LATVIJAS REPUBLIKAS
SATIKSMES MINISTRIJA
drukāt  

JAUNUMI
Jaunumi
Ziņu arhīvs
Kontakti
Ministrijas kontakti
SM darbinieku kontakti
Kontakti medijiem
Nozares ziņas
Jautājiet - mēs atbildēsim
Lapas karte
Personu datu apstrāde
Sīkdatņu politika
Videonovērošana
PAR MINISTRIJU
Vispārējs apraksts
Struktūra
Iestādes un kapitālsabiedrības
Ministrs
Valsts sekretārs
Kontakti
Iestādes adrese
Apmeklētāju pieņemšana
SM norēķinu rekvizīti
Budžets
Informācija par darba samaksu
Informācija par 2019.gada valsts budžetu
Informācija par 2018.gada valsts budžetu
Informācija par 2017.gada valsts budžetu
Informācija par 2016. gada valsts budžetu
Informācija par 2015.gada valsts budžetu
Dokumenti
SM darbību reglamentējošie normatīvie akti
Politikas plānošanas dokumenti
SM darbības stratēģija 2017.-2019.gadam
Valdības rīcības plāna Satiksmes ministrijas atbildības pasākumi
SM darba plāns
Sabiedrības līdzdalība
Izstrādē esošie attīstības plānošanas dokumenti un tiesību akti
Starpinstitūciju darba grupas un konsultatīvās padomes
Sabiedriskās apspriedes un publiskās apspriešanas
Sadarbība ar NVO
Sadarbība ar ārvalstīm
Publiskie iepirkumi
Atbildes uz jautājumiem
Publiskie pārskati
Padomes
Ceļu satiksmes drošības padome
Autoceļu padome
Vakances
Valžu un padomju locekļu amatu konkursi
Izsoles
Pakalpojumi
Veidlapas
Trauksmes cēlēji
NOZARES
Aviācija
Jomas raksturojums
Iestādes, uzņēmumi, organizācijas
Licencētās aviokompānijas
Būtiskākie normatīvie akti
Statistika
Starptautiskās lidostas "Rīga" trokšņu stratēģiskā karte
Starptautiskās lidostas "Rīga" trokšņu samazināšanas rīcības plāns
Informācija saistībā ar pāreju uz eiro
Autosatiksme
Jomas raksturojums
Iestādes, uzņēmumi, organizācijas
Statistika
Būtiskākie normatīvie akti
Melno punktu un CSNg kartes
Trokšņu stratēģiskā karte autoceļiem
Rīcības plāns trokšņa samazināšanai autoceļiem
Autoceļu lietošanas nodeva
Pētījumi
Dzelzceļš
Jomas raksturojums
Dzelzceļa departaments
Skaitļi un fakti
Iestādes, uzņēmumi, organizācijas
Rail Baltica
Statistika
Būtiskākie normatīvie akti
Trokšņu stratēģiskā karte dzelzceļa līnijai
Dzelzceļa līnijas trokšņu samazināšanas rīcības plāns
Jūrniecība
Jomas raksturojums
Iestādes, uzņēmumi, organizācijas
Statistika
Būtiskākie normatīvie akti
Pasts
Jomas raksturojums
Būtiskākie normatīvie akti
Iestādes, uzņēmumi, organizācijas
Statistika
Informatīvie materiāli
Elektroniskie sakari
Jomas raksturojums
Iestādes, uzņēmumi, organizācijas
Statistika
Informatīvie materiāli
Būtiskākie normatīvie akti
Tranzīts
Jomas raksturojums
Tranzīta politikas departaments
Iestādes, uzņēmumi, organizācijas
Būtiskākie normatīvie akti
Statistika
Pasaules bankas pētījums par Latvijas ostām
Latvijas ostu attīstības programma 2014. - 2020. gadam
Ostu regula Latvijā
Bīstamās kravas
Jomas raksturojums
Saistītās organizācijas
Sabiedriskais transports
Jomas raksturojums
Saistītās organizācijas
Pasažieru tiesības un pienākumi
Koncepcijas nozarē
Izvēlies valsts dotētu sabiedrisko transportu!
Būtiskākie normatīvie akti
Statistika
Pasažieru tiesības un pienākumi
DOKUMENTI
Iestādes darbību regulējošie normatīvie akti
Tiesību akti
Attīstības plānošanas dokumenti
Būtiskākie normatīvie akti transporta un sakaru nozarē
Gada pārskati
Būtiskākie starptautiskie dokumenti transporta un sakaru nozarē
Citi dokumenti
INVESTīCIJAS
2021.-2027.gada plānošanas periods
2021.-2027.gada plānošanas periods
2014.-2020.gada plānošanas periods
Informatīvie materiāli
Atbalsta jomas
Iesaistītās iestādes
Saistošie dokumenti
Tehniskā palīdzība
Tehniskā palīdzība - 1.kārta
Tehniskā palīdzība - 2.kārta
Informatīvie ziņojumi
2007.-2013.gada plānošanas periods
Realizācija
Līgumu un pielikumu paraugi
Metodiskie norādījumi finansējuma saņēmējiem
(testa režīms)
3.2.1.1. aktivitāte
Pētījumi
Jautājumi un atbildes
2004.-2006.gada plānošanas periods
Kohēzijas fonds
Pieteikumu iesniegšanas kārtība
Projekti
Normatīvie dokumenti
Paziņojumi presei
ERAF
2004.-2006.g. aktivitātes
Realizācija
Normatīvie dokumenti
TEN-T
Normatīvie dokumenti
Metodiskie dokumenti
Latvijas apstiprinātie projekti 2004 - 2006
Latvijas apstiprinātie projekti 2007 - 2013
Finanšu palīdzības mērķi un nosacījumi
EISI/(CEF)
Normatīvie dokumenti
EISI/(CEF) Projektu iesniegumu konkursi 2019
EISI/(CEF) Apstiprinātie projekti 2018
EISI/(CEF) Projektu iesniegumu konkursi 2018
EISI/(CEF) Apstiprinātie projekti 2017
EISI/CEF Projektu iesniegumu konkursi 2017
EISI/(CEF) Apstiprinātie projekti 2016
EISI/(CEF) Projektu iesniegumu konkursi 2016
EISI/(CEF) Apstiprinātie projekti 2015
EISI/(CEF) Projektu iesniegumu konkursi 2015
EISI/(CEF) Projektu iesniegumu konkursi 2014
Praktiska diskusija par finansējuma piesaisti 21.10.2016
Konferences un semināri
Marco Polo
SKLOIS projekts
2007.-2013.gada plānošanas periods
2014.-2020.gada plānošanas periods