LATVIJAS REPUBLIKAS
SATIKSMES MINISTRIJA
drukāt  

Šajā punktā ir par izņēmumu attiecībā uz pašizolēšanos:

Šā rīkojuma 4.12.1. punktā minētā prasība par pašizolēšanos (mājas karantīnu) neattiecas uz transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem un pasažieru, kravas vai tehnisko reisu apkalpēm, kuri atgriežas no darba braucieniem un komandējumiem, ja viņiem nav novērojamas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes un viņi nav atzīti par kontaktpersonām.

Attiecībā uz jūrniekiem izņēmums šeit:

“4.17. ar 2020. gada 17. martu aizliegt personu un transportlīdzekļu pārvietošanos caur lidostu, ostu, dzelzceļa un autoceļu Eiropas Savienības ārējās robežas robežšķērsošanas vietām, kā arī robežšķērsošanas vietās, kas paredzētas vietējai pierobežas satiksmei, izņemot kravu pārvadājumus. Iekšlietu ministram vai ārlietu ministram vai Valsts robežsardzes priekšniekam atļaut izdarīt izņēmumus attiecībā uz personu un transportlīdzekļu pārvietošanos. Šī prasība neattiecas uz transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem un pasažieru, kravas vai tehnisko reisu apkalpēm, šī rīkojuma 4.16.apakšpunktā minētajiem pasažieriem, jūrniekiem, lai tie varētu atgriezties Latvijā vai arī nokļūt savā darba vietā uz kuģa, ja tiem nav novērojamas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes un viņi nav atzīti par kontaktpersonām.

Konsolidētais ārkārtējās situācijas rīkojuma teksts