LATVIJAS REPUBLIKAS
SATIKSMES MINISTRIJA
drukāt  

EISI/CEF Projektu iesniegumu konkurss 2016

Eiropas Komisija 2016.gada 13.oktobrī izsludināja projektu pieteikumu konkursu finansējuma saņemšanai no CEF budžeta līdzekļiem atbilstoši transporta ikgadējās un daudzgadu programmas mērķiem.

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta trešajam projektu iesniegšanas uzsaukumam kopumā no Latvijas tika iesniegtipieci projekti. Ar 2017.gada 25.jūlija Komisijas Īstenošanas Lēmumu finansējums piešķirts diviem transporta nozares projektiem.

Apstiprinātie Latvijas iesniegtie projekti

1. Brīvo maršrutu gaisa telpa – BOREALIS (3.kārta). Projekta mērķis – ieviest brīvo maršrutu gaisa telpu, kas ir gaisa satiksmes vadības funkcionalitātes pamatelements – “elastīga gaisa telpas vadība un brīvais maršruts”.

Projekta ieviešana sekmēs degvielas patēriņa samazinājumu, atļaujot gaisa telpas lietotājiem ieplānot ērtākas trajektorijas un ieviest vienotu integrāciju starp Gaisa satiksmes vadības centriem, kā arī samazināt dispečeru darba noslodzi, atļaujot izmaksu ziņā efektīvākas pieejas, saglabājot augstāko drošības līmeni.

Projektu Latvijā īstenos VAS "Latvijas gaisa satiksme" sadarbībā ar Austriju, Beļģiju, Īriju, Zviedriju, Dāniju, Horvātiju, Franciju, Itāliju, Maltu, Portugāli, Lielbritāniju, Vāciju, Nīderlandi, Spāniju, Slovēniju, Slovākiju, Poliju, Bulgāriju, Rumāniju, Ungāriju, Lietuvu, Igauniju, Kipru, Bosniju un Hercogovinu, Šveici, Norvēģiju un Ukrainu.

2. Rail Baltica projekts (3.kārta). Projekta mērķis – attīstīt Eiropas sliežu platuma dzelzceļa līniju Rail Baltica koridorā; attīstīt augstas kvalitātes dzelzceļa savienojumus pasažieru un kravu transportam starp Baltijas valstu un citu Eiropas valstu dzelzceļu tīkliem.

Projektu īstenos Kopuzņēmums RB Rail AS sadarbībā ar Latvijas, Lietuvas un Igaunijas transporta ministrijām un to nominētajām projekta īstenošanas iestādēm (Latvijā – SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”).

Informācija atjaunota 19.10.2017.