LATVIJAS REPUBLIKAS
SATIKSMES MINISTRIJA
drukāt  

Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās institūcijas ir atvērtas sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām, kas iesniedz savus priekšlikumus, ierosinājumus vai informāciju.

Iestāde sadarbojas ar dažādām NVO pasažieru pārvadājumu, autosatiksmes, aviācijas, dzelzceļa, jūrniecības, tranzīta politikas jomā un sakaru nozarē.

Satiksmes ministrija sadarbojas ar šādām NVO:

 1. Latvijas Loģistikas asociācija http://www.lla.lv/ E-pasts: lla@lla.lv
 2. Baltijas asociācija - Transports un loģistika http://batl.lv E-pasts: info@batl.eu
 3. Latvijas nacionālā kravas ekspeditoru un loģistikas asociācija http://www.laff.lv/ E-pasts: laff@laff.lv
 4. Latvijas mazo ostu asociācija http://company.lursoft.lv/mazo-ostu-asociacija E-pasts: megnis@apollo.lv
 5. Autopārvadātāju asociācija „Latvijas Auto” http://www.lauto.lv/ E-pasts: lauto@lauto.lv
 6. Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija http://company.lursoft.lv/latvijas-pasazieru-parvadataju-asociacija
 7. Biedrība “Latvijas Ceļu būvētājs” http://www.lcbb.lv/ E-pasts: lcb@lsbb.lv
 8. Auto asociācija http://www.autoasociacija.lv/ E-pasts: info@autoasociacija.lv
 9. Latvijas transporta attīstības un izglītības asociācija http://www.lataia.lv/lv/ E-pasts: lataia@lataia.lv
 10. Latvijas Autopārvadātāju nacionālā asociācija (LANA)http://www.lana.org.lv E-pasts: oskars@lana.org.lv
 11. Latvijas Stividorkompāniju asociācija E-pasts: rextonup@gmail.com
 12. Latvijas Dzelzceļnieku biedrība http://www.ldzb.lv/lv/index.htm
  Kontaktpersona: Jānis Pētersons, tālr. 6723 2320; ldzb@ldz.lv ; janis.petersons@ldz.lv
 13. Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība www.ldzsa.lv
  Kontaktpersona: Savēlijs Semjonovs, tālr. 6723 4466; arodbiedriba@ldzsa.lv
 14. Latvijas Kuģu apkalpju komplektēšanas kompāniju asociācija
  http://company.lursoft.lv/latvijas-kugu-apkalpju-komplektesanas-kompaniju-asociacija?v=en
 15. Latvijas Kuģu brokeru un aģentu nacionālā asociācija (NALSA)http://company.lursoft.lv/latvijas-kugu-brokeru-un-agentu-nacionala-asociacija E-pasts: nalsa@apollo.lv
 16. Latvijas Kuģu īpašnieku asociācija http://www.ljs.lv/public/lat/jurniecibas_nozares/kugu_ipasnieki/#2nd
 17. Latvijas Jūrniecības savienība http://www.ljs.lv/
 18. Latvijas aviācijas arodbiedrību federācija http://www.laaf.lv/LV/E-pasts: laaf@laaf.lv
 19. Latvijas Republikas Lidostu Darbinieku arodbiedrība
 20. Latvijas Gaisa Satiksmes Vadības dispečeru arodbiedrība
 21. Biedrība Publiskās un privātās partnerības asociācija pppa@pppa.lv
 22. Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija
  http://www.likta.lv E-pasts: office@likta.lv
 23. Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācija http://www.leka.lv
  E-pasts:leka@livas.lv
 24. Latvijas Telekomunikāciju asociācija http://www.telecom.lvE-pasts: jlelis@latnet.lv info@telecom.lv
 25. Latvijas interneta asociācija http://www.lia.lv E-pasts: office@lia.lv
 26. Latvijas Datortehnoloģiju asociācija http://www.itnet.lv/ E-pasts: dzintars.zarins@dozimetrs.lv
 27. Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija http://www.letera.lv/letera@latnet.lv
 28. Latvijas Radioamatieru līga
  http://www.lral.lvE-pasts: lral@lral.lv
 29. Latvijas Raidorganizāciju asociācija
  http://www.tvradio.lv/E-pasts: gunta@tvradio.lv
 30. Nevalstisko pasta komersantu biedrība
  E-pasts: zigmunds.bruvers@npkb.lv
 31. Latvijas Tiešā mārketinga asociācija
  http://www.ltma.lv/ E-pasts: alvis.dimitris@opuscapita.lv
 32. Latvijas Preses izdēvēju asociācija
  E-pasts: lpia@lpia.lv
 33. Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociācija http://www.lnma.lv E-pasts: arturs.bukonts@latvianwood.lv
Nozīmīgs Satiksmes ministrijas sadarbības partneris ir Transporta un sakaru nozares trīspusējās sadarbības apakšpadome (TSNTSA), kas nodrošina un veicina valsts, darba devēju organizāciju un to apvienību un darbinieku arodbiedrību sadarbību un līdzdalību transporta un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares attīstībā.

TSNTSA veic šādas funkcijas:
1. politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projektus, kā arī valsts budžeta projekta izstrādes gaitā sniedz savus priekšlikumus un atzinumus pirms to izskatīšanas Ministru kabinetā un NTSP;

2. piedalās transporta un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas normatīvo aktu pilnveidošanā, tai skaitā, atbilstoši Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām;

3. piedalās priekšlikumu izstrādāšanā un izskata valdības ziņojumu projektus par starptautisko saistību izpildi transporta un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas jautājumos un sniedz atzinumus par šiem ziņojumiem;

4. veic informatīvi izglītojošu darbu darba devēju organizācijās, to apvienībās un arodbiedrībās un veicina to sadarbību gan nozaru, gan reģionālajā līmenī;

5. izskata Satiksmes ministrijas un tās padotībā esošo institūciju pārskatu projektus par situāciju transporta un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozarē.

Galvenie kritēriji sadarbības veida izvēlei ar NVO ir tiesību akta saturs (vai attiecas uz konkrētu jomu, ko pārstāv NVO; tehniski grozījumi; ES tiesību aktu pārņemšana u.tml.) kā arī tiesību akta izstrādes steidzamība.

Sadarbības veidi ir dažādi - NVO pārstāvju iesaiste darba grupās, rakstiska viedokļa jautāšana, sanāksmes, tiesību aktu saskaņošana u.c. Šāda elastīga sadarbības forma izvēlēta, lai katrā konkrētā gadījumā izvēlētos optimālāko sadarbības veidu.

Kontaktpersona sadarbībai ar NVO - Satiksmes ministrijas Finanšu un attīstības plānošanas departamenta direktora vietniece Inta Rozenšteine. Tālr.: 67028344; e-pasts: inta.rozensteine@sam.gov.lv

Informācija par NVO un Ministru kabineta sadarbības memorandu.