LATVIJAS REPUBLIKAS
SATIKSMES MINISTRIJA
drukāt  

Autoceļu lietošanas nodeva

Izmaiņas autoceļu lietošanas nodevas maksāšanā no 2017.gada1.janvāra

Saeima ir akceptējusi grozījumus Autoceļu lietošanas nodevas likumā, kas paredz: svītrot likuma 6. panta 6. un 7. punktā noteiktos atbrīvojumus no autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas (par transportlīdzekļiem, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atbrīvoti no prasības uzstādīt darba un atpūtas laika reģistrācijas kontrolierīces un par transportlīdzekļiem, ar kuriem fiziskā vai juridiskā persona, kas ir iekļauta Lauku atbalsta dienesta maksājumu saņēmēju datubāzē vai reģistrēta valsts aģentūrā “Lauksaimniecības datu centrs” kā dzīvnieku īpašnieks vai turētājs, veic pašpārvadājumus). Vienlaikus, lai kompensētu papildu izdevumus, kas radīsies no autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas, ar grozījumiem Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā” daļai no minētajiem transportlīdzekļiem, kas tiek izmantoti lauksaimniecības nozarē, tiek noteikts atvieglojums transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksāšanai 75 % apmērā.

Tāpat likumā papildināti ceļu posmi, par kuriem jāmaksā autoceļu lietošanas nodeva: valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) posms km 124,10 – 159,2; valsts reģionālā autoceļa P5 Ulbroka Ogre posms km 0,00 – 19,9; valsts reģionālā autoceļa P80 Tīnūži Koknese posms km 0,00 – 63,60.

Likums paredz, ka par kravas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa ir lielāka 3000 kilogramiem un kuri paredzēti vai tiek izmantoti kravu autopārvadājumiem, maksājamas šādas autoceļu lietošanas nodevas likmes – dienas likme 6 euro, nedēļas likme 14 euro, mēneša likme 28 euro un gada likme 300 euro.

Par 10 % tiek palielināta autoceļu lietošanas nodevas likme kravas transportlīdzekļiem un to sastāviem ar pilnu masu virs 3500 kg ar EURO 0, EURO I un EURO II motora izmešu līmeni (visvairāk piesārņojošie kravas transportlīdzekļi).

Sīkāk ar izmaiņām var iepazīties CSDD tīmekļa vietnē: https://www.csdd.lv/autocelu-lietosanas-nodeva-vinjete/autocelu-lietosanas-nodeva.

Izmaiņas sodu piemērošanā par autoceļu lietošanas nodevas pārkāpumiem no 2017.gada 1.janvāra

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā palielina soda par autoceļu lietošanas nodevas pārkāpumiem likmi transportlīdzekļa vadītājam, turklāt papildus transportlīdzekļa vadītājam sods tiek piemērots arī pārvadātājam.

Sods vienlaicīgi tiek piemērots gan transportlīdzekļa vadītājam, gan pārvadātājam. Konkrētajā gadījumā piemērojamā soda apmēru Valsts policija izvērtē, ņemot vērā to, vai pārkāpums ir pirmreizējs vai atkārtots, kā arī ņemot vērā nesamaksātās nodevas apmēru.

Sodu par autoceļu lietošanas nodevas pārkāpumiem palielināšana ir nepieciešama, lai motivētu transportlīdzekļu vadītājus un pārvadātājus aktīvāk maksāt autoceļu lietošanas nodevu. Ņemot vērā, ka ieņēmumi no autoceļu lietošanas nodevas 100% apmērā tiek novirzīti valsts autoceļiem, likuma mērķis ir panākt, lai būtu izdevīgāk maksāt autoceļu lietošanas nodevu, nevis sodu.

Likums paredz par likumā noteiktā valsts autoceļa posma lietošanu, ja autoceļu lietošanas nodeva nav samaksāta pilnā apmērā, uzlikt naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 60 līdz 120 euro, bet pārvadātājam – no 300 līdz 500 euro. Savukārt par likumā noteiktā valsts autoceļa posma lietošanu, ja autoceļu lietošanas nodeva nav samaksāta, uzlikt naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 180 līdz 360 euro, bet pārvadātājam – no 500 līdz 1000 euro.

Vispārīga informācija par autoceļu lietošanas nodevu

Autoceļu lietošanas nodeva kravas transportlīdzekļiem Latvijā ieviesta 2014.gada 1.jūlijā, ko paredz Autoceļu lietošanas nodevas likums.

Autoceļu lietošanas nodevas likums Saeimā tika pieņemts 2008.gada 11.decembrī, tādējādi pārņemot Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada un 2006.gada Direktīvas, kuras noteic infrastruktūras lietošanas maksu smagajiem kravas transportlīdzekļiem. Saeima, veicot grozījumus 2010.gada decembrī, nolēma, ka likuma spēkā stāšanās tiek noteikta 2014.gada 1.janvārī, taču pēc tam nodevas ieviešanas termiņš tika pagarināts par pus gadu.

Nodeva attiecas uz kravas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa ir lielāka par 3000 kilogramiem, un kravas transportlīdzekļiem un to sastāviem, kuru pilna masa ir lielāka par 3,5 tonnām un kuri paredzēti vai tiek izmantoti kravu autopārvadājumiem, un šo nodevu jāmaksā arī par ārvalstīs reģistrētiem transportlīdzekļiem.

Nodevas likmes aprēķinātas atkarībā no transportlīdzekļa pilnas masas, asu skaita (izņemot kravas transportlīdzekļus ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām), dzinēja ekoloģiskās klases (izņemot kravas transportlīdzekļus ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām), un tās diferencētas pēc ceļu tīkla lietošanas ilguma – viena diena, viena nedēļa, viens mēnesis (30 dienas) un viens gads.

Autoceļu lietošanas nodevas likumā noteikti tie valsts galveno un reģionālo autoceļu posmi, par kuru lietošanu maksājama minētā nodeva. Ieņēmumi no nodevas tiek novirzīti valsts autoceļu uzturēšanai, atjaunošanai un attīstībai.

Autoceļu lietošanas nodeva neattiecas uz vieglajiem automobiļiem un autobusiem.

Autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas, iekasēšanas un administrēšanas kārtība paredz, ka samaksāt nodevu var internetā portālā www.lvvignette.eu, kā arī skaidrā naudā vai ar maksājumu karti pie pakalpojumu sniedzējiem. Nodevas maksājums interneta portālā ir bez papildu izdevumiem nodevas maksātājam. Portāls darbojas trijās valodās – latviešu, angļu un krievu.

Latvijā nodevu var samaksāt arī lielākajās degvielas uzpildes stacijās (DUS) un VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) pakalpojumu sniegšanas vietās, gan skaidrā naudā, gan izmantojot maksājumu kartes. Izmantojot šo iespēju, jārēķinās ar papildu pakalpojuma maksu.

Nodevas samaksas kontroli veic Valsts policija. Prognozētie valsts budžeta ieņēmumi no nodevas 2017.gadā plānoti 27,8 milj. eiro apmērā.

No 2015.gada 3.aprīļa, kad stājās spēkā Ministru kabineta 2015.gada 24.marta noteikumi Nr.140 „Noteikumi par autoceļu lietošanas nodevas elektroniskās iekasēšanas sistēmas pakalpojumu sniedzēju reģistrāciju, uzraudzību un izslēgšanu no reģistra”, juridiskā persona, kura vēlas sniegt autoceļu lietošanas nodevas elektroniskās iekasēšanas sistēmas pakalpojumu, var reģistrēties valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Valsts ceļi””. Pretendentam ir jāatbilst Eiropas Komisijas 2009.gada 6.oktobra Lēmuma 2009/750/EK par Eiropas ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmas un tās tehnisko elementu definēšanu 3.punktā noteiktajiem kritērijiem, kas ir konkretizēti Ministru kabineta 2015.gada 24.marta noteikumos Nr. 140 „Noteikumi par autoceļu lietošanas nodevas elektroniskās iekasēšanas sistēmas pakalpojumu sniedzēju reģistrāciju, uzraudzību un izslēgšanu no reģistra”.

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par autoceļu lietošanas nodevu.

Informācija atjaunota 05.01.2017.