Jaunumi

2020. gada 20. februārī satiksmes ministra Tāļa Linkaita vadībā Latvijas delegācija piedalījās trešajā Globālajā ministru konferencē par ceļu satiksmes drošību (3rd Global Ministerial Conference on Road Safety) Stokholmā, Zviedrijā.

 

Lai klimatneitrālas ekonomikas veicināšana transporta sektorā notiktu iedzīvotājiem iespējami draudzīgā veidā, Satiksmes ministrija (SM) siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanu transporta sektorā iecerējusi balstīt uz “trīs transporta vaļiem” - sabiedriskā transporta tīkla, mikromobilitātes un videi draudzīgāka autoparka attīstību.

 

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits kopā ar Latvijas delegāciju šodien un rīt, 19. - 20. februārī piedalās Globālajā ministru konferencē par ceļu satiksmes drošību, kas šogad notiek Stokholmā, Zviedrijā.

 

Transporta ministri no Bulgārijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Maltas, Polijas, Rumānijas un Ungārijas aicināja Eiropas Komisiju izvērtēt, kā Mobilitātes pakotnes noteikumi ietekmēs Eiropas Savienības (ES) Zaļā kursa mērķus. Ministru tikšanās ar Eiropas Komisijas viceprezidentu F. Timmermanu un komisāri A. Valeanu seko pēc tam, kad Eiropas Komisija pagājušajā gadā noslēgumā atzina Mobilitātes pakontes negatīvo ietekmi un solīja nākt klajā ar iespējamiem risinājumiem pirms pretrunīgo ES tiesību aktu stāšanās spēkā.

 

Otrdien, 18. februārī, Satiksmes ministrija (SM) informēja valdību par Rail Baltica projekta progresu un Latvijas prioritārajām aktivitātēm, lai saņemtu valdības atbalstu Baltijas valstu pieteikumam Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (turpmāk – EISI) sestajam uzsaukumam (CEF6). Latvijai nepieciešamais finansējums ir 297,6 milj. euro apmērā.

 

Lai veicinātu 5G ieviešanu Latvijā, otrdien, 18. februārī Ministru kabinets (MK) izskatīja Satiksmes ministrijas (SM) informatīvo ziņojumu "Ceļvedis piektās paaudzes (5G) publisko mobilo elektronisko sakaru tīklu ieviešanai Latvijā".

 

Otrdien, 18. februārī, Ministru Kabinets (MK) atbalstīja virkni grozījumu Autopārvadājumu likumā, kas veicinās administratīvo pārkāpumu kodifikāciju autopārvadājumu jomā, vienlaikus pārņemot Eiropas Savienības (ES) normatīvo aktu prasības autopārvadājumu kontroles jomā.