Meklēšana

Instagram
Facebook
Youtube
Twitter
Flickr
A A A
IESTĀDES DARBĪBU REGULĒJOŠIE NORMATĪVIE AKTI  
TIESĪBU AKTI  
ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI TRANSPORTA UN SAKARU NOZARĒ  
GADA PĀRSKATI  
BŪTISKĀKIE STARPTAUTISKIE DOKUMENTI TRANSPORTA UN SAKARU NOZARĒ  
CITI DOKUMENTI  
ATTĒLU GALERIJA  
Flickr FLICKR.COM  
VIDEO  

Notikumu kalendārs

P O T C P S Sv
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Sākumlapa Dokumenti Attīstības plānošanas dokumenti

Informatīvs ziņojums par plānošanas dokumentu „Transporta attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam”

Informatīvais ziņojums sagatavots pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 11.septembra atzinumā Nr.31 „Par Transporta attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam Vides pārskatu” iekļautajām rekomendācijām un atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 27.punktam.

Vides apsvērumu integrēšana plānošanas dokumentā

Vienlaicīgi ar plānošanas dokumenta izstrādi tika veikts tā stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, lai savlaicīgi identificētu iespējamās vides problēmas, kas saistītas ar plānošanas dokumenta un tajā iekļauto risinājumu īstenošanu, un veiktu labojumus plānošanas dokumentā, kā arī paredzētu pasākumus iespējamās ietekmes novēršanai vai samazināšanai. Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros tika izstrādāts Vides pārskats, kurā atspoguļots esošais vides stāvoklis, ar plānošanas dokumenta īstenošanu saistītās vides problēmas un plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamās ietekmes uz vidi novērtējums, piedāvāti risinājumi būtisko ietekmju novēršanai un samazināšanai, alternatīvu izvēles pamatojums un izvērtējums. Vides pārskatā iekļautie risinājumi būtisko ietekmju novēršanai un samazināšanai izvērtēti plānošanas dokumenta izstrādes laikā un pamatā tie tiks ņemti vērā plānošanas dokumentā paredzēto projektu īstenošanas laikā.

Izteiktie atzinumi un sabiedriskās apspriešanas rezultāti

Vides pārskata projekts no 2013. gada 3. jūlija līdz 13. augustam tika nodots sabiedriskajai apspriešanai.

Atbilstoši konsultācijām ar Vides pārraudzības valsts biroju, Vides pārskata projekts komentāru un priekšlikumu saņemšanai, tika nosūtīts šādām nevalstiskajām organizācijām un institūcijām:

• VARAM;
• Dabas aizsardzības pārvaldei;
• Valsts vides dienestam;
• Vides konsultatīvajai padomei;
• Veselības ministrijai;
• Iekšlietu ministrijai;
• Pašvaldību savienībai.

Komentāri tika saņemti no VARAM, Valsts vides dienesta un Dabas aizsardzības pārvaldes.

Vides pārskata pielikumā tika pievienots saņemto komentāru un priekšlikumu apkopojums un izvērtējums norādot kā komentāri ir ņemti vērā, sniegtas argumentētas atbildes gadījumos, ja komentāri netiek iestrādāti Vides pārskatā.

Pamatojums, kāpēc no visiem iespējamiem risinājuma variantiem izraudzīts pieņemtais variants

Tā kā likumdošana neparedz izstrādāt alternatīvas pamatnostādnēm, veicot TAP SIVN, ir izvēlēta un novērtēta arī tā saucamā nulles alternatīva, respektīvi – TAP netiek izstrādāts un transporta nozarē saglabājas esošais stāvoklis, kā rezultātā vides stāvoklis var tikai pasliktināties, īpaši attiecībā uz esošā vides stāvokļa raksturojumā minētajiem faktoriem.

Pasākumi plānošanas dokumenta īstenošanas monitoringa veikšanai, norādot monitoringa ziņojuma iesniegšanas termiņus

Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 11.septembra atzinumu Nr.31 „Par Transporta attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam Vides pārskatu”, lai konstatētu Transporta attīstības pamatnostādņu 2014.-2020. gadam īstenošanas radīto tiešo vai netiešo ietekmi uz vidi, kā arī lai nepieciešamības gadījumā izdarītu grozījumus plānošanas dokumentā, izstrādātājam, izmantojot valsts vides monitoringa un citus pieejamos datus, vismaz vienu reizi plānošanas periodā (2019.gadā) jāizstrādā monitoringa ziņojums un jāiesniedz Vides pārraudzības valsts birojā.

Vides stāvokļa izmaiņu novērošanai paredzēts izmantot monitoringa punktus saskaņā ar nacionālo Vides monitoringa programmu, kā arī virkni papildus indikatoru, kas precīzāk identificēs un arī raksturos „Transporta attīstības pamatnostādņu 2014. – 2020. gadam” ieviešanu.

TAP 2014. - 2020.gadam

Vides pārskats

Vides pārraudzības valsts biroja 11.09.2013 atzinums Nr. 31 "Par Transporta attīstības pamatnostādņu 2014. - 2020.gadam Vides pārskatu"

 
Projektēšanas darbi sākas visā Rail Baltica pamata trasē Latvijā
Latvijas teritoriju šonedēļ plāno šķērsot kilometru garš kravas vilciena sastāvs no Ķīnas
Ropažu novadā sāk atjaunot tiltu pār Tumšupi
airBaltic turpina samazināt reisu skaitu gaidāmajos mēnešos
Lietuvas Apelācijas tiesa noraida FlyLAL prasību pret airBaltic