LATVIJAS REPUBLIKAS
SATIKSMES MINISTRIJA
drukāt  

* Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

 

Amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

E-pasts

Satiksmes ministrija 67028205 satiksmes.ministrija[at]sam.gov.lv

MINISTRIJAS VADĪBA

Satiksmes ministrs

Tālis LINKAITS

67028205

-
Ministra palīdze Ilze BAUMANE 67028205 ilze.baumane[at]sam.gov.lv
Parlamentārais sekretārs Jānis BUTĀNS 67028289 janis.butans[at]sam.gov.lv
Valsts sekretāre Ilonda STEPANOVA 67028210 ilonda.stepanova[at]sam.gov.lv
Valsts sekretāra vietniece

Ligita AUSTRUPE

67028321

ligita.austrupe[at]sam.gov.lv

Valsts sekretāra vietnieks

Uldis REIMANIS

67028195

uldis.reimanis[at]sam.gov.lv
Valsts sekretāra vietnieks Dins MERIRANDS 67028303 dins.merirands[at]sam.gov.lv
Valsts sekretāra palīdze Beatrise DREIŠKINA 67028210 beatrise.dreiskina[at]sam.gov.lv
Valsts sekretāra vietnieku palīdze Zane MAČA 67028213 zane.maca[at]sam.gov.lv

MINISTRA BIROJS

Ministra biroja vadītāja Arita ŪDRE 67028330 arita.udre[at]sam.gov.lv
Ministra padomnieks juridiskajos jautājumos Uģis UPENIEKS 67028290 ugis.upenieks[at]sam.gov.lv
Ministra padomniece stratēģiskās komunikācijas jautājumos Ilze SALNA 67028255 ilze.salna[at]sam.gov.lv
Ministra padomniece Paula Annija JANĪTE 67028050

paulaannija.janite[at]sam.gov.lv

ATTĪSTĪBAS UN FINANŠU PLĀNOŠANAS DEPARTAMENTS

Departamenta direktore Baiba VĪLIPA 67028211 baiba.vilipa[at]sam.gov.lv
Departamenta direktora vietniece Inta ROZENŠTEINE 67028344 inta.rozensteine[at]sam.gov.lv
Vecākā referente Inga CĪRULE 67028242 inga.cirule[at]sam.gov.lv
Vecākā referente Gundega KRASTIŅA 67028314 gundega.krastina[at]sam.gov.lv
Vecākais referents Ainārs TĒRAUDS 67028328 ainars.terauds[at]sam.gov.lv
Vecākā referente - 67028354 -
Vecākais referents Valdis BĀRS 67028021 valdis.bars[at]sam.gov.lv
Vecākā referente Simona PĒTERSONE 67028343 simona.petersone[at]sam.gov.lv
Vecākā referente Kitija EGLĪTE 67028030 kitija.eglite[at]sam.gov.lv

GRĀMATVEDĪBAS NODAĻA

Nodaļas vadītāja Laila LANGERMANE-GRĀVE 67028248 laila.langermane[at]sam.gov.lv
Vecākā grāmatvede Audra KONSTANTE 67028027 audra.konstante[at]sam.gov.lv
Vecākā grāmatvede Sanita VENCELE 67028285 sanita.vencele[at]sam.gov.lv
Vecākā grāmatvede Dace ĶĒNIŅA-ZĪVERE 67028267 dace.kenina-zivere[at]sam.gov.lv
Vecākā grāmatvede Diāna GRABČIKA 67028220 diana.grabcika[at]sam.gov.lv
Vecākā grāmatvede Vineta VIKŠTREINE 67028267 vineta.vikstreine[at]sam.gov.lv

IEKŠĒJĀ AUDITA NODAĻA

Nodaļas vadītāja Gita SIRMĀ 67028018 gita.sirma[at]sam.gov.lv
Nodaļas vadītāja vietniece Dace KALNĀRE-ŠLAUKSTERE 67028239

dace.kalnare-slaukstere[at]sam.gov.lv

Auditore Vizma CĒRPE 67028041 vizma.cerpe[at]sam.gov.lv
Auditore Anita PUŠPURE 67028261 anita.puspure[at]sam.gov.lv

ADMINISTRATĪVAIS DEPARTAMENTS

Departamenta direktore

Iveta TURAUSKA

67028250

iveta.turauska[at]sam.gov.lv
.

Fakss:

67028364

.

Cilvēkresursu un darbības nodrošināšanas nodaļa

Departamenta direktora vietnieks - nodaļas vadītājs

Oskars PODNIEKS

67028007

oskars.podnieks[at]sam.gov.lv
Vecākā referente Daina KUČERUKA

67028399

daina.kuceruka[at]sam.gov.lv
Vecākā referente Judīte EGLĪTE

67028342

judite.eglite[at]sam.gov.lv
Vecākā referente Aiga STRUPKA

67028273

aiga.strupka[at]sam.gov.lv
Vecākā referente Liene EISERTE-SENUTA 67028218 Liene.Eiserte-Senuta[at]sam.gov.lv

Dokumentu un elektroniskās pārvaldes nodaļa

Nodaļas vadītājs

Gints PČOLKA

67028272

gints.pcolka[at]sam.gov.lv
.

Fakss:

67217180

.
Nodaļas vadītāja vietniece Dita NIEDRA 67028222 dita.niedra[at]sam.gov.lv

Vecākā lietvede

Inese GLUŠAKA

67028226

inese.glusaka[at]sam.gov.lv

Vecākā lietvede

Zenta RUŠENIECE

67028337

zenta.ruseniece[at]sam.gov.lv
Vecākā lietvede Baiba ŠTERNA 67028208 baiba.sterna[at]sam.gov.lv

Datorsistēmu un datortīklu administrators

Aigars BROKS 67028264 aigars.broks[at]sam.gov.lv
Datortehnikas inženieris Guntars RUDZĀTS 67028263 guntars.rudzats[at]sam.gov.lv

KOMUNIKĀCIJAS NODAĻA

Komunikācijas nodaļas vadītāja Vineta KLEINE 67028003 vineta.kleine[at]sam.gov.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ilze GREIŠKALNA 67028390 ilze.greiskalna[at]sam.gov.lv
Sabiedrisko attiecību speciāliste Lāsma GAILE 67028274 lasma.gaile[at]sam.gov.lv
Kontakti medijiem . . komunikacijas[at]sam.gov.lv

JURIDISKAIS DEPARTAMENTS

Departamenta direktore Inguna STRAUTMANE 67028231 inguna.strautmane[at]sam.gov.lv

Tiesību aktu nodaļa

Nodaļas vadītāja Baiba JIRGENA 67028016 baiba.jirgena[at]sam.gov.lv
Juriskonsulte Ineta VULA 67028011 ineta.vula[at]sam.gov.lv
Juriskonsulte Līga SONDORE 67028355 liga.sondore[at]sam.gov.lv
Vecākā referente Astra VILNĪTE 67028204 astra.vilnite[at]sam.gov.lv

Valsts kapitāla daļu pārvaldes un publisko līgumu nodaļa

Departamenta direktora vietniece - nodaļas vadītāja

Linda PŪCE 67028237 linda.puce[at]sam.gov.lv
Juriskonsulte Īrisa KALNIŅA 67028233 irisa.kalnina[at]sam.gov.lv
Juriskonsulte Inga STRAUTA 67028349 inga.strauta[at]sam.gov.lv
Juriskonsulte Sabīne PLŪME 67028004 sabine.plume[at]sam.gov.lv
Vecākā referente Vineta JANSONE 67028238 vineta.jansone[at]sam.gov.lv
Vecākā referente Zinaida PROŠKOVIČA 67028235 zinaida.proskovica[at]sam.gov.lv
Vecākā referente Jeļena CIRCENE 67028000 jelena.circene[at]sam.gov.lv

Nekustamo īpašumu nodaļa

Departamenta direktora vietniece
- nodaļas vadītāja
Inese BIRZIŅA 67028294 inese.birzina[at]sam.gov.lv
Vecākā referente Anda DUNDURE 67028249 anda.dundure[at]sam.gov.lv
Vecākā referente Santa KĀRKLIŅA 67028037 santa.karklina[at]sam.gov.lv
Vecākā referente
Sandra SILIŅA
67028031 sandra.silina[at]sam.gov.lv

EIROPAS SAVIENĪBAS LIETU KOORDINĀCIJAS DEPARTAMENTS

Departamenta direktore Elīna ŠIMIŅA-NEVEROVSKA 67028254 elina.simina[at]sam.gov.lv
Vecākā referente Evita NAGLE 67028190 evita.nagle[at]sam.gov.lv
Vecākā referente Dace ZĀLĪTE 67028259 dace.zalite[at]sam.gov.lv
Nozares atašejs Lauris KANDERIS 3222383132 lauris.kanderis[at]mfa.gov.lv
Nozares padomnieks Normunds EGLE 3222383331 normunds.egle[at]mfa.gov.lv
Nozarespadomniece Ieva RIEKSTIŅA 3222383109 ieva.riekstina[at]mfa.gov.lv

Fakss:

3222383250 .

AUTOSATIKSMES DEPARTAMENTS

Departamenta direktors

Tālivaldis VECTIRĀNS

67028300

talivaldis.vectirans[at]sam.gov.lv

Autotransporta nodaļa

Departamenta direktora vietniece-nodaļas vadītāja

Annija NOVIKOVA 67028325 annija.novikova[at]sam.gov.lv
Juriskonsults Lauris MIĶELSONS 67028323 lauris.mikelsons[at]sam.gov.lv
Vecākā referente Sintija ZIEDONE 67028332 sintija.ziedone[at]sam.gov.lv
Vecākais referents Jānis KALNIŅŠ 67028118 janis.kalnins[at]sam.gov.lv
Vecākā referente Inga LUKJANOVIČA 67028019 inga.lukjanovica[at]sam.gov.lv
Vecākā referente Dana ZIEMELE-ADRICKA 67028036 dana.ziemele-adricka[at]sam.gov.lv
Vecākā referente Zane SILIŅA 67028359 zane.silina[at]sam.gov.lv

Autoceļu nodaļa

Nodaļas vadītājs Klāvs GRIEZE 67028207 klavs.grieze[at]sam.gov.lv
Vecākā referente Zanda JAUNSPROĢE 67028334 zanda.jaunsproge[at]sam.gov.lv
Vecākais eksperts Uldis PAPULIS 67028048 uldis.papulis[at]sam.gov.lv
Vecākā referente Karina MARINSKA 67028066 karina.marinska[at]sam.gov.lv
Juriskonsulte Dace SUPE 67028253 dace.supe[at]sam.gov.lv
Vecākais eksperts Ainārs BRŪVERS 67028047 ainars.bruvers[at]sam.gov.lv
Vecākais referents Edgars ĻEONOVS 67028045 edgars.leonovs[at]sam.gov.lv

DZELZCEĻA DEPARTAMENTS

Departamenta direktors Patriks MARKĒVIČS 67028192 patriks.markevics[at]sam.gov.lv
Departamenta direktora vietnieks Māris AIZSTRAUTS 67028029 maris.aizstrauts[at]sam.gov.lv

Vecākā referente

Kristīne GRĪNVALDE 67028373 kristine.grinvalde[at]sam.gov.lv
Vecākā referente Margarita IVANOVA 67028371 margarita.ivanova[at]sam.gov.lv
Vecākais referents Jānis ROZĪTIS 67028002 janis.rozitis[at]sam.gov.lv
Juriskonsulte Santa BALAŠA 67028071 santa.balasa[at]sam.gov.lv

AVIĀCIJAS DEPARTAMENTS

Departamenta direktors Arnis MUIŽNIEKS 67028209 arnis.muiznieks[at]sam.gov.lv

Vecākā referente

Ligita BETAGA

67028271

ligita.betaga[at]sam.gov.lv

Vecākā referente

Līga VERNERA

67028257 liga.vernera[at]sam.gov.lv

Vecākā referente

Ilze BOĻŠIJA 67028256 ilze.bolsija[at]sam.gov.lv

Vecākā referente

Marina KURPNIECE 67028268 marina.kurpniece[at]sam.gov.lv

Vecākā referente

Žaneta JANSONE 67028258 zaneta.jansone[at]sam.gov.lv

Vecākā referente

Mārīte PAEGLE 67028225 marite.paegle[at]sam.gov.lv

JŪRLIETU DEPARTAMENTS

Departamenta direktore

Laima RITUMA

67028198

laima.rituma[at]sam.gov.lv
Vecākā referente

Jūlija GABRANOVA

67028014 julija.gabranova[at]sam.gov.lv
Vecākā referente Ilona LIPŠE

67028282

ilona.lipse[at]sam.gov.lv
Vecākā referente Mārīte AUGSTMANE 67028194 marite.augstmane[at]sam.gov.lv

SAKARU DEPARTAMENTS

Departamenta direktore Zita KANBERGA 67028100 zita.kanberga[at]sam.gov.lv

Elektronisko sakaru un pasta nodaļa

Departamenta direktora vietniece, Nodaļas vadītāja

Dace BANKOVIČA 67028111 dace.bankovica[at]sam.gov.lv
Juriskonsulte Diāna KRISTAPSONE 67028043 diana.kristapsone[at]sam.gov.lv
Vecākā referente Inese PAKULE 67028115 inese.pakule[at]sam.gov.lv
Vecākais referents Dainis VALDMANIS 67028105 dainis.valdmanis[at]sam.gov.lv
Vecākā referente Daina LINDE 67028101 daina.linde[at]sam.gov.lv

Sakaru nozares attīstības nodaļa

Vecākā referente Jana LŪSVERE 67028103 jana.lusvere[at]sam.gov.lv
Vecākā referente Elita BIRJUKOVSKA 67028357 elita.birjukovska[at]sam.gov.lv
Vecākais referents Edvīns UŠČA 67028252 edvins.usca[at]sam.gov.lv
Vecākā eksperte Agnese ZARIŅA 67028398 agnese.zarina[at]sam.gov.lv

INVESTĪCIJU DEPARTAMENTS

Departamenta direktors Andis STRODS 67028038 andis.strods[at]sam.gov.lv
Departamenta direktora vietniece Indra GARĀ 67028017 indra.gara[at]sam.gov.lv

Valsts autosatiksmes un pašvaldību infrastruktūras attīstības projektu nodaļa

Departamenta direktora vietniece, nodaļas vadītāja Andžela KOROTKORUČKO 67028243 andzela.korotkorucko[at]sam.gov.lv
Vecākais eksperts Kaspars ŠLIHTA 67028395 kaspars.slihta[at]sam.gov.lv

TEN-T tīkla infrastruktūras attīstības projektu nodaļa

Nodaļas vadītājs Vilnis PREIMANIS 67028001 vilnis.preimanis[at]sam.gov.lv
Vecākā eksperte Laura MUIŽNIECE 67028006 laura.muizniece[at]sam.gov.lv
Vecākā eksperte Mārcis ZICMANIS 67028046 marcis.zicmanis[at]sam.gov.lv
Vecākais eksperts Irina KRŪMIŅA 67028187 irina.krumina[at]sam.gov.lv

Investīciju programmu vadības sistēmas nodaļa

Nodaļas vadītāja Olga STOĻAROVA 67028241 olga.stolarova[at]sam.gov.lv
Vecākā eksperte Baiba VILCIŅA 67028369 baiba.vilcina[at]sam.gov.lv
Vecākā eksperte Sanita PUNCULE 67028221 sanita.puncule[at]sam.gov.lv
Vecākais eksperts Atis JĒKABSONS 67028044 atis.jekabsons[at]sam.gov.lv
Vecākais eksperts - 67028293 -

TRANSPORTA UN SAKARU DROŠĪBAS NODAĻA

Nodaļas vadītājs Viktors LĪPENĪTS 67028227 viktors.lipenits[at]sam.gov.lv
Vecākais referents Mareks KALENDA 67028262 mareks.kalenda[at]sam.gov.lv
Vecākā eksperte Marianna HEISLERE 67028312 marianna.heislere[at]sam.gov.lv
Vecākais referents Juris PAKALNS 67028352 juris.pakalns[at]sam.gov.lv
Vecākais referents Renārs LAGZDIŅŠ 67028269 renars.lagzdins[at]sam.gov.lv

TRANZĪTA POLITIKAS DEPARTAMENTS

Departamenta direktors Andris MALDUPS 67028320 andris.maldups[at]sam.gov.lv
Vecākais referents Aldis ZARIŅŠ 67028266 aldis.zarins[at]sam.gov.lv
Vecākais referents Sergejs LUKINS 67028234 sergejs.lukins[at]sam.gov.lv
Vecākā referente Lāsma ĀBOLIŅA 67028353 lasma.abolina[at]sam.gov.lv
Vecākais referents Jānis TOMSONS 67028348 janis.tomsons[at]sam.gov.lv
Vecākais referents Roberts NOVIKS 67028351 roberts.noviks[at]sam.gov.lv
Projekta vadītāja Olita MAGONE 67028042 olita.magone[at]sam.gov.lv
IKT risinājumu attīstības vadītāja (IT sistēmanalītiķe) Ieva RUKŠĀNE 67062178 ieva.ruksane[at]sam.gov.lv

STARPTAUTISKO SADARBĪBAS PROJEKTU KOORDINĀCIJAS DEPARTAMENTS

Departamenta direktore Elīna LUCA 67028251 elina.luca[at]sam.gov.lv
Departamenta direktora vietniece Benita MARGĒVIČA 67028236 benita.margevica[at]sam.gov.lv
Vecākā referente Kristīne HOVALKO 67028279 kristine.hovalko[at]sam.gov.lv
Vecākā referente Dace GRIGAĻEVIČA 67028240 dace.grigalevica[at]sam.gov.lv
Nozares padomnieks Ķīnas Tautas Republikā Helmuts KOLS +86 10 8532 3009 helmuts.kols[at]sam.gov.lv
Nozares atašejs Krievijas Federācijā Anna BACANOVA

Mob.tālr.+7 (929) 69 23001

Tālr./Fax: +7 (495) 23461 59

anna.bacanova[at]sam.gov.lv

RAIL BALTICA DEPARTAMENTS

Departamenta direktore Olita BĒRZIŅA 67028083 olita.berzina[at]sam.gov.lv

Tiesiskā nodrošinājuma nodaļa

Departamenta direktora vietnieks, nodaļas vadītājs Kārlis EŅĢELIS 67028229 karlis.engelis[at]sam.gov.lv
Vecākā eksperte Larisa KĻAVA 67028024 larisa.klava[at]sam.gov.lv

Plānošanas un finanšu kontroles nodaļa

Nodaļas vadītāja Agnese MEIKŠĀNE 67028010 agnese.meiksane[at]sam.gov.lv
Vecākā eksperte Inese ANDERSONE 67028232 inese.andersone[at]sam.gov.lv
Vecākais eksperts Rolands FELDMANIS 67028033 Rolands.Feldmanis[at]sam.gov.lv
CITI KONTAKTI:

Nama pārzinis

-

67028336

-
SM diennakts apsardze un caurlaide - 67028360 -
Apmeklētāju telefons - 67028680 -