LATVIJAS REPUBLIKAS
SATIKSMES MINISTRIJA
drukāt  

Latvijā sabiedriskā transporta pakalpojumi pilda sociālu funkciju, nodrošinot iedzīvotāju tiesības uz brīvu pārvietošanos un iedzīvotāju pārvietošanās vajadzību un pieprasījuma pēc sabiedriskā transporta pakalpojumiem apmierināšanu. Šobrīd Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums garantē, ka iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja nokļūt uz izglītības iestādēm, ārstniecības iestādēm, darbavietām un valsts un pašvaldību institūcijām to normālajā (vispārpieņemtajā) darba laikā.

Ievērojot, ka valsts budžeta līdzekļi sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai ir piešķirti ierobežotā apmērā, Sabiedriskā transporta padome koordinē pasākumus maršrutu tīkla izvērtēšanai sadarbībā ar pašvaldībām, ievērojot sociālekonomiskos faktorus un pasažieru plūsmu izmaiņas.

Saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma mērķi sabiedriskā transporta pakalpojumi Latvijas teritorijā ir organizējami vienotā maršrutu tīklā, lai nodrošinātu pēc iespējas racionālāku, optimālu un izmaksu efektīvu sabiedriskā transporta maršrutu tīklu, kurā tiek nodrošināti visiem pieejami un noteikta apjoma valsts garantēti sabiedriskā transporta pakalpojumi.

Atbilstoši Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā noteiktai kompetencei VSIA „Autotransporta direkcija” veic sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas un maršrutu tīkla pārzināšanas funkciju reģionālās nozīmes maršrutos un attiecīgo republikas pilsētu pašvaldības pilsētu nozīmes maršrutos.

Sabiedriskā transporta pakalpojumi tiek organizēti saskaņā ar valsts un pašvaldību pasūtījumu un zaudējumu kompensēšana sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem notiek attiecīgi no valsts vai pašvaldības budžeta. Šāda sabiedriskā transporta organizēšanas sistēma nodrošina kvalitatīvus, visiem iedzīvotājiem pieejamus, tai skaitā personām ar īpašām vajadzībām un noteiktām pasažieru kategorijām ar atvieglotiem nosacījumiem, regulārus, drošus un par iedzīvotāju pirktspējai atbilstošu vai samērīgu cenu pakalpojumus.

Regulārā sabiedriskā transporta attīstības mērķis ir izveidot vienotu sabiedriskā transporta maršrutu tīklu, ieviešot samērīgu, vienotu, pārskatāmu un iedzīvotājiem saprotamu tarifu politiku. Sekmēt elektronisko maksāšanas līdzekļu ieviešanu transportlīdzekļos un ieviest un administrēt vairākiem transporta veidiem vienotu braukšanas dokumentu pasažieriem, tai skaitā personificētu dokumentu tādām personām, kurām atbilstoši normatīvajiem aktiem paredzēti sabiedriskā transporta braukšanas maksas atvieglojumi.

Informācija atjaunota 25.01.2019