LATVIJAS REPUBLIKAS
SATIKSMES MINISTRIJA
drukāt  

Eiropas Revīzijas palātas īpašais ziņojums par pasažieru tiesībām

Ar gandarījumu paziņojam, ka Eiropas Revīzijas palāta ir publicējusi īpašo ziņojumu Nr. 30/2018 ES pasažieru tiesības ir visaptverošas, tomēr pasažieriem joprojām jācīnās par to ievērošanu, kas sagatavots tās locekļa George Pufan vadībā.

ES pasažieru tiesību sistēma ir labi izstrādāta, tomēr pasažieriem ir pamatīgi jācīnās, lai tās tiktu ievērotas. Revidenti atzīmē, ka pasažieri bieži vien nav informēti par savām tiesībām un trūkst praktiskas informācijas par to, kur tās atrast. Mēs sniedzam virkni ieteikumu uzlabojumiem, tostarp par automātisku kompensāciju, ja ir kavējumi konkrētās situācijās, lai pasažieriem pašiem nebūtu jāiesniedz prasība. Mēs arī piedāvājam desmit ieteikumus, lai ikviena pasažiera ceļošanas pieredze kļūtu labāka.

Eiropas Komisija ir izstrādājusi ES pasažieru pamattiesības, kas kopīgas visiem četriem sabiedriskā transporta veidiem – gaisa transportam, dzelzceļam, ūdens transportam un autobusam. Šīs tiesības ir garantētas visiem šiem transporta veidiem, taču tvēruma apmērs un konkrētie noteikumi regulās atšķiras.

Lai pārbaudītu, vai pasažieru tiesības ir efektīvi aizsargātas, mēs apmeklējām Čehijas Republiku, Vāciju, Īriju, Grieķiju, Spāniju, Franciju, Itāliju, Nīderlandi, Poliju un Somiju un veicām divas pasažieru aptaujas. Mēs konstatējām, ka regulējuma apmēra ziņā ES sistēma ir globāli vienota. Tomēr daudzi pasažieri nav pietiekami informēti par savām tiesībām un bieži vien ar izpildi saistītu problēmu dēļ tās neizmanto. Turklāt, kaut arī pamattiesības paredz aizsargāt visus pasažierus, aizsardzības apmērs ir atkarīgs no izmantotā transporta veida.

ES neapšaubāmi ir apņēmusies īstenot pasažieru tiesības,” teica par šo ziņojumu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis George Pufan. “Tomēr, lai labāk kalpotu pasažieru interesēm, sistēmai ir jābūt saskanīgākai, lietotājam ērtākai un efektīvākai.”

Lai iepazītos ar īpašo ziņojumu un preses relīzi, kas pieejami ES 23 valodās, lūdzu, izmantojiet šo saiti.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par Palātas darbu, lūdzu, sazinieties ar mums vai apmeklējiet tīmekļa vietni eca.europa.eu.

 

Eiropas Revīzijas palāta
Priekšsēdētāja birojs
Attiecības ar ESiestādēm
ECA-InstitutionalRelations@eca.europa.eu
eca.europa.eu