.1998. ar MK rīkojumu Nr.473
Iztulkota.

4. 1976. gada 3.septembra IMO Starptautiskās jūras satelītu sakaru organizācijas konvencija / Convention on the International Maritime Satellite Organisation (INMARSAT), 1976.
Konvencija pieņemta 03.09.1976
Pievienošanās datums 13.12.1994 ar MK lēmumu Nr.160
Nav tulkota.

5. 1972. gada Starptautiskā konvencija par drošiem konteineriem un tās 1993. gada grozījumi / International Convention for Safe Containers (CSC), 1972.
Pievienošanās datums 07.12.2000.
Iztulkota.

6. 1972. gada 20. oktobra Konvencija par starptautiskiem kuģu sadursmju novēršanas noteikumiem, / Convention on the International Regulations for Perventing Collisions at Sea (COLERG), 1972.
Konvencija pieņemta 20.10.72. Spēkā no 20.05.1997.
Iztulkota.

7. 1966.gada 5. aprīļa IMO Starptautiskā konvencija par kravas marku / International Convention on Load Lines (LL), 1966.
Pievienošanās datums 10.09.1991.
Iztulkota.

8. 1966.gada Starptautiskās konvencijas par kravas marku 1988.gada protokols. / Protocol of 1988 Relating to the International Convention on Load Lines (LL), 1966
Likums pieņemts Saeimā 13.06.2002. Spēkā no 12.06.2002.
Iztulkota.

9. 1974. gada 1. novembra IMO Starptautiskā konvencija par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras / International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974.
Pievienošanās datums 10.09.1991.
Iztulkota.

10. 1974. gada 1. novembra IMO Starptautiskās konvencijas par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras 1988. gada protokols/ Protocol of 1988 Relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974.
Likums pieņemts 04.03.1999.
Iztulkota.

11. 1974. gada 1. novembra IMO Starptautiskās konvencijas par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras 1978. gada protokols/ Protocol of 1978 Relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974.
Likums pieņemts 17.03.2005.
Iztulkota.

Atbildība un kompensācija

1. 1974.gada Atēnu konvencija par pasažieru un to bagāžas pārvadājumu un tās 1976.gada protokols/Athens Convention Relating To The Carriage Of Passengers And Their Lagguage By Sea (PAL), 1974; Protocol Of 1976 To The Athens Convention Relating To The Carriage Of Passengers And Their Lagguage By Sea (PAL), 1976.
Likums pieņemts 01.11.2001. Spēkā no 14.11.2001.
Iztulkota.

2. 1974.gada Atēnu konvencijas par pasažieru un to bagāžas pārvadājumu 2002.gada protokols/Protocol of 2002 to the Athens Convention Relating To The Carriage Of Passengers And Their Lagguage By Sea, 1974 (PAL 2002).
Likums pieņemts 22.12.2004.
Izulkota.

3. 1976. gada konvencija par atbildības ierobežošanu attiecībā uz jūras prasībām / Convention on Limitation of Liability for Marine Claims (LLMC), 1976.
Likums pieņemts 03.06.1999.
Iztulkota.

4. Par 1992. gada protokolu par grozījumiem 1971.gada Starptautiskajā konvencijā par Starptautiskā fonda nodibināšanu naftas piesārņojuma radīto zaudējumu kompensācijai / Protocol of 1992 to amend the International Convention on the Estabilshment of International Fund for Compensation for Oil Pollution Damge (FUND), 1971
Likums pieņemts 26.02.1998. Spēkā no 05.03.1998.
Iztulkota.

5. 1992.gada Starptautiskā konvencija par starptautiskā fonda nodibināšanu naftas piesārņojuma radīto zaudējumu kompensācijai 2003.gada protokols/PROTOCOL OF 2003 TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL FUND FOR COMPENSATION FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1992
Likums pieņemts 16.03.2006.

6. 1969. gada 29. novembra IMO Starptautiskā konvencija par civilo atbildību par zaudējumiem no piesārņojuma ar naftu / International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC), 1969.
Pievienošanās datums 03.06.1992.
Denonsēta atbilstoši 01.10.1997 likumam.

7. 1992. gada IMO Protokols par grozījumiem 1969. gada Starptautiskajā konvencijā par civilo atbildību par naftas piesārņojuma radītajiem zaudējumiem. Protocol of 1992 to the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969.
Likums pieņemts 01.10.1997.
Iztulkota.

8. 2001.gada 23.marta Starptautiskā konvencija par civilo atbildību par bunkera degvielas piesārņojuma radīto kaitējumu (BUNKER).
Likums pieņemts 03.03.2005.
Iztulkota.

9. 1996.gada starptautiskā konvencija par atbildību un kaitējuma kompensāciju sakarā ar bīstamu un kaitīgu vielu pārvadāšanu pa jūru/ International Convention on Liability and Compensation for Damage in connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea, 1996.(VSS – 867)
Likumprojekts atsaukts 07.06.2007. VSS (prot. Nr.22, 50§)
Iztulkots.

Citas Konvencijas

1. Par Starptautisko glābšanas konvenciju (SALVAGE-1989) / International Convention on Salvage, 1989 (SALVAGE 1989).
MK rīkojums Nr.42 03.02.1999.
Nav tulkota.

2. 1988.gada 10.marta konvencija par prettiesisku darbību pret kuģošanas drošību apkarošanu; 1988.gada 10.marta protokols par prettiesisku darbību pret nostiprinātu platformu drošību kontinentālajā šelfā apkarošanu/ Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation, 1988; Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf, 1988. (SUA-88).
Likums pieņemts Saeimā 31.10.2002. Stājies spēkā 13.11.2002.
Iztulkota.

3. 1969.gada Starptautiskā konvencija par kuģu tilpības mērīšanu/ International Convention on Tonnage Measuremnt of Ships (TONNAGE), 1969.
Likums pieņemts 02.04.1998.
Iztulkota.

4. 1965. gada konvencija par Starptautiskās jūras satiksmes atvieglošanu / Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (FAL), 1965. Likums pieņemts Saeimā 11.09.1997.
Iztulkota.

5. 1948. gada 6. marta Konvencija par Starptautisko jūrniecības organizāciju /Convention on the International Maritime Organisation (IMO), 1948.
Spēkā ar AP 12.01.1993 lēmumu
Iztulkota.

6. Par 1991.gada grozījumiem un 1993. gada grozījumiem konvencijā par Starptautiskās Jūrniecības organizāciju /Amendments to the Convention on the International Maritime Organizations, 1991 /Amendments to the Convention on the International Maritime Organizations, 1993.
Likums pieņemts Saeimā 06.04.2000.
Iztulkota.

Starptautiskās Darba organizācijas (ILO) konvencijas

1. Par Starptautiskās darba organizācijas 1976.gada 29.oktobra Konvenciju Nr.147 par minimālajām normām uz tirdzniecības kuģiem / Convention Concerning Minimum Standarts in Merchant ships (ILO 147), 1976.
Likums pieņemts 11.06.1998.
Spēkā no 20.06.1998
Iztulkota.

2. 1976.gada tirdzniecības kuģošanas (minimālās normas) konvencijas 1996.gada protokols / Protocol of 1996 to the Merchant Shipping (Minimum Standarts) Convention, 1976.
Likums pieņemts Saeimā 04.11.2004. Spēkā no 26.11. 2004.
Iztulkota.

3. 1958. gada 13. maija Starptautiskās darba organizācijas (ILO) konvencija Nr. 108 ''Par jūrnieku nacionālajām personas apliecībām ''/Seafarers' Identity Douments Convention, 1958 (No.108)
Spēkā ar 12.01.1993. AP lēmumu.
Iztulkota.

4. Nr 7 "Par minimālā vecuma noteikšanu bērniem, tos pielaižot darbā uz jūras"/ Minimum Age (Sea) Convention, 1920 (No.7)
Denonsēta. Likums pieņemts 23.03.2006.

5. Nr. 8. "Par bezdarbnieku pabalstu kuģa bojāiešanas gadījumā" Unemployment Indemnity (Shipwrek) Convention, 1920 (No.8)
Nav tulkota.

6. Nr.9 "Par jūrnieku iekārtošanu darbā" / Placing of Seamen Convention, 1920 (No. 9)
Nav tulkota.

7. Nr. 16 "Par kuģniecībā nodarbināto bērnu un pusaudžu obligāto medicīnisko apskati"/ Medical Examination of Young Persons (Sea) Convention, 1921 ( No. 16)
Nav tulkota.

8. 1970.gada Konvencija par apkalpes telpām (papildus noteikumi)/Accommodation of Crews (Supplementary Provisions) Convention, 1970
Likums pieņemts 10.11.2005.
Iztulkota

9. 1996.gada Konvencija par jūrnieku darba laiku un kuģu apkalpes komplektēšanu /Seafarers’ Hours of Work and the Manning of Ships Convention, 1996
Likums pieņemts 10.11.2005.
Iztulkota

Pārējās Konvencijas

1. 1973. gada 13. septembra Konvencija par zvejniecību un dzīvo resursu saglabāšanu Baltijas jūrā un Beltos.
Denonsēta. Likums pieņemts 17.06.2004..
Nav tulkota.

2. Helsinku konvencija par Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzību.
Likums pieņemts 20.11.1991.
Nav tulkota.

3. 1949. gada 12. augusta Ženēvas Konvencija par jūras kara spēku sastāvā esošo ievainoto, slimo un kuģu katastrofās cietušo personu stāvokļa uzlabošanu.
Pievienošanās datums 20.11.1991
Nav tulkota.

4. 1989. gada 22. marta Bāzeles Konvencija par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu / Bazel Convention on Border Crossing Transportation and Removal of Harmful Wastes.
Pievienošanās datums 18.12.1991.
Iztulkota.

5. 1971. gada 11. februāra Līgums par aizliegumu izvietot jūru un okeānu dibenā un to dzīlēs kodolieročus un citus masveida iznīcināšanas ieročus.
Pievienošanās datums 03.06.1992 AP lēmums. Spēkā no 24.06.1992.
Iztulkota.

6. 1952. gada 10. maija Konvencija par noteiktu likumu, kas attiecas uz jūras kuģu arestu, unifikāciju / International Convention for the unification of certain rules relating to the arrest of sea-going ships, Brussels, May 10th, 1952, ARREST, 1952.
Pievienošanās datums 23.02.1993.
Iztulkota.

7. 1975. gada 14. novembra Muitas konvencija par starptautisko kravu pārvadājumiem, izmantojot TIR grāmatiņu / Customs Convention on International Cargo Transportation with applying of TIR Carnet.
Pievienošanās datums 16.03.1993.
Iztulkota.

8. 1974. gada un 1992. gada Helsinku konvencijas par Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzību / HELCOM.
Pievienošanās datums 03.03.1994.
Iztulkota.

9. 1999.gada Starptautiskā konvencija par kuģu arestu / Intrnational Convention on arrest of ships, 1999.
Likums pieņemts 18.10.2001. Spēkā no 26.10.2001.
Iztulkota.

10. Par 1924.gada Starptautisko konvenciju par dažu konosamenta noteikumu unifikāciju (Hāgas noteikumi) un tās 1968.gada protokols (Visbijas protokols) un 1979.gada protokols (SDR protokols) / International convention for the unification of certain rules relating to bills of lading, signed at Brussels, August 25, 1924, Visby Protocol 1968 and SDR Protocol 1979.
Likums pieņemts 07.02.2002.
Iztulkota.

11. 1967.gada Starptautiskā Hidrogrāfijas organizācijas konvencija/ Convention on the International Hydrographic Organisation, 1967
Likums pieņemts Saeimā 30.05.2002. Spēkā no 13.06.2002.
Iztulkota.

12. Par Starptautiskās Hidrogrāfijas organizācijas konvencijas grozījumu protokolu /PROTOCOL OF AMENDMENTS TO THE CONVENTIONON THE INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC ORGANIZATION
Likums pieņemts 22.03.2007. Spēkā no 05.04.2007.
Iztulkota.


[*] 12.01.1993 AP lēmums

 
101 valsts grants ceļu posmā ieviesti transporta masas ierobežojumi
Par 50% pieaug airBaltic iepriekš pasūtīto maltīšu popularitāte
Baltijas valstis turpmāk varēs paust vienotu pozīciju Eiropas dzelzceļu un infrastruktūras uzņēmumu kopienas Vadības komitejā
Turpmāk jauns pakalpojums – sūtījumu izsekošana bez izsniegšanas pret parakstu
airBaltic pārvadāto pasažieru skaits 2020. gada janvārī pieaug par 19%