LATVIJAS REPUBLIKAS
SATIKSMES MINISTRIJA
drukāt  

Rīgā tiekas Ziemeļu dimensijas Transporta un Loģistikas partnerības valstis

Šī gada 15.maijā Rīgā tikās Ziemeļu dimensijas (ZD) Transporta un Loģistikas partnerības valstu pārstāvji, lai vienotos par prioritārajiem darbības virzieniem. Latvijas prioritāte šobrīd ir Ziemeļu dimensijas transporta tīklu tālāka pagarināšana Krievijas teritorijā līdz pat savienojumiem ar Ķīnu, Mongoliju un Kazahstānu.

Satiksmes ministrija, pārstāvot Latviju, kā prezidējošo valsti Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerības vadības grupā, organizēja Vadības komitejas sēdi, kuras mērķis bija aptiprināt neatkarīgu ekspertu ziņojumu par partnerībā paveikto līdz šim, kā arī vienoties par turpmākajiem prioritārajiem darbības virzieniem.

Kā prioritāros darbus Ziemeļu dimensijas (ZD) Transporta un Loģistikas partnerības valstis turpmāk izvirza: veicināt ekoloģiskā transporta ieviešanu, uzlabot satiksmes drošību, īstenot integrāciju jaunos tirdzniecības maršrutos un apmainīties ar pieredzi transporta izglītības sistēmas pilnveidošanā.

Sanāksmes dalībnieki atzinīgi novērtēja Ziemeļu dimensijas transporta tīkla izveidošanu, kas savieno Eiropas Savienības (ES) TEN-T transporta tīklu ar Krievijas un Baltkrievijas transporta tīkliem. Arī izveidoto Ziemeļu dimensijas atbalsta fondu un līdz šim atbalstītos investīciju projektus, paveikto partnerības ietvaros kravu un pasažieru pārvadājumu attīstībā, kā arī robežšķērsošanas un infrastruktūras attīstības jautājumos.

Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerības formāts ir unikāls ar to, ka tas vieno gan ES Baltijas reģiona valstis, gan kaimiņu valstis - Krieviju, Baltkrieviju un Norvēģiju. Tas dod iespēju dalībvalstīm dalīties pieredzē un rast izdevīgākos risinājumus transporta attīstībai reģionā.

Latvijai dalība šajā partnerība dod iespēju nepastarpināti īstenot Latvijas transporta un loģistikas intereses, sekmēt loģistikas attīstību reģionā, īpaši sadarbību ar Krieviju un Baltkrieviju, kā arī veicināt šo jautājumu tālāku virzību Eiropas Savienības līmenī.

Nākamā ministru līmeņa sanāksme notiks šī gada 18.jūnijā Oslo, Norvēģijā.

Uzziņa:

Ziemeļu dimensijas partnervalstis ir: Baltkrievija, Igaunija, Krievija, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Polija, Somija, Vācija, Zviedrija. Partnerības sekretariāts atrodas Helsinkos, Ziemeļu Investīciju bankas telpās.

Fotogrāfijas no ZD Transporta un Loģistikas partnerības valstu semināra un vadības komitejas sēdes pieejamas šeit.

 

Satiksmes ministrijas
Komunikācijas nodaļa
67028003
komunikacijas@sam.gov.lv