LATVIJAS REPUBLIKAS
SATIKSMES MINISTRIJA
drukāt  

2007. - 2013. gada Eiropas Savienības finanšu līdzekļu plānošanas periods

1. Informācija projektu iesniedzējiem un projektu iesniegumu vērtētājiem

ES fonds ES fonda aktivitāte
vai apakšaktivitāte

Projektu
iesniegumu
atlase

Projektu
ieviešanas
statuss
ES fonda
finansējums
(milj. EUR)
Kontaktpersona

ERAF

3.2.1.2. Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās

atklāta

Notiek projektu iesniegumu pieņemšana 1.projektu atlases kārtai 10.11.2008.-10.02.2009.

60.0

Investīciju departamenta ERAF projektu uzraudzības nodaļas vadītājs Normunds Gaigals, Normunds.Gaigals@sam.gov.lv; t. 67028398

Investīciju departamenta ERAF projektu uzraudzības nodaļas vecākā referente Andžela Korotkoručko Andzela.Korotkorucko@sam.gov.lv; t. 67028243

ERAF

3.2.1.1. Valsts 1.šķiras autoceļu maršruta sakārtošana

ierobežota

Notiek projektu realizācija

210.0

Investīciju departamenta ERAF projektu uzraudzības nodaļas vadītājs Normunds Gaigals, Normunds.Gaigals@sam.gov.lv; t. 67028398

Investīciju departamenta ERAF projektu uzraudzības nodaļas vecākā referente Andžela Korotkoručko Andzela.Korotkorucko@sam.gov.lv; t. 67028243

ERAF 3.2.1.3.1. Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas atklāta

Notiek projektu iesniegumu vērtēšana 1.projektu atlases kārtai

15.4

Investīciju departamenta ERAF projektu uzraudzības nodaļas vadītājs Normunds Gaigals, Normunds.Gaigals@sam.gov.lv; t. 67028398

Investīciju departamenta ERAF projektu uzraudzības nodaļas vecākā referente Andžela Korotkoručko Andzela.Korotkorucko@sam.gov.lv; t. 67028243

KF 3.3.1.2. TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica) ierobežota

Notiek projektu iesniegumu vērtēšana 1.projektu atlases kārtai

114.9

Investīciju departamenta Kohēzijas fonda un Eiropas komunikāciju tīklu projektu uzraudzības nodaļas vecākā referente Astra Vilnīte, Astra.Vilnite@sam.gov.lv, t.67028224
KF 3.3.1.5. aktivitāte. Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN-T ierobežota

Notiek projektu iesniegumu vērtēšana 1.projektu atlases kārtai

119.1

Investīciju departamenta Kohēzijas fonda un Eiropas komunikāciju tīklu projektu uzraudzības nodaļas vadītājs Egils Stoķis, Egils.Stokis@sam.gov.lv t. 670280187

Investīciju departamenta Kohēzijas fonda un Eiropas komunikāciju tīklu projektu uzraudzības nodaļas vecākā referente Ginta Keiša, Ginta.Keisa@sam.gov.lv t.67028223
KF 3.3.1.3. Lielo ostu infrastruktūras attīstība Jūras maģistrāļu ietvaros ierobežota

Notiek projektu iesniegumu vērtēšana 1.projektu atlases kārtai

Plānota projektu iesniegumu izsludināšana 2.projektu atlases kārtai 2009.g. jūnijs

177.9

Investīciju departamenta Kohēzijas fonda un Eiropas komunikāciju tīklu projektu uzraudzības nodaļas vadītājs Egils Stoķis, Egils.Stokis@sam.gov.lv t. 670280187

Investīciju departamenta Kohēzijas fonda un Eiropas komunikāciju tīklu projektu uzraudzības nodaļas vecākā referente Ginta Keiša, Ginta.Keisa@sam.gov.lv t.67028223
ERAF

3.2.1.4.aktivitāte Mazo ostu infrastruktūras uzlabošana

ierobežota

Plānota projektu iesniegumu izsludināšana

2009.g. jūnijs

5.0

Investīciju departamenta ERAF projektu uzraudzības nodaļas vadītājs Normunds Gaigals, Normunds.Gaigals@sam.gov.lv; t. 67028398

Investīciju departamenta ERAF projektu uzraudzības nodaļas vecākā referente Andžela Korotkoručko Andzela.Korotkorucko@sam.gov.lv; t. 67028243

KF 3.3.1.1. aktivitāte. TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi ierobežota

Plānota projektu iesniegumu izsludināšana

2009.gada marts

218.4

Investīciju departamenta Kohēzijas fonda un Eiropas komunikāciju tīklu projektu uzraudzības nodaļas vadītājs Egils Stoķis, Egils.Stokis@sam.gov.lv t. 670280187

Investīciju departamenta Kohēzijas fonda un Eiropas komunikāciju tīklu projektu uzraudzības nodaļas vecākā referente Ginta Keiša, Ginta.Keisa@sam.gov.lv t.67028223
KF

3.3.1.4.aktivitāte. Lidostu infrastruktūras attīstība

ierobežota

Plānota projektu iesniegumu izsludināšana

2009.gada III cet.

78.5

Investīciju departamenta Kohēzijas fonda un Eiropas komunikāciju tīklu projektu uzraudzības nodaļas vadītājs Egils Stoķis, Egils.Stokis@sam.gov.lv t. 670280187

ERAF 3.2.1.3.2.apakšaktivitāte. Satiksmes drošības uzlabojumi Rīgā ierobežota Projektu uzsākšana 2009. gadā atlikta līdz nākamajam Ministru kabineta lēmumam (saskaņā ar Ministru kabineta 22.12.2008. sēdes protokola Nr. 94 65.§ 49.-56. punktu)

11,7

.
ERAF 3.2.1.5.aktivitāte Publiskais transports ārpus Rīgas ierobežota Projektu uzsākšana 2009. gadā atlikta līdz nākamajam Ministru kabineta lēmumam (saskaņā ar Ministru kabineta 22.12.2008. sēdes protokola Nr. 94 65.§ 49.-56. punktu)

20,0

.
ERAF 3.2.2.3.aktivitāte. Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība) atklāta Projektu uzsākšana 2009. gadā atlikta līdz nākamajam Ministru kabineta lēmumam (saskaņā ar Ministru kabineta 22.12.2008. sēdes protokola Nr. 94 65.§ 49.-56. punktu)

19,18

.
ERAF 3.2.2.4.aktivitāte. Valsts nozīmes elektronisko sakaru tīklu izveide, attīstība un pilnveidošana, informācijas datu pārraides drošības nodrošināšana ierobežota Projektu uzsākšana 2009. gadā atlikta līdz nākamajam Ministru kabineta lēmumam (saskaņā ar Ministru kabineta 22.12.2008. sēdes protokola Nr. 94 65.§ 49.-56. punktu)

11,25

.
KF 3.3.2.1.aktivitāte. Ilgspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība ierobežota Projektu uzsākšana 2009. gadā atlikta līdz nākamajam Ministru kabineta lēmumam (saskaņā ar Ministru kabineta 22.12.2008. sēdes protokola Nr. 94 65.§ 49.-56. punktu) 142.4 .