Meklēšana

Instagram
Facebook
Youtube
Twitter
Flickr
A A A
VISPĀRĒJS APRAKSTS  
STRUKTŪRA  
IESTĀDES UN KAPITĀLSABIEDRĪBAS  
MINISTRS  
VALSTS SEKRETĀRS  
KONTAKTI  
IESTĀDES ADRESE  
APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA  
SM NORĒĶINU REKVIZĪTI  
BUDŽETS  
INFORMĀCIJA PAR DARBA SAMAKSU  
INFORMĀCIJA PAR 2020.GADA VALSTS BUDŽETU  
INFORMĀCIJA PAR 2019.GADA VALSTS BUDŽETU  
INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA VALSTS BUDŽETU  
INFORMĀCIJA PAR 2017.GADA VALSTS BUDŽETU  
INFORMĀCIJA PAR 2016. GADA VALSTS BUDŽETU  
INFORMĀCIJA PAR 2015.GADA VALSTS BUDŽETU  
DOKUMENTI  
SM DARBĪBU REGLAMENTĒJOŠIE NORMATĪVIE AKTI  
POLITIKAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI  
SM DARBĪBAS STRATĒĢIJA 2017.-2019.GADAM  
VALDĪBAS RĪCĪBAS PLĀNA SATIKSMES MINISTRIJAS ATBILDĪBAS PASĀKUMI  
SM DARBA PLĀNS  
SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA  
IZSTRĀDĒ ESOŠIE ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI UN TIESĪBU AKTI  
STARPINSTITŪCIJU DARBA GRUPAS UN KONSULTATĪVĀS PADOMES  
SABIEDRISKĀS APSPRIEDES UN PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS  
SADARBĪBA AR NVO  
SADARBĪBA AR ĀRVALSTĪM  
PUBLISKIE IEPIRKUMI  
PUBLISKIE PĀRSKATI  
PADOMES  
CEĻU SATIKSMES DROŠĪBAS PADOME  
AUTOCEĻU PADOME  
VAKANCES
VALŽU UN PADOMJU LOCEKĻU AMATU KONKURSI
VALDES UN PADOMES LOCEKĻU AMATU KONKURSA REZULTĀTI  
IZSOLES  
PAKALPOJUMI  
VEIDLAPAS  
TRAUKSMES CĒLĒJI  
ATTĒLU GALERIJA  
Flickr FLICKR.COM  
VIDEO  

Notikumu kalendārs

P O T C P S Sv
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Sākumlapa Par ministriju Vakances Valžu un padomju locekļu amatu konkursi

Valžu un padomju locekļu amatu konkursi

VAS "LATVIJAS DZELZCEĻŠ" IZSLUDINA KONKURSU

UZ SIA "LDZ CARGO " PADOMES LOCEKĻU AMATIEM

SIA “LDZ Cargo” (LDZ CARGO) ir VAS "Latvijasdzelzceļš" meitas uzņēmums, lielākais tranzīta un transporta nozares uzņēmums Latvijā un viens no lielākajiem dzelzceļa kravu pārvadātājiem Eiropā, kurš papildus nodrošina arī vilces pakalpojumus un sniedz kravas vagonu izmantošanas pakalpojumus. Līdztekus kravu pārvadājumiem LDZ CARGO organizē un nodrošina starptautiskos pasažieru pārvadājumus. Vairāk informācijas mājaslapā:https://ldzcargo.ldz.lv/

LDZ CARGO padomes locekļu kandidātiem izvirzāmās prasības:

VAS "Latvijas dzelzceļš" kā SIA “LDZ Cargo” vienīgais akcionārs izsludina konkursu uz trīs padomes locekļu amatiem sekojošām kompetences jomām:.

 • Transports un loģistika
 • Finanšu un risku vadība
 • Biznesa attīstība un pārmaiņu vadība

Lai padome nodrošinātu uzņēmuma ilgtermiņa attīstību, kā arī veicinātu darbības efektivitāti, padomes locekļiem kopā jānodrošina tālāk nepieciešamās kompetences, iemaņas un pieredze:

 • Atbilstība ”Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 31.panta ceturtās daļas prasībām;
 • Padomes locekļa amatam piemērojams valsts amatpersonas statuss, noteiktie ierobežojumi un atbilstība likuma“Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā””prasībām;
 • Nevainojama reputācija;
 • Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadībzinībās, finansēs, ekonomikā, inženierzinātnē vai citā pielīdzināmā jomā;
 • Ne mazāk kā 5 (piecu) gadu profesionālā darba pieredze vadošā amatā (pēdējo 5 gadu laikā) vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes locekļa (vai citā pielīdzināmā amatā – uzņēmuma vadītāja vai vadošajā amatā, kas tieši atskaitās uzņēmuma vadītājam), vēlams nozarē - transporta un/ vai loģistikas jomā, pieredze kapitālsabiedrības darbības pārraudzībā, procesu plānošanā un vadīšanā, klientu attiecību stratēģiju veidošanā. Pieredze darbā padomes locekļa amatā tiks uzskatīta par būtisku priekšrocību;
 • Valsts valodas prasmes C līmeņa 1. pakāpē, angļu valodas zināšanas, vismaz B2 līmenis (zināšanu līmeni nosakot atbilstoši "Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodas apguvei - Pašnovērtējuma tabula", pieejama:http://www.europass.lv/valodu-pase)un krievu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī padomes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā;
 • Zināšanas un izpratne par SIA “LDZ Cargo” komercdarbības jomu, kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi, regulējošajiem normatīviem aktiem, korporatīvās pārvaldības principiem, risku un iekšējās kontroles sistēmas vadību;
 • Pierādāma iepriekšēja pieredze stratēģisko lēmumu pieņemšanā un pārmaiņu vadībā ;
 • Pārliecināšanas, komunikācijas un argumentācijas prasmes, spēja formulēt un prezentēt viedokli;
 • Spēja pieņemt lēmumus īsā laika posmā paaugstināta riska apstākļos un uzņemties atbildību;
 • Spēja veidot pozitīvas, uz komandas sadarbību orientētas attiecības, lai sekmētu kapitālsabiedrības mērķu un rezultātu sasniegšanu.
 • Neatkarīgo padomes locekļa amatiem papildus piemērojama obligāta atbilstība “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 31.panta sestās daļas prasībām.

Informējam, ka SIA “LDZ Cargo” padomes locekļu kandidātu atlasei un novērtēšanai piesaistīta personāla atlases kompānija –Amrop/SIA “Executive Search Baltics”.

Ja vēlaties piedalīties konkursā, lūdzam līdz 2020.gada 5. jūnijam (ieskaitot) iesniegt pieteikuma dokumentusar norādi “PieteikumsSIA “LDZ Cargo”padomeslocekļa amatam” elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: plcargo@ldz.lv

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus pieteikuma dokumentus:

 1. Motivētu pieteikumu (iekļaujot informāciju, kas apliecina izglītības, pieredzes un prasmju esamību, atbilstību SIA “LDZ Cargo” padomes locekļa amatam);
 2. Curriculum Vitae(CV) (iesniegt speciāli sagatavotajā formā Kandidāta CV, SIA “LDZ Cargo” padome:https://www.amrop.lv/lat/kandidatiem)
 3. Padomes locekļa amata kandidāta apliecinājums(iesniegt speciāli sagatavoto apliecinājumu formu:PL_apliecinājums_visi_pretendenti.docx

Neatkarīgā padomes locekļa amata kandidātaapliecinājums (ja attiecināms) (iesniegt speciāli sagatavoto apliecinājuma formu:PL_apliecinājums_neatkarīgie_padomes_locekļi.docx

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz ar e-drošu parakstu vai ar fizisku parakstu skenētā veidā.

Kandidātu atlase notiks vairākās kārtās. Atkarībā no valstī noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem saistībā ar Covid-19 vīrusu intervijas notiks attālinātā režīmā. Par iespējamo pāreju uz intervijām klātienē kandidātu atlases un nominācijas laikā lēmumu pieņems nominācijas komisija.

Padomes locekļa mēneša atlīdzību nosaka atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”.

Tālrunis uzziņām par konkursu: 25 616 890 (sazinoties ar Amrop/ SIA “Executive Search Baltics” konsultantu Larisu Kovšari).

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Datu apstrādi veic atlases kompānija –Amrop/ sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Executive Search Baltics” (Datu pārzinis).

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā, rakstot attiecīgo pieprasījumu uz e-pastu riga@amrop.lv . Papildu informācija ir pieejama šeit: https://www.amrop.lv https://www.amrop.lv/lat/privatuma-politika.

 

VAS "LATVIJAS DZELZCEĻŠ" IZSLUDINA KONKURSU

UZ SIA "LDZ LOĢISTIKA " VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA AMATU

SIA„LDZ Loģistika” (LDZ Loģistika)irVAS "Latvijasdzelzceļš"meitas uzņēmums, kas sniedz kravu ekspedēšanas un loģistikas pakalpojumus - apvienoto intermodālo servisu, kas aptver dažādu transporta veidu un infrastruktūras izmantošanu un optimālu un konkurētspējīgu kravu transportēšanas risinājumu nodrošināšanu.

Vairāk informācijas mājaslapā:https://logistika.ldz.lv/

SIA “LDZ Loģistika” Valdes priekšsēdētāja kandidātiem izvirzāmās prasības:

 • Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām.;
 • Valdes priekšsēdētāja amatam piemērojams valsts amatpersonas statuss, noteiktie ierobežojumi un atbilstība likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” prasībām;
 • Nevainojama reputācija;
 • Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadībzinībās, finansēs, ekonomikā, transportā, loģistikā vai citā pielīdzināmā jomā;
 • Ne mazāk kā 5 (piecu) gadu nepārtraukta profesionālā darba pieredze vadošā amatā vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes locekļa (vai citā pielīdzināmā amatā – uzņēmuma vadītāja vai citā vadošajā amatā, kas tieši atskaitās uzņēmuma vadītājam) pēdējo 10 gadu laikā, vēlams nozarē - transporta un/ vai loģistikas jomā, pieredze kapitālsabiedrības darbības pārraudzībā, procesu plānošanā un vadīšanā, klientu attiecību stratēģiju veidošanā;
 • Valsts valodas prasmes C līmeņa 1. pakāpē, angļu valodas zināšanas, vismaz B2 līmenis (zināšanu līmeni nosakot atbilstoši "Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodas apguvei - Pašnovērtējuma tabula", pieejama:http://www.europass.lv/valodu-pase)un krievu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī padomes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā;
 • Zināšanas un izpratne par ”LDZ Loģistika” komercdarbības jomu, kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi, regulējošajiem normatīviem aktiem, korporatīvās pārvaldības principiem, pārmaiņu, risku un iekšējās kontroles sistēmas vadību;
 • Pierādāma iepriekšēja pieredze stratēģisko lēmumu pieņemšanā un pārmaiņu vadībā;
 • Pārliecināšanas, komunikācijas un argumentācijas prasmes, spēja formulēt un prezentēt viedokli;
 • Spēja pieņemt lēmumus īsā laika posmā paaugstināta riska apstākļos un uzņemties atbildību;
 • Spēja veidot pozitīvas, uz komandas sadarbību orientētas attiecības, lai sekmētu kapitālsabiedrības mērķu un rezultātu sasniegšanu.

Ja vēlaties piedalīties konkursā, lūdzam līdz 2020.gada 5. jūnijam (ieskaitot) iesniegt pieteikuma dokumentusar norādi: “Pieteikums SIA “LDZ Loģistika” Valdes priekšsēdētāja amatam” elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: vplogistika@ldz.lv

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus pieteikuma dokumentus:

Motivētu pieteikumu (iekļaujot informāciju, kas apliecina izglītības, pieredzes un prasmju esamību, atbilstību SIA “LDZ Loģistika” Valdes priekšsēdētāja amatam, norādot vēlamo kompetences jomu);

Curriculum Vitae(CV) (iesniegt speciāli sagatavotajā formā SIA “LDZ Loģistika” Valde:https://www.amrop.lv/lat/kandidatiem)

Valdes priekšsēdētāja amata kandidāta apliecinājums(iesniegt speciāli sagatavoto apliecinājumu formu:VL_ apliecinājums _ forma

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz ar e-drošu parakstu vai ar fizisku parakstu skenētā veidā.

Kandidātu atlase notiks vairākās kārtās. Atkarībā no valstī noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem saistībā ar Covid-19 vīrusu intervijas notiks attālinātā režīmā. Par iespējamo pāreju uz intervijām klātienē kandidātu atlases un nominācijas laikā lēmumu pieņems nominācijas komisija.

Valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzību nosaka atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”.

Tālrunis uzziņām par konkursu: 20272117 (sazinoties arAmrop/ SIA “Executive Search Baltics” konsultantu Hannu Luīzi Grasi).

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Datu apstrādi veic atlases kompānija –Amrop/ sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Executive Search Baltics” (Datu pārzinis).

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā, rakstot attiecīgo pieprasījumu uz e-pastu riga@amrop.lv . Papildu informācija ir pieejama šeit: https://www.amrop.lv https://www.amrop.lv/lat/privatuma-politika.

 

VAS "LATVIJAS DZELZCEĻŠ" IZSLUDINA KONKURSU

UZ SIA "LDZ Ritošā sastāva serviss" PADOMES LOCEKĻU AMATIEM

SIA “LDZ Ritošā sastāva serviss” ir VAS "Latvijasdzelzceļš" meitas uzņēmums, kas koncerna “Latvijas dzelzceļš” sabiedrībām un trešajam personām:

 • veic lokomotīvju kārtējos, kapitālos remontus un modernizāciju, kā arī tehniskās apkopes koncerna "Latvijas dzelzceļš" sabiedrībām un ārējiem pārvadātājiem piederošajām vai iznomātajām lokomotīvēm;
 • veic īpašumā esošo dīzeļlokomotīvju iznomāšanu, dzelzceļa vagonu depo un kapitālo remontu;
 • piegādā un realizē dīzeļdegvielu dzelzceļa pārvadātājiem.

RSS stratēģiskais mērķis ir sniegt ekonomiski efektīvus dzelzceļa ritošā sastāva remonta un apkopes pakalpojumus, veicinot publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras efektīvu izmantošanu. Vairāk informācijas mājaslapā:https://rss.ldz.lv/

SIA “LDZ Ritošā sastāva serviss”padomes locekļu kandidātiem izvirzāmās prasības:

VAS "Latvijas dzelzceļš" kā SIA “LDZ Ritošā sastāva serviss” vienīgais akcionārs izsludina konkursu uz trīs padomes locekļu amatiem sekojošās kompetenču jomās:

 • inženiertehniskā
 • finanšu un risku vadības
 • biznesa attīstība un pārmaiņu vadība

Lai padome nodrošinātu uzņēmuma ilgtermiņa attīstību, kā arī veicinātu darbības efektivitāti, padomes locekļiem kopā jānodrošina tālāk nepieciešamās kompetences, iemaņas un pieredze:

 • Atbilstība “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 31.panta ceturtās daļas prasībām;
 • Padomes locekļa amatam piemērojams valsts amatpersonas statuss, noteiktie ierobežojumi un atbilstība likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”” prasībām;
 • Nevainojama reputācija;
 • Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadībzinībās, finansēs, ekonomikā, inženierzinātnē vai citā pielīdzināmā jomā;
 • Ne mazāk kā 5 (piecu) gadu profesionālā darba pieredze vadošā amatā (pēdējo 5 gadu laikā) vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes locekļa (vai citā pielīdzināmā amatā – uzņēmuma vadītāja vai vadošajā amatā, kas tieši atskaitās uzņēmuma vadītājam), vēlams nozarē - transporta un/ vai loģistikas jomā, pieredze kapitālsabiedrības darbības pārraudzībā, procesu plānošanā un vadīšanā, klientu attiecību stratēģiju veidošanā. Pieredze padomes locekļa amatā tiks uzskatīta par būtisku priekšrocību;
 • Valsts valodas prasmes C līmeņa 1. pakāpē, angļu valodas zināšanas, vismaz B2 līmenis (zināšanu līmeni nosakot atbilstoši "Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodas apguvei - Pašnovērtējuma tabula", pieejama:http://www.europass.lv/valodu-pase)un krievu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī padomes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā;
 • Zināšanas un izpratne par SIA “LDZ Ritošā sastāva serviss” komercdarbības jomu, kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi, regulējošajiem normatīviem aktiem, korporatīvās pārvaldības principiem, risku un iekšējās kontroles sistēmas vadību;
 • Pierādāma iepriekšēja pieredze stratēģisko lēmumu pieņemšanā un pārmaiņu vadībā;
 • Pārliecināšanas, komunikācijas un argumentācijas prasmes, spēja formulēt un prezentēt viedokli;
 • Spēja pieņemt lēmumus īsā laika posmā paaugstināta riska apstākļos un uzņemties atbildību;
 • Spēja veidot pozitīvas, uz komandas sadarbību orientētas attiecības, lai sekmētu kapitālsabiedrības mērķu un rezultātu sasniegšanu.
 • Neatkarīgo padomes locekļa amatiem papildus piemērojama obligāta atbilstība “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 31.panta sestās daļas prasībām.

Informējam, ka SIA “LDZ Ritošā sastāva serviss” padomes locekļu kandidātu atlasei un novērtēšanai piesaistīta personāla atlases kompānija –Amrop/SIA “Executive Search Baltics”.

Ja vēlaties piedalīties konkursā, lūdzam līdz 2020.gada 5. jūnijam (ieskaitot) iesniegt pieteikuma dokumentusar norādi “PieteikumsSIA “LDZ Ritošā sastāva serviss”padomes locekļa amatam” elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: plrss@ldz.lv

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus pieteikuma dokumentus:

 1. Motivētu pieteikumu (iekļaujot informāciju, kas apliecina izglītības, pieredzes un prasmju esamību, atbilstību SIA “LDZ Ritošā sastāva serviss” padomes locekļa amatam);
 2. Curriculum Vitae(CV) (iesniegt speciāli sagatavotajā formā Kandidāta CV, SIA “LDZ Ritošā sastāva serviss” padome:https://www.amrop.lv/lat/kandidatiem)
 3. Padomes locekļa amata kandidāta apliecinājums(iesniegt speciāli sagatavoto apliecinājumu formu:PL_apliecinājums_visi_pretendenti.docx

Neatkarīgā padomes locekļa amata kandidātaapliecinājums (ja attiecināms) (iesniegt speciāli sagatavoto apliecinājuma formu:PL_apliecinājums_neatkarīgie_padomes_locekļi.docx

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz ar e-drošu parakstu vai ar fizisku parakstu skenētā veidā.

Kandidātu atlase notiks vairākās kārtās. Atkarībā no valstī noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem saistībā ar Covid-19 vīrusu intervijas notiks attālinātā režīmā. Par iespējamo pāreju uz intervijām klātienē kandidātu atlases un nominācijas laikā lēmumu pieņems nominācijas komisija.

Padomes locekļa mēneša atlīdzību nosaka atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”.

Tālrunis uzziņām par konkursu: 25 616 890 (sazinoties ar Amrop/ SIA “Executive Search Baltics” konsultantu Larisu Kovšari).

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Datu apstrādi veic atlases kompānija –Amrop/ sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Executive Search Baltics” (Datu pārzinis).

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā, rakstot attiecīgo pieprasījumu uz e-pastu riga@amrop.lv . Papildu informācija ir pieejama šeit: https://www.amrop.lvhttps://www.amrop.lv/lat/privatuma-politika.

 
No 2020.gada 25.jūnija Rīgas 79.pasta nodaļa pakalpojumus sniegs jaunās telpās t/c Gaiļezers Gaiļezera ielā 8
Tallinas šosejas un Dūču ceļa krustojumā plānotas satiksmes organizācijas izmaiņas; Skultes tirgus laukums ir nelikumīga būve
Latvijas Pasts izdod Starptautiskajam augu veselības gadam veltītu pastmarku
Informācija par tehniskās apskates staciju darba laikiem Vasarsvētkos
Turpinās zvejas laivu pārbaudes visā piekrastē