LATVIJAS REPUBLIKAS
SATIKSMES MINISTRIJA
drukāt  

Inovāciju un komunikāciju tīklu izpildaģentūra (INEA) ir izvērtējusi 2017. gada 8. februārī izsludinātā Kombinētā projektu uzsaukuma (2017 CEF Transport Blending call) otrajā termiņā iesniegtos 69 projektu iesniegumus, kuru kopējais pieprasītais finansējums no EISI budžeta līdzekļiem bija 1 mljrd. EUR.

Ņemot vērā uzsaukumam pieejamo EISI budžetu, ar 2018. gada 12.oktobra Eiropas Komisijas Īstenošanas lēmumu (https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure-ten-t-connecting-europe/reference-documents-work-programmes-selection_en) finansējums ir piešķirts 31 projektam, kuru kopējais pieprasītais EISI finansējums ir 404,8 milj. EUR.

Uzsaukuma otrā termiņa ietvaros ir apstiprināts viens pārrobežu projekts “H2Bus Europe”, kura mērķis ir veicināt uz ūdeņraža degvielu balstītu autobusu izplatīšanu Dānijas, Latvijas un Apvienotas Karalistes teritorijā, tostarp veicot arī šo autobusu uzpildīšanai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi. Projekta īstenošana plānota līdz 2023.gada beigām un to koordinēs Dānijā dibinātā akciju sabiedrība Everfuel Europe A/S.

EISI/CEF Projektu iesniegumu konkurss “2017 CEF Transport Blending Call

Eiropas Komisija 2017.gada 8.februārī izsludināja projektu iesniegumu konkursu "2017 CEF Transport Blending call" finansējuma saņemšanai no CEF budžeta līdzekļiem atbilstoši transporta daudzgadu darba programmas mērķiem. Izsludinātajam konkursam ir divi projektu iesniegumu iesniegšanas termiņi: 2017.gada 14.jūlijs un 2018.gada 12.aprīlis.

Inovāciju un komunikāciju tīklu izpildaģentūra (INEA) ir izvērtējusi pirmajā projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā iesniegtos 68 projektu iesniegumus, kuru kopējais pieprasītais finansējums no CEF budžeta līdzekļiem bija vairāk kā 2 mljrd. EUR.

Ņemot vērā pieejamos CEF budžeta līdzekļus, ar 2017.gada 12.decembra Eiropas Komisijas Īstenošanas lēmumu finansējums piešķirts 39 projektiem, kuru kopējais pieprasītais finansējums no CEF budžeta līdzekļiem ir 1 mljrd. EUR.

Apstiprinātie ar TEN-T tīkla attīstību Latvijā saistītie projekti

"MEGA-E: Metropolitan Greater Areas - Electric" – projektā paredzēts TEN-T tīklā uzstādīt 202 lieljaudas uzlādes stacijas 13 valstīs – Dānijā, Zviedrijā, Somijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Vācijā, Beļģijā, Nīderlandē, Luksemburgā, Francijā un Lielbritānijā. Projekta īstenošanas laiks no 2017.gada augusta līdz 2021.gada decembrim. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas 146,5 milj. EUR; CEF līdzfinansējums 29,3 milj. EUR.

Informācija atjaunota 23.11.2018