LATVIJAS REPUBLIKAS
SATIKSMES MINISTRIJA
drukāt  

EISI/(CEF) Apstiprinātie projekti 2018

Apstiprinātie ar TEN-T tīkla attīstību Latvijā saistītie projekti

Inovāciju un komunikāciju tīklu izpildaģentūra (INEA) ir izvērtējusi 2018. gada 17.maijā izsludinātā Transporta projektu uzsaukuma (2018 CEF Transport call) iesniegtos 148 projektu iesniegumus, kuru kopējais pieprasītais finansējums no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) budžeta līdzekļiem bija 882 miljoni EUR (kopējais uzsaukumā pieejamais līdzekļu apjoms ir 450 miljoni EUR).

Kopumā pēc projektu pieteikumu vērtēšanas, ar 2019.gada 11.aprīļa Eiropas Komisijas īstenošanas lēmumu finansējums piešķirts 69 projektiem, kopējais piešķirtais finansējuma apjoms ir 421 miljons EUR.

Apstiprinātie ar TEN-T tīkla attīstību Latvijā saistītie projekti

1. RP SIA “Rīgas Satiksme” projekts “Rīgas satiksmes monitoringa pilotsistēmas izstrāde un testēšana” (projekts atsaukts)

Plānots, ka projekta īstenošanā piedalīsies Rīgas domes Satiksmes departaments, “Rīgas Satiksme” (arī kā koordinators) un SIA “Rīgas karte”.

Projekta budžets: 2 152 200 EUR (EISI līdzfinansējums ir 50% - 1 076 100 EUR).

Paredzētās darbības: (i) video aprīkojuma uzstādīšana transporta plūsmas monitorēšanai: pie Gaisa tilta un Lāčplēša ielā pie dzelzceļa pārvada; (ii) 15 krustojumu aprīkošana ar adaptīvo satiksmes kontroles sistēmu; (iii) satiksmes monitoringa pilotsistēmas izstrāde un ieviešana; (iv) adaptīvā signālu plāna un “zaļā viļņa” ieviešana; (v) statistikas atskaišu gatavošana; (vi) satiksmes monitoringa pilotsistēmas ilgtspējas novērtēšana.

2. VAS “Latvijas dzelzceļš” projekts “Sadarbspējīgas dzelzceļa sistēmas izveide Baltijas valstīs”

Projekta īstenošanā piedalīsies VAS “Latvijas dzelzceļš” (arī kā koordinators) kopā ar Igaunijas uzņēmumu AS Eesti Raudtee.

Projekta budžets: 5 270 500 (EISI līdzfinansējums 40% - 2 108 200 EUR).

Paredzētās darbības: (i) telemātikas aplikāciju pasažieriem un kravām ieviešanas iespēju analīze (likumdošana; biznesa modelis; procesi; sistēmas arhitektūra); (ii) kopējas sistēmas koncepcijas izstrāde; (iii) reāllaika dzelzceļa transporta pārvaldības sistēmas prototipa ieviešana; (iv) tehnisko specifikāciju izstrāde un sistēmu iegāde/ieviešana (infrastruktūras pārvaldība un sadarbspēja ar NVS dzelzceļa sistēmu.

Projekta īstenošana plānota līdz 2023.gada 31.decembrim.

Informācija atjaunota 02.06.2020