LATVIJAS REPUBLIKAS
SATIKSMES MINISTRIJA
drukāt  

Nosaukums

Paziņojuma ievietošanas datums

Aprites stadija

Pieteikšanās līdzdalībai

Atbildīgā amatpersona

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.411 “Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība"" 20.06.2019 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019.gada 5.jūlijam. Dana Ziemele Adricka tālr.67028036, Dana.Ziemele-Adricka@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu “Pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru un vieglo automobili tīmekļvietņu vai mobilo lietotņu pakalpojuma sniedzēju reģistrācijas noteikumi” 17.06.2019 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019.gada 1.jūlijam. Dana Ziemele Adricka tālr.67028036, Dana.Ziemele-Adricka@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu likumprojektu “Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā” 14.06.2019 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019.gada 28.jūnijam. Dana Ziemele Adricka tālr.67028036, Dana.Ziemele-Adricka@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu rīkojuma projektu“Grozījumi Alternatīvo degvielu attīstības plānā 2017.–2020.gadam” un informatīvais ziņojums “Alternatīvo degvielu attīstības plāna 2017.-2020.gadam starpposma ietekmes izvērtējums”
Informatīvais ziņojums
12.06.2019 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019. gada 26.jūnijam. Sintija Ziedone, tālr. 67028332, sintija.ziedone@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu "“Grozījumi Ceļu satiksmes drošības plānā 2017.–2020.gadam” un informatīvais ziņojums “Ceļu satiksmes drošības plāna 2017.-2020.gadam starpposma ietekmes izvērtējums”"
Rīkojums
11.06.2019 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019. gada 26.jūnijam. Jānis Kalniņš, tālr. 67028118, janis.kalnins@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu “Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili” 10.06.2019 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019.gada 25.jūnijam. Dana Ziemele Adricka tālr.67028036, Dana.Ziemele-Adricka@sam.gov.lv

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu "Kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru"
1. pielikums
2. pielikums

07.06.2019 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019.gada 21.jūnijam. Dana Ziemele Adricka tālr.67028036, Dana.Ziemele-Adricka@sam.gov.lv
Paziņojumsun anotācijapar izstrādē esošu MK instrukcijas projektu"Kārtība, kādā Latvijas Republikas valsts amatpersonas, augstākās ārvalstu amatpersonas un pavadošos delegācijas locekļus atbrīvo no lidostas drošības pārbaudēm" 05.06.2019 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz š.g. 18.jūnijam. Viesturs Gertners, 67830961, viesturs.gertners@caa.gov.lv
Paziņojumsun anotācija par izstrādē esošu likumprojektu "Grozījumi likumā "Par autoceļiem"" 04.06.2019 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019.gada 20. jūnijam Karina Marinska, tālr. 67028066, karina.marinska@sam.gov.lv

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu likumprojektu "Grozījumi Būvniecības likumā"

03.06.2019 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019.gada 17.jūnijam. Baiba Logina, tālr. 67028229, baiba.logina@sam.gov.lv
Paziņojumsun anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu "Tarifu aprēķināšanas metodika elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmu apraidei ciparformātā ar zemes raidītājiem" 31.05.2019 Izstrādē Priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019.gada 21.jūnijam.

Dace Bankoviča tālr.67028111,
Dace.Bankoviča@sam.gov.lv

Paziņojumsun anotācija par izstrādēs esošu noteikumu projektu“Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 17.maija noteikumos Nr.339 “Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas komercpārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem””

31.05.2019 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019.gada 17.jūnijam. Dana Ziemele Adricka tālr.67028036,
Dana.Ziemele-Adricka@sam.gov.lv
Paziņojumsun anotācijapar izstrādē esošu noteikumu projektu"Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites kontrolierīces (tahogrāfa) inspicēšanas institūcijas (darbnīcas) darbības un uzraudzības kārtība" 29.05.2019 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019.gada 11. jūnijam. Sintija Ziedone, tālr. 67028332, sintija.ziedone@sam.gov.lv

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1240 “Kārtība, kādā klasificē ceļu posmus, kuros bieži notiek ceļu satiksmes negadījumi, un “ceļu tīkla drošību Eiropas ceļu tīklā”"

28.05.2019 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019. gada 11. jūnijam. Edgars Ļeonovs, tālr.67028045, edgars.leonovs@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu"Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumos Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”" 28.05.2019 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019.gada 11. jūnijam. Karina Marinska, tālr. 67028066, karina.marinska@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 13. februāra noteikumos Nr.91 “Noteikumi par nacionālo interešu objekta – Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras Rail Baltica – teritorijas izmantošanas nosacījumiem” 27.05.2019 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019.gada 10.jūnijam. Baiba Logina, tālr. 67028229, baiba.logina@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu"Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība"" 27.05.2019 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019.gada 10.jūnijam. Viktorija Tabakurska, tālr.67028051, Viktorija.Tabakurska@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu"Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 3.jūlija noteikumos Nr.394 "Speciālo aviācijas darbu veikšanas kārtība"" 24.05.2019 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019.gada 5.jūnijam Gatis Jurkāns, 67830971, gatis.jurkans@caa.gov.lv
Paziņojumsun anotācijapar izstrādē esošu noteikumu projektu"Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi"" 23.05.2019 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz š.g. 6.jūnijam Ligita Betaga, 67028271, ligita.betaga@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācijapar izstrādē esošu noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumos Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība"" 23.05.2019 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019.gada 4.jūnijam. Viktorija Tabakurska, tālr.67028051, Viktorija.Tabakurska@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 30.maija noteikumos Nr.295 „ Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa”” 10.05.2019 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019. gada 24.maijam. Jānis Kalniņš, tālr. 67028118, janis.kalnins@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu likumprojektu "Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā" 10.05.2019 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019. gada 24.maijam Armands Smilga, tālr. 67028253, armands.smilga@sam.gov.lv
Paziņojumsun anotācijapar izstrādē esošu noteikumu projektu"Kārtība, kādā pašvaldību, komersantu un māju ceļus pievieno valsts autoceļiem" 07.05.2019 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019. gada 20. maijam. Armands Smilga, tālr. 67028253, armands.smilga@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu likumprojektu "Grozījumi Jūras kodeksā" 30.04.2019 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019.gada 17.maijam.

Laima Rituma, tālr.67028198,
jurlietas@sam.gov.lv

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu likumprojektu "Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā” 30.04.2019 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019. gada 16. maijam.

Margarita Ivanova, tālr. 67028371,
margarita.ivanova@sam.gov.lv

Kristīne Grīnvalde, tālr. 67028373,
kristine.grinvalde@sam.gov.lv

Paziņojumsun anotācija
par izstrādē esošu noteikumu projektu“Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 26. maija noteikumos Nr.272 "Autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas, iekasēšanas un administrēšanas kārtība”

24.04.2019 Izstrādē

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019. gada 13. maijam.

Karina Marinska, tālr. 67028066,
karina.marinska@sam.gov.lv

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 14. septembra noteikumu Nr.873 “Noteikumi par vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) kvalifikācijas un vilces līdzekļa vadīšanas tiesību iegūšanu”

12.04.2019 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019. gada 23. aprīlim. Santa Balaša, tālr. 67028071, Santa.Balasa@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu“Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 2. maija noteikumos Nr.360 “Noteikumi par dzelzceļa speciālistiem”” 12.04.2019 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019. gada 23. aprīlim. Santa Balaša, tālr. 67028071, Santa.Balasa@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 28.marta noteikumos Nr.236 “Noteikumi par vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) instruktora un vilces līdzekļa (mašīnista) palīga kvalifikāciajs prasībām un sertifikācijas kārtībā” kvalifikācijas un vilces līdzekļa vadīšanas tiesību iegūšanu.”” 12.04.2019 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019. gada 23. aprīlim. Santa Balaša, tālr. 67028071, Santa.Balasa@sam.gov.lv
Paziņojums par izstrādē esošu noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.876 „Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības noteikumi”" 12.04.2019 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2018. gada 25.aprīlim. Lauris Miķelsons, tālr. 67028323, lauris.mikelsons@sam.gov.lv
Paziņojums par izstrādē esošu noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi"" 12.04.2019 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2018. gada 25.aprīlim. Lauris Miķelsons, tālr. 67028323, lauris.mikelsons@sam.gov.lv
Paziņojums par izstrādē esošu likumprojektu "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā" 12.04.2019 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2018. gada 25.aprīlim. Lauris Miķelsons, tālr. 67028323, lauris.mikelsons@sam.gov.lv

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu "Noteikumi par ro-ro pasažieru kuģu un ātrgaitas pasažieru kuģu inspekciju kārtību"
1.pielikums
2.pielikums

3.pielikums

12.04.2019 Izstrādē Priekšlikumus par Noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019.gada 26.aprīlim. Laima Rituma, tālr.67028198, jurlietas@sam.gov.lv
Paziņojumsun anotācija par izstrādē esošu MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”” (turpmāk – Noteikumu projekts). 05.04.2019 Izstrādē Priekšlikumus par Noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019.gada 23.aprīlim. Baiba Logina, tālr. 67028229, baiba.logina@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu likumprojektu“Grozījumi Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā” 04.04.2019 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019.gada 18.aprīlim. Baiba Logina, tālr. 67028229, baiba.logina@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 24. oktobra noteikumos Nr. 634 “Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Jūras administrācija” maksas pakalpojumu cenrādis”" 02.04.2019 Izstrādē Priekšlikumus par Noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019.gada 17.aprīlim. Laima Rituma, tālr.67028198, jurlietas@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu "Ministru kabineta noteikumu projekts “Tehnisko līdzekļu izmantošanas kārtība"" 27.03.2019 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019. gada 15.aprīlim. Armands Smilga, tālr. 67028253, armands.smilga@sam.gov.lv

Paziņojums un anotācijapar izstrādē esošu likumprojektu "Grozījumi Pasta likumā"

15.03.2019 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019.gada 29.martam. Inese Pakule, tālr. 67028115, inese.pakule@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija noteikumos Nr.93 "Augstākā līmeņa domēna “.lv” reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas uzturētājam izvirzāmās prasības un tā atzīšanas kārtība"" 08.03.2019 Izstrādē Priekšlikumus par informatīvo ziņojumu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019.gada 19.martam.

Dainis Valdmanis, tālr.67028105
Dainis.Valdmanis@sam.gov.lv

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu“Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.688 “Noteikumi par kārtību, kādā pasta komersants nodrošina pasta norēķinu sistēmas izmantošanu”” 08.03.2019 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019.gada 22.martam. Diāna Kristapsone, tālr. 67028043, Diana.Kristapsone@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācijap ar izstrādē esošu noteikumu projektu"Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumos Nr.227 “Noteikumi par kārtību, kādā pasta komersants izmaksā atlīdzību par iekšzemes pasta sūtījumu nozaudēšanu, to satura bojājumu vai iztrūkumu” (turpmāk – noteikumu projekts)" 07.03.2019 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019.gada 21.martam. Inese Pakule, tālr. 67028115, inese.pakule@sam.gov.lv
Pzinojums un anotācijapar izstrādē esošu noteikumu projektu "Noteikumi par prasībām vienkāršo, ierakstīto un apdrošināto pasta sūtījumu izsniegšanai” (turpmāk –noteikumu projekts)" 06.03.2019 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019.gada 20.martam. Inese Pakule, tālr. 67028115, inese.pakule@sam.gov.lv
Paziņojums par izstrādē esošu informatīvo ziņojumu "Par nepieciešamību iedalīt numerācijas resursus lietu internetam un mašīnas-mašīnas sakaru pakalpojumiem"
Protokollēmums
06.03.2019 Izstrādē Priekšlikumus par informatīvā ziņojuma projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019.gada 20.martam. Emīls Dombrovskis, tālr. 67028398, emils.dombrovskis@sam.gov.lv
Pazinojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.741 “Noteikumi par ostas valdes locekļu mēnešalgu un speciālo piemaksu” 26.02.2019 Izstrādē Priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019.gada 15.martam.

Signe Klusa tālr.67028154, Signe.Klusa@sam.gov.lv

Paziņojums un anotācijapar izstrādē esošu noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 31. maija noteikumos Nr. 331 „ Noteikumi par pasākumiem, kas saistīti ar civilās aviācijas nelaimes gadījumiem" 19.02.2019 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz š.g. 5.martam. Ivars Bācis, 67288178, ivars.bacis@taiib.gov.lv

Paziņojumsun anotācijapar izstrādē esošu MK noteikumu projektu“Noteikumi par Salacgrīvas ostas robežu noteikšanu”
1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums
4. pielikums
5. pielikums

04.02.2019 Izstrādē Priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019.gada 12.februārim.

Signe Klusa tālr.67028154,
Signe.Klusa@sam.gov.lv

Paziņojumsun anotācijapar izstrādē esošu MK rīkojuma projektu “Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu”

28.01.2019 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz š.g. 10.februārim. Žaneta Jansone, 67028258, zaneta.jansone@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācijapar izstrādē esošu noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 6. aprīļa noteikumos Nr. 343 “Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem” 25.01.2019 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019. gada 14.februārim. Armands Smilga, tālr. 67028253, armands.smilga@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu likumprojektu "Par Pasaules Pasta konvencijas papildprotokolu"
papildprotokols
additional protocol
18.01.2019 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019.gada 31.janvārim. Inese Pakule, tālr. 67028115, inese.pakule@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.242 „Satiksmes ministrijas nolikums”" 17.01.2019 Izstrādē Priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019.gada 1.februārim.

Dace Bankoviča tālr.67028111,
Dace.Bankoviča@sam.gov.lv

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu likumprojektu “Grozījumi Dzelzceļa likumā” 17.01.2019 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019. gada 28. janvārim. Santa Balaša, tālr. 67028071, Santa.Balasa@sam.gov.lv
Paziņojums par izstrādē esošu Informatīvā ziņojuma projektu "Ceļvedis piektās paaudzes (5G) mobilo sakaru tīklu ieviešanai Latvijā" 17.01.2019 Izstrādē Priekšlikumus par informatīvā ziņojuma projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019.gada 31.janvārim. Edvīns Ušča, tālr. 67028252, edvins.usca@sam.gov.lv
Paziņojumsun anotācija par izstrādē esošu likumprojektu "Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Otro papildprotokolu"
papildprotokols
additional protocol
16.01.2019 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019.gada 30.janvārim. Inese Pakule, tālr. 67028115, inese.pakule@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu likumprojektu"Par Pasaules Pasta savienības konstitūcijas Desmito papildprotokolu"
papildprotokols
additional protocol
16.01.2019 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019.gada 30.janvārim. Inese Pakule, tālr. 67028115, inese.pakule@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu likumprojektu "Grozījumi Pasta likumā" 14.01.2019 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019.gada 24.janvārim. Inese Pakule, tālr. 67028115, inese.pakule@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" 11.01.2019 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019.gada 24.janvārim. Inese Pakule, tālr. 67028115, inese.pakule@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu likumsprojektu “Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā” 04.01.2019 Izstrādē Priekšlikumus par Noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019.gada 18.janvārim. Laima Rituma, tālr.67028198, laima.rituma@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 158 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu” 6.1.3.1. pasākuma “Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība” īstenošanas noteikumi”" 19.12.2018 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019. gada 2.janvārim. Gunita Sakse, tālr. 67028023, gunita.sakse@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu likumsprojektu “Grozījumi Dzelzceļa likumā” 10.12.2018 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019. gada 8. janvārim. Santa Balaša, tālr. 67028071, Santa.Balasa@sam.gov.lv
Paziņojumsun anotācija par izstrādē esošu likumprojektu “Grozījumi Dzelzceļa likumā” 23.11.2018 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2018. gada 10. decembrim. Santa Balaša, tālr. 67028071, Santa.Balasa@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu "Ministru kabineta noteikumu projekta „Kārtība, kādā veicami pasažieru un kravas pašpārvadājumi” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums" 21.11.2018 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2018. gada 4. decembrim. Sintija Ziedone, tālr. 67028332, sintija.ziedone@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.397 „Noteikumi par Valsts civilās aviācijas drošības programmu"" 13.11.2018 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz š.g. 23.novembrim. Inese Lieģe, 67830943, inese.liege@caa.gov.lv
Paziņojums un anotācijapar izstrādē esošu MK rīkojuma projektu „Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 7.marta rīkojumā Nr.166 "Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu"” 26.10.2018 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz š.g. 12.novembrim. Žaneta Jansone, 67028258, zaneta.jansone@sam.gov.lv