Atļauj arī valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām veidot grupas

Turpmāk kapitālsabiedrību grupas varēs sastāvēt ne tikai no privātajām, bet arī valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībām.

Būs iespējams arī veidot tādas kapitālsabiedrību grupas, kurās valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrības tieši vai netieši kontrolē citas valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrības vai privātās kapitālsabiedrības, paredz Satiksmes ministrijas izstrādātie grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”, kas pirmdien, 8. septembrī tika atbalstīti valdībā.

Likuma grozījumi bija nepieciešami, jo atzīts, ka atsevišķos gadījumos valstij vai pašvaldībām var būt lielāks ekonomisks vai citāds ieguvums no valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrību darbības, ja tās ir grupā. Piemēram, secināms, ka optimālāka resursu izmantošana, plānošana, inovācijas īstenošana un peļņas gūšana būtu iespējama gadījumā, ja VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” kontrolētu reģionālās lidostas, balstoties, piemēram, uz koncernu līgumu.

Pieņemot minētos likumu grozījumus, ir radīti priekšnosacījumi vienas nozares uzņēmumu centralizētai vadībai un attīstībai gadījumos, kad kāds no iesaistītajiem uzņēmumiem ir valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība.

Grozījumi izslēdz iespēju veidot tādas kapitālsabiedrību grupas, kurās valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrības varētu nonākt privātu kapitālsabiedrību tiešā vai netiešā kontrolē.

Šobrīd pastāvošais normatīvais regulējums nepieļauj valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību savstarpējo grupu veidošanu. Piemēram, nav pieļaujams vienai valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībai nonākt citas valsts kapitālsabiedrības kontrolē, noslēdzot koncerna līgumu vai uz līdzdalības pamata. Attiecībā uz privātajām kapitālsabiedrībām normatīvie akti pieļauj dažādus kapitālsabiedrību grupu modeļu veidošanu.

 

Elīna Balgalve
Satiksmes ministrijas sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis: 67028274, e-pasts: elina.balgalve@sam.gov.lv