LATVIJAS REPUBLIKAS
SATIKSMES MINISTRIJA
drukāt  

Pētījums par velosatiksmi un velosatiksmes infrastruktūru nacionālā mērogā: http://petijumi.mk.gov.lv/node/3234

Pētījums par Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Direktīvas 2014/94/ES par alternatīvo degvielu ieviešanu scenārijiem: http://petijumi.mk.gov.lv/node/2933