Meklēšana

Instagram
Facebook
Youtube
Twitter
Flickr
A A A
AVIĀCIJA  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
LICENCĒTĀS AVIOKOMPĀNIJAS  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
STATISTIKA  
STARPTAUTISKĀS LIDOSTAS "RĪGA" TROKŠŅU STRATĒĢISKĀ KARTE  
STARPTAUTISKĀS LIDOSTAS "RĪGA" TROKŠŅU SAMAZINĀŠANAS RĪCĪBAS PLĀNS  
INFORMĀCIJA SAISTĪBĀ AR PĀREJU UZ EIRO  
AUTOSATIKSME
JOMAS RAKSTUROJUMS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
STATISTIKA  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI
MELNO PUNKTU UN CSNG KARTES  
TROKŠŅU STRATĒĢISKĀ KARTE AUTOCEĻIEM  
RĪCĪBAS PLĀNS TROKŠŅA SAMAZINĀŠANAI AUTOCEĻIEM  
AUTOCEĻU LIETOŠANAS NODEVA  
PĒTĪJUMI  
DZELZCEĻŠ  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
DZELZCEĻA DEPARTAMENTS  
SKAITĻI UN FAKTI  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
RAIL BALTICA  
STATISTIKA  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
TROKŠŅU STRATĒĢISKĀ KARTE DZELZCEĻA LĪNIJAI  
DZELZCEĻA LĪNIJAS TROKŠŅU SAMAZINĀŠANAS RĪCĪBAS PLĀNS  
JŪRNIECĪBA  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
STATISTIKA  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
PASTS  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
STATISTIKA  
INFORMATĪVIE MATERIĀLI  
ELEKTRONISKIE SAKARI  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
STATISTIKA  
INFORMATĪVIE MATERIĀLI  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
TRANZĪTS  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
TRANZĪTA POLITIKAS DEPARTAMENTS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
STATISTIKA  
PASAULES BANKAS PĒTĪJUMS PAR LATVIJAS OSTĀM  
LATVIJAS OSTU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2014. - 2020. GADAM  
OSTU REGULA LATVIJĀ  
VENTAS OSTA  
BĪSTAMĀS KRAVAS  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
SAISTĪTĀS ORGANIZĀCIJAS  
SABIEDRISKAIS TRANSPORTS  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
SAISTĪTĀS ORGANIZĀCIJAS  
PASAŽIERU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  
KONCEPCIJAS NOZARĒ  
IZVĒLIES VALSTS DOTĒTU SABIEDRISKO TRANSPORTU!  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
STATISTIKA  
ATTĒLU GALERIJA  
Flickr FLICKR.COM  
VIDEO  

Notikumu kalendārs

P O T C P S Sv
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Sākumlapa Nozares Autosatiksme Būtiskākie normatīvie akti

Būtiskākie normatīvie akti

Pieņemšanas datums

Likums/ Noteikumu nr.

Nosaukums

AUTOSATIKSME

Likumi

01.01.2011. Likums Bīstamo kravu aprites likums

20.12.2010.

Likums

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums

11.12.2008.

Likums

Autoceļu lietošanas nodevas likums

01.10.1997.

Likums

Ceļu satiksmes likums

05.02.1997.

Likums

Aizsargjoslu likums

26.09.1995. Likums Autopārvadājumu likums

11.03.1992.

Likums

Par autoceļiem

09.07.2013. Likums Būvniecības likums

MK noteikumi

10.07.2007.

MK Nr. 482

Ceļu drošības auditoru sertificēšanas kārtība

18.12.2007.

MK Nr. 876

Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības noteikumi

22.12.2010.

MK Nr. 1494

Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikum

02.02.2010.

MK Nr. 103

Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība

31.08.1999.

MK Nr. 304

Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem

21.06.2004.

MK Nr. 551

Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas piemērošanas noteikumi

17.08.2004.

MK Nr. 725

Transportlīdzekļu pārbūves noteikumi

07.09.2004.

MK Nr. 767

Noteikumi par transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu un transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa

13.04.2010.

MK Nr. 358

Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām

08.06.2010.

MK Nr. 514

Bīstamu kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība

30.11.2010.

MK Nr. 1080

Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi

26.04.2011.

MK Nr. 326

Noteikumi par prasībām transportlīdzekļu vadītāju eksaminācijas inspektoriem

06.12.2011.

MK Nr. 940

Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par pirmstermiņa veselības pārbaudes izdevumu segšanas kārtību

24.09.2013.

MK Nr. 1000

Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādis

25.11.2014.

MK Nr. 725

Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā un traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā esošās informācijas pieprasīšanas kārtība

21.07.2016.

MK Nr. 402

Kārtība, kādā noformē administratīvā pārkāpuma protokolu–lēmumu par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumu

14.08.2018.

MK Nr. 498

Vēsturisko spēkratu noteikumi

30.06.2015. MK Nr. 364 Kārtība, kādā veicami iekšzemes pasažieru neregulārie pārvadājumi un speciālie regulārie pārvadājumi

02.06.2015.

MK Nr. 279

Ceļu satiksmes noteikumi
24.03.2015. MK Nr. 140 Noteikumi par autoceļu lietošanas nodevas elektroniskās iekasēšanas sistēmas pakalpojumu sniedzēju reģistrāciju, uzraudzību un izslēgšanu no reģistra

14.10.2014.

MK Nr. 633

Autoceļu un ielu būvnoteikumi

26.05.2014. MK Nr. 272

Autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas, iekasēšanas un administrēšanas kārtība

24.05.2011. MK Nr. 411 Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība
06.03.2018. MK Nr. 146 Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu
06.03.2018. MK Nr. 848 Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" maksas pakalpojumu cenrādis
06.03.2018. MK Nr. 148

Prasības plānošanas reģiona un republikas pilsētas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru

21.02.2012. MK Nr. 121 Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz autopārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus
21.02.2012. MK Nr. 122 Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur Eiropas Kopienas atļaujas, Eiropas Kopienas atļauju kopijas un autovadītāja atestātus starptautiskajiem komercpārvadājumiem ar autotransportu Eiropas Savienības teritorijā
10.01.2012. MK Nr. 37 Noteikumi par pasažieru starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem, to organizēšanas, veikšanas, maršrutu atklāšanas, grozīšanas un slēgšanas kārtību
28.12.2010. MK Nr. 1228 Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas izsniegšanas valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atbrīvojumiem

06.04.2010.

MK Nr. 343

Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem

09.03.2010.

MK Nr. 224

Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli
29.09.2009. MK Nr. 1104 Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem
27.06.2017. MK Nr. 361 Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība

25.11.2008.

MK Nr. 972

Ceļu drošības audita noteikumi

26.02.2008. MK Nr. 128 Noteikumi par biļešu obligātajiem rekvizītiem regulārajos starptautiskajos pasažieru pārvadājumos starp Latviju un valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis
03.07.2007. MK Nr. 474 Transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika organizēšanas, ievērošanas un uzskaites noteikumi
24.04.2007. MK Nr. 279 Noteikumi par izņēmumiem, kad nepiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta Regulu (EK) Nr.561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr.3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr.2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.3820/85
01.11.2005. MK Nr. 836 Noteikumi par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites digitālās kontrolierīces (tahogrāfa) karšu izsniegšanu, anulēšanu un apturēšanu uz laiku
21.06.2005. MK Nr. 442 Kārtība, kādā izsniedzamas, anulējamas vai uz laiku apturamas atļaujas starptautiskajiem kravas pārvadājumiem ar autotransportu

07.06.2005.

MK Nr. 402

Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana
17.05.2005. MK Nr. 339 Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas komercpārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem

29.03.2005.

MK Nr. 209

Autotransporta gada nobraukuma uzskaites kārtība

30.05.2017.

MK Nr. 295

Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem
20.04.2004. MK Nr. 327 Kārtība, kāda veicami kravas un pasažieru pašpārvadājumi

30.03.2004.

MK Nr. 211

Kārtība, kādā Satiksmes ministrija un pašvaldības uzskaita valsts autoceļu un pašvaldību pārziņā esošo ceļu un ielu finansēšanai izmantotos līdzekļus

29.04.2003. MK Nr. 225 Kārtība, kāda veicami kombinētie komercpārvadājumi, kombinētie pašpārvadājumi vai kombinētie pārvadājumi ar iznomātu transportlīdzekli, kā arī prasības kombinēto pārvadājumu kravas pavaddokumentam
23.12.2002. MK Nr. 548 Prasības transportlīdzekļu aprīkošanai ar ātruma ierobežotājierīci un šīs ierīces lietošanas kārtība

02.10.2001.

MK Nr. 421

Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem

10.04.2001.

MK Nr. 162

Autoceļu aizsargjoslu noteikšanas metodika

19.01.2016.

MK Nr. 42

Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme

06.03.2018.

MK Nr. 147

Kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar vieglo automobili

06.03.2018.

MK Nr. 149

Vadītāju reģistrācijas noteikumi pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru un vieglo automobili

15.01.2019.

MK Nr. 41

Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu un ielu būvniecības kvalitātes vispārīgajām prasībām

05.09.2017.

MK Nr. 529

Pašvaldību autoceļu uzturēšanas pārraudzības kārtība

20.05.2014.

MK Nr. 249

Noteikumi par minimālo drošības un servisa pakalpojumu līmeni kravas transportlīdzekļu novietošanai paredzētajos stāvlaukumos

17.12.2013.

MK Nr. 1528

Valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs" sniegto publisko pakalpojumu saraksts un to cenu noteikšanas metodika

28.12.2010.

MK Nr. 1240

Kārtība, kādā klasificē ceļu posmus, kuros bieži notiek ceļu satiksmes negadījumi, un ceļu tīkla drošību Eiropas ceļu tīklā

07.07.2008.

MK Nr. 505

Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem

07.07.2008.

MK Nr. 504

Valsts autoceļu un pašvaldību ceļu vērtības noteikšanas kārtība

11.03.2008.

MK Nr. 173

Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība

27.02.2007.

MK Nr. 159

Kārtība, kādā ceļu lietotājiem nodrošina minimālo drošības līmeni Eiropas ceļu tīkla tuneļos, kas garāki par 500 metriem

27.02.2007.

MK Nr. 151

Ceļu lietotāju maksājumu elektronisko iekasēšanas sistēmu savstarpējās izmantošanas kārtība

19.01.2016.

MK Nr. 42 Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme
Vadlīnijas
31.01.2018. Vadlīnijas Vadlīnijas automatizētu transportlīdzekļu tehnoloģiju testēšanai

Informācija atjaunota 24.01.2019

 
Ropažu novadā sāk atjaunot tiltu pār Tumšupi
airBaltic turpina samazināt reisu skaitu gaidāmajos mēnešos
Lietuvas Apelācijas tiesa noraida FlyLAL prasību pret airBaltic
Lielvārdes novadā sāk atjaunot tiltu pār Lobi
Veikta virkne pasākumu, lai veicinātu piesardzību un nodrošinātu vilcienu pasažieru distancēšanos