LATVIJAS REPUBLIKAS
SATIKSMES MINISTRIJA
drukāt  

Autoceļu uzturētājs uz grants autoceļiem greiderēšanu veicis vairāk kā 5000 km apjomā

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs“ (LAU) avārijas situāciju novēršanai un satiksmes uzlabošanai, šogad veicis satiksmei bīstamo bedru remontu uz asfalta seguma autoceļiem 9764 m2 apjomā. Grants ceļu caurbraucamības uzlabošanai, greiderēšana veikta 5056 km apjomā, kā arī iesēdumu un bedru remontdarbi veikti vairāk nekā 4241 m3 apjomā.

Satiksmei bīstamās bedres uz melnā seguma autoceļiem tiek labotas ziemas sezonā ar aukstā asfalta tehnoloģiju. Remontdarbi uz A uzturēšanas klases autoceļiem tiek veikti 24 h laikā no brīža, kad bedre ir konstatēta, B uzturēšanas klases autoceļiem - piecu diennakšu laikā, C uzturēšanas klases ceļiem - nedēļas laikā un D uzturēšanas klases ceļiem - divu nedēļu laikā. Par satiksmei bīstamām, jeb avārijas tiek uzskatītas tādas bedres asfalta segumos, kuru laukums lielāks par 0,1 m2 (~32 cm x 32 cm) un tās ir dziļākas par pieciem centimetriem.

Lietus nokrišņu un sniega kušanas rezultātā daudzviet grants autoceļi pārmitrinās, tie zaudē nestspēju, kā rezultātā veidojas bedres un iesēdumi. Iestājoties šķīdonim, LAU galvenais uzdevums ir nodrošināt valsts grants autoceļu caurbraucamību. Šķīdoņa laikā ceļu lietotājiem jārēķinās, ka uz grants autoceļiem arī pēc nesen veiktiem ikdienas uzturēšanas darbiem braukšanas apstākļi var būt apgrūtināti.

Greiderēšanas darbi uz grants autoceļiem ir iespējami pie optimāla mitruma, kad grants segums ir apžuvis.LAU apseko valsts autoceļus un tiklīdz tiek konstatēts, ka autoceļa tehniskais stāvoklis un mitrums ir atbilstošs, lai autoceļš netiktu bojāts ar remontdarbos nepieciešamo tehniku, tiek uzsākti greiderēšanas darbi.

Aicinām informēt par ceļu stāvokli valsts autoceļu posmos, zvanot uz VAS Latvijas Valsts ceļi Satiksmes informācijas centra diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 8000 5555.

Par LAU:

LAU veic gandrīz 200 dažādus ikdienas uzturēšanas darbus uz valsts autoceļiem. Uzturamo valsts autoceļu kopgarums ir vairāk nekā 20 000 km, no tiem 9129 km autoceļu ir ar melno segumu un 10 989 km ir grants autoceļu, kā arī ikdienas uzturēšanas darbi tiek veikti uz vairāk nekā 900 tiltiem.

Maija Eglīte
Komunikācijas daļa
Komunikācijas speciāliste
Tālr.+371 67686933
Mob.+371 29162452
maija.eglite@lau.lv