LATVIJAS REPUBLIKAS
SATIKSMES MINISTRIJA
drukāt  

Izstrādātas trokšņu stratēģiskās kartes

Izpildotlikuma „Par piesārņojumu” 18.1 panta otrā daļā noteikto, ir izstrādātas un apstiprinātas trokšņa stratēģiskās kartes valsts autoceļu

- A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži),
- A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene),
- A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka),
- A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne),
- A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte),
- A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Pāternieki),
- A7Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle),
- A8 Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža (Meitene),
- A9 Rīga (Skulte) – Liepāja,
- A10 Rīga – Ventspils,
- P4 Rīga – Ērgļi,
- P5 Ulbroka – Ogre,
- P97 Jelgava – Dobele – Annenieki,
- P100 Jelgava – Dalbe,
- P132 Rīga – Mārupe,
- P133 Lidostas „Rīga” pievedceļš,
- V20 Imanta – Babīte

posmiem, uz kuriem satiksmes intensitāte ir vairāk nekā 3 miljoni transportlīdzekļu gadā.

VAS „Latvijas Valsts ceļi” Tehniskā komisija 2017.gada 4.augusta sanāksmē (protokols Nr.10) apstiprinājusi SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” (adrese – Vīlandes iela 3-6, Rīga, LV-1010, tālrunis – 67242411, mājas lapas adrese internetā - www.environment.lv) izstrādātās trokšņa stratēģiskās kartes.

Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 28. punktā noteiktajam, apstiprinātās trokšņa stratēģiskās kartes ir iesniegtas VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”.

Ar trokšņa stratēģiskajām kartēm iespējams iepazīties interneta vietnē - http://lvceli.lv/informacija-un-dati/# pdf formātā un - http://lvceli.lv/#troksnu-karte-2017 interaktīvā formā.

Informācija par trokšņa stratēģiskajām kartēm ir nosūtīta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Jūrmalas pilsētas domei un Ādažu, Babītes, Baldones, Bauskas, Carnikavas, Garkalnes, Grobiņas, Iecavas, Ikšķiles, Inčukalna, Jelgavas, Krimuldas, Kocēnu, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Līgatnes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu, Siguldas, Stopiņu novadu domēm.

Ar trokšņu kartēm iespējams iepazīties arī VAS „Latvijas Valsts ceļi” (Gogoļa iela 3, Rīga) iepriekš piesakoties telefoniski. (67028150 – Guntis Grāveris).

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” un Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumu Nr.16”Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām, ņemot vērā trokšņa stratēģiskajās kartēs ietverto informāciju, tiks izstrādāti rīcības plāni trokšņa samazināšanai.

Informācija atjaunota 01.09.2017