Meklēšana

Instagram
Facebook
Youtube
Twitter
Flickr
A A A
VISPĀRĒJS APRAKSTS
STRUKTŪRA  
IESTĀDES UN KAPITĀLSABIEDRĪBAS  
MINISTRS  
RUNAS UN PREZENTĀCIJAS  
VALSTS SEKRETĀRS  
KONTAKTI  
IESTĀDES ADRESE  
APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA  
SM NORĒĶINU REKVIZĪTI  
BUDŽETS  
INFORMĀCIJA PAR DARBA SAMAKSU  
INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA VALSTS BUDŽETU  
INFORMĀCIJA PAR 2017.GADA VALSTS BUDŽETU  
INFORMĀCIJA PAR 2016. GADA VALSTS BUDŽETU  
INFORMĀCIJA PAR 2015.GADA VALSTS BUDŽETU  
DOKUMENTI  
SM DARBĪBU REGLAMENTĒJOŠIE NORMATĪVIE AKTI  
POLITIKAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI  
SM DARBĪBAS STRATĒĢIJA 2017.-2019.GADAM  
VALDĪBAS RĪCĪBAS PLĀNA SM SADAĻA  
SM DARBA PLĀNS  
SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA  
IZSTRĀDĒ ESOŠIE ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI UN TIESĪBU AKTI  
STARPINSTITŪCIJU DARBA GRUPAS UN KONSULTATĪVĀS PADOMES  
SABIEDRISKĀS APSPRIEDES UN PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS  
SADARBĪBA AR NVO  
SADARBĪBA AR ĀRVALSTĪM  
PUBLISKIE IEPIRKUMI  
ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM  
PUBLISKIE PĀRSKATI  
PADOMES  
CEĻU SATIKSMES DROŠĪBAS PADOME  
AUTOCEĻU PADOME  
VAKANCES  
VALŽU UN PADOMJU LOCEKĻU AMATU KONKURSI  
PAKALPOJUMI  
VEIDLAPAS  
SAITES  
ATTĒLU GALERIJA  
Flickr FLICKR.COM  
VIDEO  

Notikumu kalendārs

P O T C P S Sv
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Sākumlapa Par ministriju Vispārējs apraksts

Vispārējs apraksts

Saskaņā ar Satiksmes ministrijas nolikumā (Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumi Nr. 242) noteikto, Satiksmes ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde transporta un sakaru nozarē.

Transporta nozare ietver dzelzceļa, autosatiksmes, jūrniecības un aviācijas apakšnozares, kā arī pasažieru pārvadājumu, tranzītpārvadājumu un bīstamo kravu pārvadājumu jomas. Autosatiksmes apakšnozare ietver autotransporta, autoceļu un ceļu satiksmes drošības jomas. Sakaru nozare ietver elektronisko sakaru (arī sakaru un datu pārraides kanālus valsts pārvaldes jomā) un pasta apakšnozares.


Satiksmes ministrija veic šādas funkcijas
:

1. transporta un sakaru nozares politikas veidošana, izstrādājot politikas plānošanas dokumentu projektus, kā arī plānošanas dokumentos paredzēto pasākumu īstenošanas uzraudzība;

2. transporta un sakaru nozares tiesību aktu projektu izstrāde;

3. valsts interešu pārstāvēšana un sadarbība ar Eiropas Savienības institūcijām un starptautiskām institūcijām un trešajām valstīm;

4. likumā par valsts budžetu kārtējam gadam iekļaujamo budžeta programmu plānošana;

5. ilgtspējīgas un efektīvas transporta un loģistikas nozares pārvaldības nodrošināšana;

6. transporta un sakaru nozares tiesiskais nodrošinājums;

7. transporta nozares padotības iestāžu pārraudzība;

8. valsts kapitāla daļu pārvalde nozares kapitālsabiedrībās;

9. transporta un sakaru nozares nekustamā īpašuma pārvalde;

10. Latvijas Republikas gaisa telpas drošas un efektīvas izmantošanas nodrošināšana.


Būtiskākie plānotie pasākumi 2018.gadā

 • pilnveidot autoceļu finansējuma modeli, kas ļaus apturēt pakāpenisku autoceļu sabrukumu un sekmēt to turpmāku attīstību;
 • nodrošināt stabilu dzelzceļa infrastruktūras pārvaldības sistēmu, noslēgt daudzgadu līgumu starp valsti un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju;
 • Rail Baltica projekta ietvaros sagatavot un noslēgt līgumu par Starptautiskās lidostas “Rīga” stacijas un ar to saistītās infrastruktūras un mezgla tehniskā projekta izstrādi, un sagatavot un noslēgt līgumu par Rail Baltica Rīgas Dzelzceļa tilta un Rīgas Centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezgla kompleksa būvprojekta izstrādi un būvniecību, kā arī uzsākt nekustamo īpašumu atsavināšanas procesu Rail Baltica vajadzībām;
 • izstrādāt grozījumus normatīvajos aktos attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību;
 • izstrādāt normatīvo regulējumu autoostu darbības sakārtošanas jomā;
 • izveidot nozares attīstību veicinošu un aviācijas drošumu un lidojumu drošību atbalstošu bezpilota gaisa kuģu lidojumu regulējumu;
 • izmantojot sekretariātu loģistikas jomas koordinēšanai 16+1 valstu formātā, izstrādāt un prezentēt savus piedāvājumus, dodot Latvijai lielāku atpazīstamību un interesi Ķīnā par Latviju kā valsti un tās uzņēmumiem. Starpvaldību komisiju, transporta darba grupu un augsta līmeņa amatpersonu vizīšu programmās iekļaut Latvijas ostu, tranzīta un loģistikas attīstības jautājumus;
 • Latvijas Prezidentūras Starptautiskajā Transporta forumā ietvaros nodrošināt pasākumus Latvijas kā loģistikas un attīstītas transporta infrastruktūras centra popularizēšanai pasaules mērogā ar konferenci Rīgā “Transporta piegāžu ķēžu drošība un drošums globālā laikmetā” un ikgadējo Samitu Leipcigā par tēmu “Transporta drošība un drošums”;
 • pilnveidot braukšanas maksas atvieglojumu uzskaites sistēmu sabiedriskajā transportā;
 • izstrādāt normatīvos aktus, kas paredzēti pasažieru pārvadājumu ar taksometriem jomas tiesiskā regulējuma pilnveidošanai;
 • izstrādāt velosatiksmes attīstības plānu ar mērķi integrēt velotransportu kopējā transporta sistēmā, veicinot videi draudzīgu transportlīdzekļu izmantošanu;
 • izstrādāt Latvijas nacionālo plānu un grafiku 694–790 MHz atbrīvošanai no ciparu televīzijas un izstrādāt ciparu televīzijas zemes apraides modeli pēc 2021.gada;
 • veikt uzraudzību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās (Valsts atbalsta programma - Nākamās paaudzes tīkli lauku teritorijās)” otrās kārtas īstenošanai;
 • veikt uzraudzību darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” specifisko atbalsta mērķu ietvaros definēto transporta nozares rezultatīvo rādītāju sasniegšanai;
 • veicināt Latvijas statusa saglabāšanu Parīzes saprašanās memoranda par ostas valsts kontroli (PMoU) Baltajā sarakstā, ieviešot starptautiskās prasības, t.sk. virzot likumprojektu par Latvijas pievienošanos 2004.gada Starptautiskajai konvencijai par kuģu balasta ūdens un nosēdumu kontroli un pārvaldību un secīgi ar konvencijas ieviešanu saistīto citu normatīvo aktu projektus.
Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 29.11.2018

 
airBaltic 2018. gadā pārvadājis rekordlielu pasažieru skaitu – 4,1 miljonu
Latvijas Pasts izdod 2019.gada pirmās pastmarkas – ar Aizputes, Rucavas un Tukuma novada ģerboņiem
Karolis Sankovskis kļūst par RB Rail AS Padomes priekšsēdētāju
Autovadītāju ievērībai: sniegs un apledojums visā Latvijā apgrūtina braukšanu; strādā 170 ziemas tehnikas vienības
Autotransporta direkcija pievienojas ceļu satiksmes drošības kampaņai “Stūrē? Izkāp no telefona!” un aicina pārvadātājus auto vadīšanas laikā neizmantot mobilos telefonus