LATVIJAS REPUBLIKAS
SATIKSMES MINISTRIJA
drukāt  

Mūsu vīzija

Ventspils brīvosta ir Eiropas nozīmes ostas pakalpojumu centrs, kura darbību raksturo kvalitāte, uzticamība, efektivitāte un sociālā atbildība.

Mūsu misija

Misija ir veicināt ostas attīstību, sekmējot Latvijas līdzdalību starptautiskajā tirdzniecībā, attīstot ostas teritoriju, piesaistot investīciju projektus, nostiprinot un paplašinot ostas klientu loku.

Lai īstenotu vīziju, AS “Ventas osta” darbojas saskaņā ar stratēģiskajiem mērķiem:

Ventspils ostas darbības, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas nodrošināšana.

Valde:

Baiba Vīlipa

Padome:

Iveta Zalpētere

Daina Sirlaka

Baiba Jirgena

Diāna Rancāne

Dokumenti:

Statūti

Padomes reglaments

Valdes un padomes atalgojuma politika

Akcionāra lēmumi