Meklēšana

Instagram
Facebook
Youtube
Twitter
Flickr
A A A
VISPĀRĒJS APRAKSTS  
STRUKTŪRA  
IESTĀDES UN KAPITĀLSABIEDRĪBAS  
MINISTRS  
VALSTS SEKRETĀRS  
KONTAKTI  
IESTĀDES ADRESE  
APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA  
SM NORĒĶINU REKVIZĪTI  
BUDŽETS  
INFORMĀCIJA PAR DARBA SAMAKSU  
INFORMĀCIJA PAR 2020.GADA VALSTS BUDŽETU  
INFORMĀCIJA PAR 2019.GADA VALSTS BUDŽETU  
INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA VALSTS BUDŽETU  
INFORMĀCIJA PAR 2017.GADA VALSTS BUDŽETU  
INFORMĀCIJA PAR 2016. GADA VALSTS BUDŽETU  
INFORMĀCIJA PAR 2015.GADA VALSTS BUDŽETU  
DOKUMENTI  
SM DARBĪBU REGLAMENTĒJOŠIE NORMATĪVIE AKTI  
POLITIKAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI  
SM DARBĪBAS STRATĒĢIJA 2017.-2019.GADAM  
VALDĪBAS RĪCĪBAS PLĀNA SATIKSMES MINISTRIJAS ATBILDĪBAS PASĀKUMI  
SM DARBA PLĀNS  
SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA  
IZSTRĀDĒ ESOŠIE ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI UN TIESĪBU AKTI  
STARPINSTITŪCIJU DARBA GRUPAS UN KONSULTATĪVĀS PADOMES  
SABIEDRISKĀS APSPRIEDES UN PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS  
SADARBĪBA AR NVO  
SADARBĪBA AR ĀRVALSTĪM  
PUBLISKIE IEPIRKUMI  
PUBLISKIE PĀRSKATI  
PADOMES  
CEĻU SATIKSMES DROŠĪBAS PADOME  
AUTOCEĻU PADOME  
VAKANCES
VALŽU UN PADOMJU LOCEKĻU AMATU KONKURSI  
VALDES UN PADOMES LOCEKĻU AMATU KONKURSA REZULTĀTI
IZSOLES  
PAKALPOJUMI  
VEIDLAPAS  
TRAUKSMES CĒLĒJI  
ATTĒLU GALERIJA  
Flickr FLICKR.COM  
VIDEO  

Notikumu kalendārs

P O T C P S Sv
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Sākumlapa Par ministriju Vakances Valdes un padomes locekļu amatu konkursa rezultāti
VAS "Latvijas Valsts ceļi" valdes un padomes locekļu konkursi
VAS "Latvijas gaisa satiksme" valdes un padomes locekļu konkursi

Valdes un padomes locekļu amatu konkursa rezultāti

Informācija par AS “ Air Baltic Corporation” padomes locekļa atlases procesu

Satiksmes ministrija ar 2020.gada 6.februāra rīkojumu Nr.01-03/35 “Par akciju sabiedrības “Air Baltic Corporation” padomes locekļa kandidātu atlasi” izveidoja nominācijas komisiju, lai nodrošinātu AS “Air Baltic Corporation” padomes locekļa amata kandidātu atlases procesu. Komisijas vadītājs - Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks D.Merirands, Komisijas locekļi – Satiksmes ministrijas Juridiskā departamenta direktore I.Strautmane, Satiksmes ministrijas Aviācijas departamenta direktors A.Muižnieks, Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja Dz.Gasūne. Neatkarīgie eksperti – VA “Civilās aviācijas aģentūra” Eiropas Savienības lietu un starptautisko attiecību daļas vadītāja A.Ļubļina – Goldmane, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta veceprezidents, vadītājs Latvijā A.Grafs un biedrības “Latvijas Aviācijas Asociācija” padomes priekšsēdētāja I.Līce.

Valdes locekļa amata kandidātiem tika izvirzītas šādas prasības:

 • Valsts valodas zināšanas padomes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā.
 • Angļu valodas zināšanas ne zemākas par C1 līmeni.
 • Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadībzinībās, finansēs, ekonomikā, tiesību zinātnē, inženierzinātnē vai citā pielīdzināmā jomā.
 • Ne mazāk kā 3 (trīs) gadu profesionālā darba pieredze vadošā amatā vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes locekļa vai padomes locekļa amatā, vēlams starptautiskā un/ vai biržā kotētā uzņēmumā.
 • Nevainojama reputācija.

Pieredze kapitālsabiedrību vadības jautājumos:

 • izpratne par kapitālsabiedrību darbību un to regulējošajiem normatīviem aktiem;
 • izpratne par Akciju publisko piedāvājumu (IPO) procesiem;
 • pieredze kapitālsabiedrību darbības stratēģijas izstrādē vai īstenošanā;
 • pieredze kapitālsabiedrības darbības pārraudzībā, procesu plānošanā un vadīšanā;
 • pieredze risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jautājumos;
 • vēlama pieredze un/ vai izpratne par gaisa transportu sistēmas darbību un/ vai aviācijas jomu;
 • spēja pieņemt lēmumus īsā laika posmā paaugstināta riska apstākļos un uzņemties atbildību;
 • argumentācijas prasmes, spēja formulēt un prezentēt viedokli;
 • spēja veidot pozitīvas, uz komandas sadarbību orientētas attiecības, lai sekmētu kapitālsabiedrības mērķu un rezultātu sasniegšanu;
 • izpratne par korporatīvās pārvaldības principiem, tai skaitā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) korporatīvās pārvaldības principiem un vadlīnijām.

Sabiedrības padomes locekļu kandidātu atlasei un novērtēšanai ir piesaistīta personāla atlases kompānija – SIA “Talentor Latvia”.

Saskaņā ar Satiksmes ministrijas, Pārresoru koordinācijas centra, Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā, portālā “CV-Online Latvia” (www.cv.lv), kā arī sociālo tīklu portālos Facebook un LinkedIn ievietoto sludinājumu tika saņemti 42 pieteikumi uz vakanto AS “Air Baltic Corporation” valdes locekļa amata vietu.

Kandidāti uz AS” Air Baltic Corporation” padomes locekļa amatu tika vērtēti trīs kārtās.

Pirmajā kārtā tika vērtēta kandidātu izglītība, profesionālā darba pieredze un angļu valodas zināšanu pašvērtējums.Konkursa otrajā kārtā nominācijas komisija vērtē profesionālo pieredzi biržā kotētā vai starptautiskā uzņēmumā un pieredzi kapitālsabiedrības vadības jautājumos saskaņā ar otrās kārtas vērtēšanas kritērijiem. Uz trešo kārtu tika uzaicināti seši kandidāti, kuri otrajā kārtā ieguva lielāko punktu skaitu. Trešajā kārtā kandidāti prezentēja savu redzējumu par AS” Air Baltic Corporation” darbību un attīstības perspektīvām, kā arī atbildēja uz nominācijas komisijas jautājumiem strukturētas intervijas veidā. Intervijas laikā tika vērtētas katra kandidāta pieteikšanos konkursam motivācija, zināšanas par aviācijas nozari, korporatīvo pārvaldību, vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādi un īstenošanu, kā arī zināšanas, kas saistīti ar akciju publisko piedāvājumu (IPO) procesiem.

Kandidāti uz AS” Air Baltic Corporation” padomes locekļa amatu tika novērtēti balstoties uz šādiem nominācijas komisijas apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem:

I KĀRTA

Vērtēšana pēc pretendentu iesniegtajiem dokumentiem

Atbilstība

1.Valodu zināšanas

Angļu valodas zināšanas (vismaz C1 līmenis)

Atbilsts/Neatbilst

2. Izglītība

Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātnē,finansēs, ekonomikā, vadībzinībās, vai citā pielīdzināmā jomā.

Atbilst/Neatbilst

3. Pieredze

Vismaz 3 (trīs) gadu profesionālā darba pieredze vadošā amatā vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes locekļa vai padomes locekļa amatā.

Atbilst/Neatbilst

II KĀRTA

Vērtēšana pēc pretendentu iesniegtajiem dokumentiem

Punktu skaits

 • Vismaz triju gadu profesionālā darba pieredze vadošā amatā starptautiskā un/ vai biržā kotētā uzņēmumā.
 • Pieredze un/ vai izpratne par gaisa transportu sistēmas darbību un/ vai aviācijas jomā
 • Spēja, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā.

Profesionālā pieredze biržā kotētā vai starptautiskā uzņēmumā (pēdējo 15 gadu laikā) (īpatsvars 18)

Darba pieredze padomes locekļa amatā (1-2 gadu garumā – 0,5 punkts, 3-4gadu garumā – 1 punkti, 5 un vairāk gadi – 2 punkti)

2

Darba pieredze liela uzņēmuma valdē (1-2 gadu garumā – 0,5 punkts, 3-4gadu garumā – 1 punkti, 5 un vairāk gadi – 2 punkti)

2

Darba pieredze biržā kotētā uzņēmumā (1-2 gadu garumā – 0,5 punkts, 3-4gadu garumā – 1 punkti, 5 un vairāk gadi – 2 punkti)

2

Darba pieredze starptautiskā uzņēmumā (1-2 gadu garumā – 0,5 punkts, 3-4gadu garumā – 1 punkti, 5 un vairāk gadi – 2 punkti)

2

Darba pieredze aviācijas nozarē

 • vairāk par 5 gadiem

4

 • 1-5 gadu pieredze

2

Profesionālā pieredze kapitālsabiedrību vadības jautājumos

Pieredze akciju publisko piedāvājumu (IPO) procesos

2

Pieredze risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jautājumos (līdz 5 gadiem – 0,5 punkti, 5-6 gadu garumā – 1 punkts, 7 gadu garumā – 2 punkti, 8 gadu garumā – 3 punkti, 9 un vairāk gadi – 4 punkti)

4

III KĀRTA

Vērtēšanas kritēriji strukturētajā intervijā

4. AS „Air Baltic Corporation”attīstības redzējums risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jautājumos (prezentācijas formā, līdz 10 minūtēm) (īpatsvars 15)

Ļoti labi (attīstības redzējums pilnā mērā, piedāvāta problēma un loģisks risinājums, publiskā telpā pieejamie risinājumi netiks vērtēti kā pretendenta piedāvājums)

7-10

Daļēji (attīstības redzējums sniegts daļēji, aprakstīta problēma, bet nav problēmas risinājums kopumā)

3-6

Vispārīgi (attīstības redzējums vispārīgs apraksts, nav problēma nav piedāvāts risinājums)

0-2

Prasmes prezentēt, argumentēt, pārliecināt, veidot konstruktīvu diskusiju

a) spēj pārliecināt, argumentēt un skaidri formulēt savu redzējumu, radīt vīziju, iesaistošs, aizraujošs stāstījums, saturiski pamatotas & pārliecinošas atbildes uz jautājumiem 5 punkti

b) Prezentē saturiski labi, labi argumentē savu viedokli, bet pietrūkst emocionālā ekspresija / āķīgāki jautājumi “izsit” no līdzsvara un atbildes nav pārliecinošas 4 punkti)

c) prezentē saturiski labi, bet prezentēšana ir “sausa”, apjūk pie konfrontācijas vai neordinārākiem jautājumiem (3 punkti)

d) Stāstījums saturiski ir skaidrs, bet sajūta, kandidāts nerūpējas par to, lai veidotos kontakts ar auditoriju un ka atbildot uz jautājumiem, kandidātam ir vienaldzīgi kādu iespaidu viņš atstās 2 punkti

e) Kandidāts nerada nekādu interesi, grūti saprast galveno domu stāstījumā, stundu gara saruna šķita kā piecas stundas gara 1 punkti

0-5

5. Profesionālās zināšanas un kompetences

5.1. Izpratne un zināšanas par Akciju publisko piedāvājumu (IPO) procesiem. (īpatsvars 10)

Intervijas laikā sniegtās atbildes liecina, ka izprot darbības jomu, pamato viedokli ar faktiem un analītiski vērtē procesus, spēj uztvert problēmas būtību sarežģītās situācijās;

8-10

Intervijas laikā sniegtās atbildes liecina, ka ir pamatzināšanas jomā, spēj izvērtēt situāciju un sniegt pamatojošu atbildi;

4-7

Intervijas laikā sniegtās atbildes liecina, ka, ne vienmēr spēj iedziļināties un izprast konkrēto jomu, kā arī argumentēt viedokli.

0-3

5.2. Pieredze kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādē vai īstenošanā.

(īpatsvars 10)

a) Trūkst stratēģiska redzējuma vai nevēlas apzināt jaunus stratēģiskos virzienus (0 punkti)

b) Īsteno esošo stratēģisko vīziju savas atbildības (funkcijas) jomā, bet ir mazāk aktīvs jaunu stratēģiskās attīstības virzienu noteikšanā. Pārsvarā identificē iespējamos virzienus nākotnē atbilstoši esošajai stratēģijai (1-3 punkti)

c) Identificē jaunu stratēģisko virzienu un pārveido to iestādes darbības prioritātēs, bet to dara, neiesaistot citus kolēģus vai padotos (4-6 punkti)

d) Identificē jaunu stratēģisko virzienu, ar skaidrām atšķirībām no esošās stratēģijas, sekmīgi plāno tā ieviešanu organizācijā, plaši skaidrojot izmaiņu būtību un labumus (7-8 punkti)

e) Vada visa uzņēmuma jaunas stratēģijas izstrādi, spējot šajā procesā iesaistīt padotos un kolēģus un sekmīgi īstenojot jauno stratēģiju (9-10 punkti)

0-10

5.3.Izpratne un zināšanas par jautājumiem, kas saistīti ar aviācijas nozari.(īpatsvars 10)

Intervijas laikā sniegtās atbildes liecina, ka izprot darbības jomu, pamato viedokli ar faktiem un analītiski vērtē procesus, spēj uztvert problēmas būtību sarežģītās situācijās;

8-10

Intervijas laikā sniegtās atbildes liecina, ka ir pamatzināšanas jomā, spēj izvērtēt situāciju un sniegt pamatojošu atbildi;

4-7

Intervijas laikā sniegtās atbildes liecina, ka, ne vienmēr spēj iedziļināties un izprast konkrēto jomu, kā arī argumentēt viedokli.

0-3

5.4. Izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību, investīciju piesaisti, korporatīvo pārvaldību (OECD) un to regulējošajiem normatīviem aktiem. (īpatsvars 10)

Intervijas laikā sniegtās atbildes liecina, ka izprot darbības jomu, pamato viedokli ar faktiem un analītiski vērtē procesus, spēj uztvert problēmas būtību sarežģītās situācijās;

8-10

Intervijas laikā sniegtās atbildes liecina, ka ir pamatzināšanas jomā, spēj izvērtēt situāciju un sniegt pamatojošu atbildi;

4-7

Intervijas laikā sniegtās atbildes liecina, ka, ne vienmēr spēj iedziļināties un izprast konkrēto jomu, kā arī argumentēt viedokli.

0-3

5.5. Kompetences (stratēģiskā plānošana, spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties vadītāja lomu, noteikt mērķus un plānot savas darbības, formulēt viedokli, lēmumu pieņemšana un atbildība) (katru kompetenci vērtē atsevišķi vērtību skalā no 1 līdz 5, kur: teicami – 5, labi – 4, vidēji – 3, vāji – 2, jāpilnveido – 1, neapmierinoši - 0) (īpatsvars 24)

Stratēģiskais redzējums (Spēja definēt un pārvērst darbībā kapitālsabiedrības attīstības stratēģisko vīziju)

- spēj noteikt skaidrus izaicinošus īstermiņa un ilgtermiņa kapitālsabiedrības darbības mērķus;

- spēj analizēt kapitālsabiedrības darbību gan nozares, gan valsts attīstības kontekstā (piemīt ilgtermiņa redzējums);

- spēj ātri pielāgoties jaunām situācijām un ir atvērts pārmaiņām

0-2

0-2

0-2

Komandas vadīšana (Vēlme un spēja uzņemties līdera lomu, organizēt komandas darbu, lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu. Spēja veidot pozitīvas attiecības starp komandas dalībniekiem, rūpēties par komandu un motivēt to kopīgo mērķu sasniegšanai)

- uzņemas līdera lomu un efektīvi organizēt komandas darbu, lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu;

- uzņemas atbildību par komandas darba rezultātiem gan pozitīviem, gan negatīviem;

- risināt iekšējos konfliktus komandā, lai tie nekavētu rezultātu sasniegšanu.

-

0-2

0-2

0-2

Plānošana un organizēšana (Prasme noteikt prioritātes, plānot, organizēt un kontrolēt savu un citu darbu īsā un ilgstošā laikposmā, nodrošinot efektīvu laika un resursu izmantošanu)

- plānojot dažādus uzdevumus, ņem vērā darbinieku noslogotību, resursu pieejamību, iespējamās izmaiņas;

- jūtas atbildīgs ne tikai par personīgajiem, bet arī par visas kapitālsabiedrības darba rezultātiem;

- ātri reaģē uz izmaiņām. Spēj kontrolēt vairākus procesus paralēli.

0-2

0 -2

0-2

Lēmumu pieņemšana un atbildība (Spēja pieņemt lēmumus, izvērtējot informāciju un uzņemoties atbildību par tiem)

- spēja pieņemt lēmumu īsā laikā un situācijās, ja ir pieejama ierobežota apjoma informācija, arī nepopulārus;

- aizstāv savu un komandas viedokli un lēmumus;

- spēj uzņemties iniciatīvu

0-2

0-2

0-2

6. Motivācija (kandidāta motivācija ieņemt padomes locekļa amatu un tā atbilstība darba saturam un izvirzītajiem mērķiem)

atbildi kandidāts sniedz angļu valodā (īpatsvars – 3)

motivācija atbilst amata darba saturam un izvirzītiem mērķiem;

3-2

motivācija daļēji atbilst amata darba saturam un izvirzītiem mērķiem.

0-1

7. Nevainojama reputācija.

Padomes locekļa kandidāts ir uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju, ja nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo, un nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju. Izvērtējot valdes vai padomes locekļa kandidāta reputāciju, ņem vērā visu nominācijas komisijas rīcībā esošo informāciju, kas ir pieejama novērtējuma veikšanai.

Atbilst/Neatbilst

 
No 2020.gada 5.augusta Rīgas 6.pasta nodaļas funkcijas klientu apkalpošanā pārņems Rīgas 14. un 39.pasta nodaļa
Lidostā “Rīga” atgriežas “Norwegian”
Autoceļu uzturētājs: piegružoto ceļmalu sakopšana ik gadu izmaksā vairāk nekā pusmiljonu eiro
Uzlabojot normatīvajos aktos noteikto sodu sistēmu, plānots pastiprināt kontroles pasažieru pārvadājumu ar vieglo automobili jomā
Pirmajā pusgadā pieaudzis zem Latvijas karoga reģistrēto kuģu skaits