LATVIJAS REPUBLIKAS
SATIKSMES MINISTRIJA
drukāt  

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre Ilonda Stepanova

foto Jānis Saliņš

CV

Izglītība:

1993.-1995.

Rīgas Tehniskā Universitāte

Inženierzinātņu maģistrs ekonomikā

1988.-1993.

Rīgas Tehniskā Universitāte

Inženiera ekonomista kvalifikācija

1988.-1993.

Rīgas Tehniskā Universitāte

Inženierzinātņu bakalaurs ekonomikā

Darba pieredze

11.02.2020.

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre

2015. - 2019.

Valsts kontrole, Padomes locekle, Revīzijas departamenta vadītāja

2006. – 2015.

Finanšu ministrija, Budžeta departamenta direktore

1999. - 2006.

Finanšu ministrija, Tautsaimniecības analīzes un fiskālās politikas departaments, Direktores vietniece — Fiskālās analīzes un prognozes nodaļas vadītāja

1998.-1999. Finanšu ministrija, Tautsaimniecības analīzes un fiskālās politikas departaments, Ekonomiskās ekspertīzes nodaļas vadītāja

1996. - 1998.

Finanšu ministrijas Tautsaimniecības analīzes un fiskālās politikas departaments, Makroekonomikas nodaļas vecākā referente

1995. - 1996.

Centrālā Statistikas pārvalde, Makroekonomiskās statistikas departaments, Nacionālo kontu daļa, vecākā referente

Citas profesionālas aktivitātes

2019

Publisko finanšu eksperts, Projekts “Support to the Comprehensive Reform of Public Administration in Ukraine (EU4PAR)”

2000 — 2002,
2004 — 2006,
2012— 2014

Publiskais nodibinājums „Kultūrkapitāla fonds”, Padomes locekle

Valodu prasmes: Latviešu – dzimtā, angļu un krievu valodas – brīvi