LATVIJAS REPUBLIKAS
SATIKSMES MINISTRIJA
drukāt  

 • Satiksmes ministrijas padotībā esošas iestādes:
 • Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs www.taiib.gov.lv
 • Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija www.vdzti.gov.lv/
 • Valsts dzelzceļa administrācija www.vda.gov.lv
 • VA Civilās aviācijas aģentūra www.caa.lv

Valsts kapitālsabiedrības, kurās Satiksmes ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, kā arī informācija atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajām prasībām:

Privātas kapitālsabiedrības, kurās Satiksmes ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja:

Valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi

 • Satiksmes ministrijas un VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" deleģēšanas līgumspar Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanu. (20.12.2019.)
 • Satiksmes ministrijas un VAS "Latvijas Autoceļu uzturētājs" Konsolidētā deleģēšanas līgumadarba versija
 • Satiksmes ministrijas un VAS "Latvijas Valsts ceļi" deleģēšanas līgums un pielikumi (1.pielikums, 2.pielikums, 3. un 4.pielikums, 5., 6., un 7. pielikums)
 • Satiksmes ministrijas un VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" deleģēšanas līgums par valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra izveidošanu, uzturēšanu un darbības nodrošināšanu. (12.08.2019.)
 • Satiksmes ministrijas un VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" deleģēšanas līgums, par Eiropas kopienas Euro Domain telekomunikāciju tīkla TESTA-ng lokālā domēna pieslēguma punkta piekļuves pie TESTA-ng tīkla administrēšanu un uzraudzību.
 • Satiksmes ministrijas un VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" deleģēšanas līguma konsolidētā redakcija par elektromobilitātes infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu (2016.gada 9.februāra Deleģēšanas līgums Nr. SM 2016/-9).
 • Satiksmes ministrijas un SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" deleģēšanas līgums ar pielikumu.
 • Daudzgadu līgumspar VAS “Latvijas dzelzceļš” pārvaldīšanā esošās publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas un attīstības plānošanu un finansēšanu (09.11.2018.)
Informācija atjaunota 22.05.2020